Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Successful Bidder /Supplier / Provider No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
2 CLIMACASA & AL-TEK 6 20,115,831 6 20,115,831 17,188,367

Tenders list

  • < previous
  • 1
  • next >
Procurement Authority Tenderer/Contracting Institution Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
"Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan Mirembajtje Impianistikes Spitalore 1,660,374 Signed the Contract CLIMACASA & AL-TEK 1,599,500.00
"Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Mirembajtje Impianistikes Spitalore Signed the Contract CLIMACASA & AL-TEK
"Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan Mirembajtje Impianistikes Spitalore 1,833,100 Announced the Winner CLIMACASA & AL-TEK 1,774,467.00
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Riparim mirembajtje e ashensoreve te QSUT 6,958,550 Announced the Winner CLIMACASA & AL-TEK 6,300,000.00
"Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan Mirembajtje Impianistikes Spitalore 1,250,000 Signed the Contract CLIMACASA & AL-TEK 1,199,000.00
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Loti 1. Riparim-mirëmbajtje e ashensorëve në QSUT, për vitin 2018 8,413,807 Re-Proclaimed and Signed the Contract CLIMACASA & AL-TEK 6,315,400.00
  • < previous
  • 1
  • next >