Open Procurement Albania

Loti 53 Omeprazole

Contracted Institution Ministry of Health
Tenderer Institution Ministry of Health
Tender object B2- Blerje barna Gjaku dhe organet formuese të gjakut, Lënde kontrasti për CT, Lëndë Kontrasti gastrointestinale, Lëndë kontrasti për MRI, Metabolizmi dhe trakti tretës, Organet e shqisave, Psikiatrik, Sistemi kardiovaskular, Sistemi muskolo-skeletik dhe Sistemi nervor

Loti 53 Omeprazole

Burimi i Financimit: Buxheti i shtetit.
Reference No. REF-49159-02-05-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 362 937 834,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 06-02-2020
Last date of Submitted Documents 10-04-2020
Tender Held Date 10-04-2020
No. of Bidders 2
Bidders Evita shpk & Albania Neë Farm shpk & Edna
Florfarma
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Evita  shpk -Albania New Farm shpk -Edna shpk
 • The winning bid ALL without vat 482 leke per njesi.
  Bidder Announcement date 10-06-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Kontratat mund te lidhen nga AK perfituese brenda afatit 24 muaj nga data e neshkrimit te MK nga palet, për secilin lot.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa .
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. Shoqeria, FlorFarma :
  Nuk ka paraqitur formular oferte .
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for Evita  shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Evita  shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for Evita  shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Evita  shpk viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for Albania New Farm shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Albania New Farm shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for Albania New Farm shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Albania New Farm shpk viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for Edna shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Edna shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for Edna shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Edna shpk viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Ministria e Shëndetësisë REF-49159-02-05-2020
  Announcement of Procurement Nr. 5 datë 10 Shkurt 2020
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Modifikim ne DST (I)


  Modifikim në DST (II)

  Contact Notification - Financial Times