Open Procurement Albania

“Rikonstruksionin e Pediatrisë në Drejtorine e Sherbimit Spitalor Sarande”

Contracted Institution Hospital Service Directorate of Saranda
Tenderer Institution Hospital Service Directorate of Saranda
Tender object “Rikonstruksionin e Pediatrisë në Drejtorine e Sherbimit Spitalor Sarande”
Reference No. REF-70614-09-03-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 4 918 148,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Cancelled Procurement
Tender Publication Date 04-09-2020
Last date of Submitted Documents 14-09-2020
Tender Held Date 14-09-2020
No. of Bidders 10
Bidders 1. AVDULI sh.p.k.
2. CARA sh.p.k.
3. COGREN
4. COLOMBO sh.p.k
5. B.O.E JODY & SHENEDLLIA sh.p.k
6. KMK sh.p.k
7. MANE/S sh.p.k
8. NEAL-86 sh.p.k.
9. NGRACAN 1934 &GLAVENCIA sh.p.k
10. RAFIN COMPANY sh.p.k.
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • COLOMBO SHPK
 • The winning bid ALL without vat 4 470 663,00
  Bidder Announcement date 19-10-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 1 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Ka paraqitur ankese Operatori Ekonomi, CARA shpk. me date 26.09.2020, ka marre pergjigje me date 02.10.2020.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

  1. AVDULI sh.p.k. për arsye të mos plotësimit të kritereve të pjesmarrjes/Kapaciteti Teknik.

  2. CARA sh.p.k. për arsye të mos plotësimit të kritereve të pjesmarrjes/Kapaciteti Teknik.

  3. COGREN sh.p.k për arsye të mos plotësimit të kritereve të pjesmarrjes/Kapaciteti Teknik.

  4. B.O.E JODY & SHENEDLLIA sh.p.k për arsye të mos plotësimit të kritereve të pjesmarrjes/Kapaciteti Teknik.

  5. KMK sh.p.k për arsye të mos plotësimit të kritereve të pjesmarrjes/Kapaciteti Teknik.

  6. MANE/S sh.p.k për arsye të mos plotësimit të kritereve të pjesmarrjes/Kapaciteti Teknik.

  7. NEAL-86 sh.p.k. për arsye të mos plotësimit të kritereve të pjesmarrjes/Kapaciteti Teknik.

  8. NGRACAN 1934 &GLAVENCIA sh.p.k për arsye të mos plotësimit të kritereve të pjesmarrjes/Kapaciteti Teknik.

  Cancellation reason Për shkaqe që dalin jashtë kontrollit të autoritetit kontraktor dhe të paparashikueshme në kohën e fillimit të procedurës së prokurimit, duke respektuar parimet e barazisë dhe të transparencës, sipas përcaktimit në rregullat e prokurimit publik
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for COLOMBO SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for COLOMBO SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for COLOMBO SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for COLOMBO SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Technical Report
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement Buletini Nr. 94 datë 2 Nëntor 2020

  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.