Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Procuring Authority / Buyer Successful Bidder /Supplier / Provider No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
Ministry of Health E v i t a shpk & MEGAPHARMA shpk & DELTA PHARMA - AL shpk &ALBANIA NEW FARM shpk & EDNA - FARMA shpk 2 187,327,619 2 187,327,619 184,553,670

Tenders list

  • < previous
  • 1
  • next >
Procurement Authority Tenderer/Contracting Institution Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Ministry of Health Ministry of Health Minikontrata 1 Loti 122 Omeprazole Signed the Contract E v i t a shpk & MEGAPHARMA shpk & DELTA PHARMA - AL shpk &ALBANIA NEW FARM shpk & EDNA - FARMA shpk
Ministry of Health Ministry of Health Loti 122 Omeprazole 187,327,619 Announced the Winner E v i t a shpk & MEGAPHARMA shpk & DELTA PHARMA - AL shpk &ALBANIA NEW FARM shpk & EDNA - FARMA shpk 184,553,670.00
  • < previous
  • 1
  • next >