Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Procuring Authority / Buyer Successful Bidder /Supplier / Provider No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
National Center for Blood Transfusion EVITA & PEGASUS 7 286,402,000 7 286,402,000 357,440,640

Tenders list

  • < previous
  • 1
  • next >
Procurement Authority Tenderer/Contracting Institution Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
National Center for Blood Transfusion National Center for Blood Transfusion Minikontrate 1- “Blerje kite reagente për testimin me metodën NAT (perfshire venien ne perdorim te aparateve sipas specifikimeve teknike)” Signed the Contract EVITA & PEGASUS 71,950,320.00
National Center for Blood Transfusion National Center for Blood Transfusion “Blerje kite reagente për testimin me metodën NAT (perfshire venien ne perdorim te aparateve sipas specifikimeve teknike)” 72,000,000 Announced the Winner EVITA & PEGASUS 71,950,320.00
National Center for Blood Transfusion National Center for Blood Transfusion Minikontrata 1 Blerje kite reagene per testimin me metoden NAT (perfshire venien ne perdorim te aparateve sipas specifikimeve teknike). Signed the Contract EVITA & PEGASUS
National Center for Blood Transfusion National Center for Blood Transfusion Blerje kite reagene per testimin me metoden NAT (perfshire venien ne perdorim te aparateve sipas specifikimeve teknike). 72,792,000 Announced the Winner EVITA & PEGASUS 72,000,000.00
National Center for Blood Transfusion National Center for Blood Transfusion Blerje kite reagene per testimin me metoden NAT (perfshire venien ne perdorim te aparateve sipas specifikimeve teknike). Signed the Contract EVITA & PEGASUS
National Center for Blood Transfusion National Center for Blood Transfusion Blerje kite reagene per testimin me metoden NAT (perfshire venien ne perdorim te aparateve sipas specifikimeve teknike). 70,770,000 Announced the Winner EVITA & PEGASUS 70,770,000.00
National Center for Blood Transfusion National Center for Blood Transfusion "Blerje kite reagene per testimin me metoden NAT (perfshire venien ne perdorim te aparateve sipas specifikimeve teknike) 70,840,000 Announced the Winner EVITA & PEGASUS 70,770,000.00
  • < previous
  • 1
  • next >