Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Procuring Authority / Buyer Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
Central Purchasing Agency 1 1 - 1 - -

Tenders list

  • < previous
  • 1
  • next >
Procurement Authority Tenderer/Contracting Institution Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Central Purchasing Agency Ministry of Health Minikontrata 1 - Kontratë në bazë të një Marrëveshje KuadërSherbim mirembajtje objekti ndertimor, per Ministrine e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale Signed the Contract Meni SHPK
  • < previous
  • 1
  • next >

SUPPORTERS


The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.