Open Procurement Albania

“Blerje barna dhe materiale konsumi për Qendrat Shëndetësore që bllokohen gjatë dimrit” (viti 2018)

Contracted Institution Ministry of Health
Tenderer Institution Ministry of Health
Tender object “Blerje barna dhe materiale konsumi për Qendrat Shëndetësore që bllokohen gjatë dimrit” (viti 2018)
Reference No. REF-91498-10-25-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 17 096 055,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 26-10-2018
Last date of Submitted Documents 19-11-2018
Tender Held Date 19-11-2018
No. of Bidders 2
Bidders Farma Net Albania SHPK & FLORFARMA SHPK
Egian Med SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Farma Net Albania -FLORFARMA SHPK
 • The winning bid ALL without vat 16 591 372,00
  Bidder Announcement date 07-12-2018
  Award and Contract Amount ALL with VAT 17 652 316,00
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 15 ditë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. Egian Med SHPK:
  • OE nuk ka dorëzuar formularin e ofertës të plotësuar për një Qendër shëndetësore, sipas shtojcës 1.1, por ka dorëzuar vetëm formularin e ofertës sipas shtojcës 1.
  • OE ka paraqitur vetëdeklarim që barnat e autorizuara për tregtim janë të pajisur me autorizim por nuk ka bashkëlidhur listën me barnat përkatëse, sic e ka plotësuar në formularin e ofertës. Kjo bën të pamundur verifikimin e listës së barnave që subjekti ka deklaruar në formularin e ofertës, me ato të kërkuara në DST.
  Cancellation reason
  Additions Vlera totale përfundimtare e kontratës: 16,591,372 lekë pa TVSH ose 17,652,316 lekë me TVSH.
  Vlera e kontratës për 1 QSH:
  180.341 Lekë pa TVSH ose 191.873 Lekë me TVSH
  Shënim: TVSH aplikohet vetëm për materialet e konsumit dhe jo për barnat.

  Data e lidhjes së kontratës:
  Sipas tabelës në dokumentin e lidhjes se kontrates mëposhte për secilin AK.
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for Farma Net Albania viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Farma Net Albania viti 2014
  Monitor treasury transaction for Farma Net Albania viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Farma Net Albania viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for FLORFARMA SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for FLORFARMA SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for FLORFARMA SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for FLORFARMA SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Technical Specification
  Bidder Announcement Nr.49 - Dt.11-12-2018
  Signing of the Contract Nr.05 - Dt.04-02-2019

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.