Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Procuring Authority / Buyer Successful Bidder /Supplier / Provider No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
Ministry of Health INCOMED shpk & CFO PHARMA shpk & EDNA - FARMA shpk 2 61,250,211 2 61,250,211 60,868,290

Tenders list

  • < previous
  • 1
  • next >
Procurement Authority Tenderer/Contracting Institution Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Ministry of Health Ministry of Health Minikontrata 1 Loti 12 Cefepime 1 gr Flakon/ Flakon + ampule (hollues) Signed the Contract INCOMED shpk & CFO PHARMA shpk & EDNA - FARMA shpk
Ministry of Health Ministry of Health Loti 12 Cefepime 1 gr Flakon/ Flakon + ampule (hollues) 61,250,211 Announced the Winner INCOMED shpk & CFO PHARMA shpk & EDNA - FARMA shpk 60,868,290.00
  • < previous
  • 1
  • next >