Open Procurement Albania

Mirëmbajtje e pajisjeve mjekesore në QSUT për vitin 2021 -Loti 35 Mirëmbajtje e pajisjeve EKO prodhuesi SAMSUNG MEDISON/ose ekuivalent

Contracted Institution "Nënë Tereza"  University Hospital Center
Tenderer Institution "Nënë Tereza"  University Hospital Center
Tender object Mirëmbajtje e pajisjeve mjekesore në QSUT për vitin 2021 -Loti 35 Mirëmbajtje e pajisjeve EKO prodhuesi SAMSUNG MEDISON/ose ekuivalent
Reference No. REF-80389-11-27-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 4 338 739,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Cancelled Procurement
Tender Publication Date 01-12-2020
Last date of Submitted Documents 28-12-2020
Tender Held Date 28-12-2020
No. of Bidders
Bidders
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Nga data nenshkrimi kontrates deri ne daten 31.12.2021
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason Nuk është paraqitur asnjë ofertë brenda afateve kohore
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement Buletini Nr. 17 datë 8 Shkurt 2021

  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.