Open Procurement Albania

“Rikonstruksion i godinave te Maternitetit Mbreteresha Geraldine dhe ndertim i ri 3 kat Tirane”

Contracted Institution Ministry of Health
Tenderer Institution Ministry of Health
Tender object Rikonstruksion i godinave te Maternitetit Mbreteresha Geraldine dhe ndertim i ri 3 kat Tirane”.

Burimi i Financimit: Buxheti i shtetit/investime.
Reference No. REF-67482-07-31-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 668 493 718,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 03-08-2020
Last date of Submitted Documents 02-09-2020
Tender Held Date 02-09-2020
No. of Bidders 9
Bidders 1. Agi Kons” shpk dhe ”BE-IS” shpk
2. Colombo” shpk dhe ”Junik” shpk
3. GENER 2”shpk dhe ”KAEXH” shpk
4. Leon Konstruksion” shpk, ”Hastoçi” shpk dhe ”Ergi” shpk
5. Ndërtim Montim Patos” shpk dhe”Ante Group” shpk
6. Agri Construcsion” shpk dhe ”R&T” shpk
7. GPG Company” shpk dhe ”Salillari” shpk
8. Elda Al shpk
9. Midea Albania shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Agi Kons shpk -BE-IS shpk
 • The winning bid ALL without vat 466 395 123,98
  Bidder Announcement date 27-10-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 36 muaj nga dorezimi i sheshit
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Ankesat pas vlerësimit: ”Colombo” shpk dhe ”Junik” shpk
  Përgjigjur me shkresën: Nr. 3581/34 Prot. date 09.10.2020
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. ”Ndërtim Montim Patos” sha dhe ”Ante Group” shpk, :
  Nuk ploteson kriteret e vecanta sipas kerkeses ne DST .

  2. ”Agri Construction” shpk dhe ”R&T” shpk :
  Oferta e ”Agri Construcsion” shpk dhe ”R&T” shpk nuk plotëson kriteret e kualifikimit të përcaktuar në DT për këtë arsye skualifikohet.

  3. ”Colombo” shpk dhe ”Junik” shpk :
  Oferta e ”Colombo” shpk dhe ”Junik” shpk nuk plotëson kriteret e kualifikimit të përcaktuar në DT për këtë arsye skualifikohet.
  - OE Colombo i ka deklaruar dokumentat konfidenciale

  4. ”GPG Company” shpk dhe ”Salillari” shpk :
  Oferta e ”GPG Company” shpk dhe ”Salillari” shpk nuk plotëson kriteret e kualifikimit të përcaktuar në DT për këtë arsye skualifikohet.

  5. ”Leon Konstruksion” shpk, ”Hastoçi” shpk dhe ”Ergi” shpk :
  • OE ERGI SH.P.K nuk ka paraqitur listëpagessat për muajt qershor dhe korrik 2020 sikurse kërkohet në DT
  • OE ERGI SH.P.K nuk ka paraqitur listëpagessat për muajt korrik 2020 sikurse kërkohet në DT
  • Gjeneratori është kërkuar me zhurma deri në 60db sipas katalogut është paraqitur gjenerator me shurma deri në 78 db
  - Oferta e ”Leon Konstruksion” shpk, ”Hastoçi” shpk dhe ”Ergi” shpk nuk plotëson kriteret e kualifikimit të përcaktuar në DT për këtë arsye skualifikohet.

  6. ”GENER 2”shpk dhe ”KAEXH” shpk :
  Oferta e”GENER 2”shpk dhe ”KAEXH” shpk nuk plotëson kriteret e kualifikimit të përcaktuar në DT, për këtë arsye skualifikohet.

  7. ELDA-VL shpk :
  Nuk ka paraqitur oferte ekonomike .

  8. OE Midea Albania shpk :
  Nuk ka paraqitur oferte ekonomike .

  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for BE-IS shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for BE-IS shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for BE-IS shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for BE-IS shpk viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Preventiv
  Bidder Announcement Buletini Nr. 94 datë 2 Nëntor 2020
  Signing of the Contract
  Projekti Mekanik

  Projekti Hidrosanitar

  Raporti Teknik

  Projekti Arkitekturor

  Projekti Elektrik