Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Successful Bidder /Supplier / Provider No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
5 G.P.G. COMPANY SHPK 11 701,107,343 11 701,107,343 660,825,086

Tenders list

  • < previous
  • 1
  • next >
Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane Ndertimi i 12 Kabinave te reja shtyllore dhe linjat perkatese TM ne Fiderin F4 te N/Stacionit 35/6 kV Ndroq si dhe linjave TU me kabell ABC i 18 kabinave 95,856,562 Signed the Contract G.P.G. COMPANY SHPK 92,911,277.00
Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje Blerje materiale per investime ne infrastrukturen rrugore (rurale) 16,656,776 Signed the Contract G.P.G. COMPANY SHPK 10,096,934.00
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Rehabilitimi i tunelit të shkarkimit pranë Digës Zadejë 126,859,115 Signed the Contract G.P.G. COMPANY SHPK 116,507,853.00
Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje Blerje makineri grejder dhe rimorkiator 3,916,667 Re-Proclaimed and Signed the Contract G.P.G. COMPANY SHPK 3,835,000.00
Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje Blerje mjeti veteshkarkues 2,916,000 Signed the Contract G.P.G. COMPANY SHPK 2,911,000.00
Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje Shtrese asfaltobetoni 3cm 36,382,722 Signed the Contract G.P.G. COMPANY SHPK 22,483,800.00
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Riparimi i rrjedhjeve të materialit bituminoz tek agregati nr.4, riparimi i galerisë kuotë 156mmnd dhe i sallës së baterive në HEC Fierzë 66,150,748 Announced the Winner G.P.G. COMPANY SHPK 64,708,907.00
Drejtoria Rajonale e OSSH Fier Rikonstruksion i rrjetit TM, TU dhe kabinave te Fiderit Petove 3, Nenstacioni Libofshe 35/10 kV 47,829,598 Announced the Winner G.P.G. COMPANY SHPK 46,091,630.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lushnje Rehabilitim i tubacionit të dërgimit nga Stacioni Virovë – Depo 2500 m³ ; Rrjeti shpërndarës i furnizimit me ujë të Lagjes “18 Tetori” (Unaza Lushnje – Autostradë) ; Rrjeti shpërndarës i furnizimit me ujë të Lagjes Karbunarë, Bashkia Lushnje 252,439,863 Signed the Contract G.P.G. COMPANY SHPK 250,905,465
Drejtoria Rajonale e OSSH Fier Rikonstruksion i kabinave Vajkan 1 dhe Vërri 2 dhe sistemim i rrjetit TU të tyre dhe sistemimi i rrjetit TU për kabinat Kallm i Vogël 1, 2, 3, 4 dhe Kallm i Madh, Nenstacioni 35/6 kV Jagodine 25,849,292 Signed the Contract G.P.G. COMPANY SHPK 24,689,395
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Riparimi i rrjedhjeve të materialit bituminoz nga pjesa e jashtme e dhomës spirale tek Agregati Nr.3 dhe zëvendësimi i tij në HEC Fierzë. 26,250,000 Announced the Winner G.P.G. COMPANY SHPK 25,683,825
  • < previous
  • 1
  • next >

SUPPORTERS

Here you can have your ADVERTISEMENT

Contact at [email protected]

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data