Open Procurement Albania

Sigurim automjetesh për Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza : Loti 2 - “Sigurim kasko të mjeteve motorike"

Contracted Institution Central Purchasing Agency
Tenderer Institution "Nënë Tereza"  University Hospital Center
Tender object Sigurim automjetesh për Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza : Loti 2 - “Sigurim kasko të mjeteve motorike"
Reference No. REF-88670-03-01-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 1 387 401,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Cancelled Procurement
Tender Publication Date 02-03-2021
Last date of Submitted Documents 12-03-2021
Tender Held Date 12-03-2021
No. of Bidders
Bidders
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Nga lidhja e kontratës/ kontratave deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, në bazë të marrëveshjes kuadër.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason Nuk është paraqitur asnjë ofertë brenda afateve kohore
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia e Blerjeve të Përqendruara REF-88670-03-01-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement Buletini Nr. 42 datë 23 Mars 2021

  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.