Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Successful Bidder /Supplier / Provider No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
5 CLIMACASA 9 14,891,657 9 14,891,657 12,699,220

Tenders list

  • < previous
  • 1
  • next >
Procurement Authority Tenderer/Contracting Institution Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
"Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan Mirembajtje e Impianistikes Spitalore 2,520,650 Signed the Contract CLIMACASA 2,372,000.00
Regional Hospital Directorate of Lezha Regional Hospital Directorate of Lezha Minikontrate 1- Loti 2 - Mirembajtja e gazerave mjeksore, panelve diellore dhe kondicionerave Re-Proclaimed and Signed the Contract CLIMACASA 1,340,520.00
Regional Hospital Directorate of Lezha Regional Hospital Directorate of Lezha Loti 2 - Mirembajtja e gazerave mjeksore, panelve diellore dhe kondicionerave 1,415,600 Re-Proclaimed and Announced the Winner CLIMACASA 1,340,520.00
"Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan “Mirembajtje e Impianistikes Spitalore” 2,237,974 Announced the Winner CLIMACASA 753,300.00
Regional Hospital of Vlora Regional Hospital of Vlora FV Ashensor per transportin e te semureve per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore” 3,350,000 Signed the Contract CLIMACASA 3,200,000.00
Regional Hospital Directorate of Dibër Regional Hospital Directorate of Dibër Remontim ashensori tek godina e maternitetit per nevoja te DSR Diber 1,901,600 Signed the Contract CLIMACASA 1,570,000.00
Trauma University Hospital Trauma University Hospital Kryerja e sherbimit mirembajtjes se ashensoreve ne SUT 1,632,833 Signed the Contract CLIMACASA 592,880 leke per njesi
"Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan Mirëmbajtje e Impianistikës Spitalore 833,000 Signed the Contract CLIMACASA 800,000.00
"Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan Mirëmbajtje e impianistikës (Gazra mjekësore, sistem ajri kondicionuar, i pompave të ujit, fluksostateve dhe të qarkullimit) 1,000,000 Signed the Contract CLIMACASA 730,000.00
  • < previous
  • 1
  • next >