Open Procurement Albania

Loti 2. Riparim-mirëmbajtje e sistemit te furinizimit me energji elektrike, motogjeneratoreve, sistemit te oreve, fonise dhe sistemit te detektim-sinjalizimit te zjarrit ne QSUT per vitin 2018

Contracted Institution "Nënë Tereza"  University Hospital Center
Tenderer Institution "Nënë Tereza"  University Hospital Center
Tender object Loti 2. Riparim-mirëmbajtje e sistemit te furinizimit me energji elektrike, motogjeneratoreve, sistemit te oreve, fonise dhe sistemit te detektim-sinjalizimit te zjarrit ne QSUT per vitin 2018
Reference No. REF-59829-03-29-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 4 166 264,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Re-Proclaimed and Signed the Contract
Tender Publication Date 30-03-2018
Last date of Submitted Documents 23-04-2018
Tender Held Date 23-04-2018
No. of Bidders 2
Bidders NDREGJONI SHPK
I T E. GRUP SHPK
ERGES MAT SHPK
HTM SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • NDREGJONI SHPK
 • The winning bid ALL without vat 3 236 710,00
  Bidder Announcement date 16-05-2018
  Award and Contract Amount ALL with VAT 3 884 052,00
  Contract date 23-05-2018
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 31-12-2018
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Jane skualifikuar operatorit ekonomike :
  1. ERGES MAT: ”OE nuk ka dorezuar vertetim nga Drejtoria e Tatimeve per numrin e punonjesve pergjate 2017, si dhe ka dorezuar listepagesat te pakonfirmuara nga dega e tatimeve; jo sipas kerkeses te bere ne DST pika 3.3 Kapaciteti Teknik nenpika c).”
  2. HTM : ”OE nuk ka dorezuar listepagesat e periudhes Janar-Dhjetor 2017 te konfirmuara nga dega e tatimeve, sipas kerkeses te bere ne DST pika 3.3 Kapaciteti Teknik nenpika c).”
  3. I T E. GRUP: ” OE per shkallet e levizshme ka dorezuar dokumentacionin ne gjuhe te huaj, te pa perkthyer dhe noterizuar; jo sipas kerkeses ne DST pika 3.3 Kapaciteti Teknik nenpika f).”
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for NDREGJONI SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for NDREGJONI SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for NDREGJONI SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for NDREGJONI SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Technical Specification
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.22 - Dt.04-06-2018

  Loti 2. Riparim-mirëmbajtje e sistemit të furnizimit me energji elektrike, motogjeneratoreve, sistemit të orëve, fonisë dhe sistemit të detektim-sinjalizimit të zjarrit në QSUT për vitin 2018

  Contracted Institution "Nënë Tereza"  University Hospital Center
  Tenderer Institution "Nënë Tereza"  University Hospital Center
  Tender object Loti 2. Riparim-mirëmbajtje e sistemit të furnizimit me energji elektrike, motogjeneratoreve, sistemit të oreve, fonisë dhe sistemit të detektim-sinjalizimit të zjarrit në QSUT për vitin 2018
  Reference No. REF-58207-03-25-2018
  Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 4 166 264,00
  Type of Contract
  Procurement Method Open Procedure
  Stage Procedure Cancelled Procurement
  Tender Publication Date 26-03-2018
  Last date of Submitted Documents 19-04-2018
  Tender Held Date 19-04-2018
  No. of Bidders
  Bidders
  Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 31-12-2018
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason Per shkak te nje gabimi ne dokumentat e tenderit.Anullohet procedura me objekt: “Mirëmbajtje impianistike në QSUT, per vitin 2018” per shkak te disa gabimeve ne preventivin e Lotit 2 “Riparim-mirëmbajtje e sistemit te furnizimit me energji elektrike, motogjeneratoreve, sistemit te oreve, fonise dhe sistemit te detektim-sinjalizimit te zjarrit” ne QSUT”.
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Technical Specification
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract

  SUPPORTERS


  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.