Open Procurement Albania

Loti 2 -Materiale mjekimi konsumabel dhe kirurgjikale MM2

Contracted Institution Hospital Service Directorate of Kukës
Tenderer Institution Hospital Service Directorate of Kukës
Tender object Blerje Materiale Mjekimi per mbulimin e nevojave emergjente per Drejtorine e Sherbimit Spitalor Kukes deri me 15.04.2018.
Loti 2 -Materiale mjekimi konsumabel dhe kirurgjikale MM2
Reference No. REF-50660-02-22-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 2 695 694,00
Type of Contract
Procurement Method Negotiated Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date
Last date of Submitted Documents
Tender Held Date
No. of Bidders 2
Bidders Greemed SHPK
Iris SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • GREEMED SHPK
 • The winning bid ALL without vat 2 675 394,00
  Bidder Announcement date 05-03-2018
  Award and Contract Amount ALL with VAT 3 210 472,80
  Contract date 09-03-2018
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 15-04-2018
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Eshte skualifikuar Operatori Ekonomik “Iris” shpk sepse nuk ka paraqitur dokumentacionin e nevojshëm për këtë proçedurë.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for GREEMED SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for GREEMED SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for GREEMED SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for GREEMED SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement Nr.10 - Dt.12-03-2018
  Signing of the Contract Nr.11 - Dt.19-03-2018

  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.