Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
331 1784 8,430 133,192,013,152 6,125 98,937,922,346 88,194,546,090

Tenders list

Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Drejtoria e Pergjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve Tirane Blerje karburanti për automjetet, gazoil dhe benzinë 3,417,750 Signed the Contract “AZ Distribution” shpk & “EROIL” sha 3,300,075.00
Tirana Parking Sherbime te Pastrimit dhe Gjelberimit 8,769,799 Signed the Contract “CLEAN FAST” Shpk & “Shansi Invest” Shpk 8,298,666.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Fortifikimi (Dixhitalizimi) Kibernetik i Nënstacioneve 30,250,000 Re-Proclaimed Procurement
Tirana Parking Shërbime Vijëzimi 8,765,880 Re-Proclaimed and Announced the Winner R. S. & M 8,567,525.00
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Fier SH.A Blerje materiale hidraulike 38,390,927 Announced the Winner ALPHA SOLUTIONS GROUP 36,870,460.00
Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit Ndërtimi i një parcele të re varresh tek varrezat e dëshmorëve 23,450,569 Announced the Winner METEO SHPK 21,503,244.00
Albanian Gas Service Company Sh.a Blerje pajisje instrumente, vegla elektrike dhe dixhitale (Pajisje per kontrollin dhe matjen e mbrojtjes katodike CIPS dhe DCVG) 4,854,422 Announced the Winner “RAIMONDO G.P” SHPK 3,640,000.00
Qendra e Zhvillimit Shkoder Blerje Ushqime 10,000,000 Announced the Winner "EL-GJO-2006" 9,983,870.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Blerje tuba dhe rakorderi 149,884,552 Announced the Winner ALPHA SOLUTIONS GROUP 144,794,070.00
Nderrmarrja Rruga Durres Blerje vegla pune, viti 2023 1,950,000 Announced the Winner BENNETT 1,604,490.00
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane “Rinovimi i sistemit të mbrojtjes së 2 agregatëve me furnizim instalimin/konfigurimin të dy paneleve të reja, i kompletuar me mbrojtjet dixhitale për gjeneratorin, transformatorin e fuqisë dhe të releve njëveprimëshe për HEC Fierzë”. 114,000,000 Announced the Winner NOVAMAT 110,110,000.00
BURSA SHQIPTARE E ENERGJISË ELEKTRIKE SH.A - ALPEX Shpenzime pastrimi dhe mirembajtje, riparim 1,100,000 Announced the Winner AIR 1,068,000.00
Sh.A Posta Shqiptare Mirëmbajtje Data Center Primar dhe Data Center sekondar 17,976,000 Announced Procurement
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër SH.A Blerje matesa uji 3,000,000 Announced the Winner HEST SHPK 2,845,000.00
Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane Funizimi me vajra lubrifikant per mjete, alkool frenash, graso etj 15,000,000 Announced the Winner Shpresa-Al SHPK 17,703,000.00
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër SH.A Blerje tuba dhe rakorderi 4,564,925 Announced the Winner M U R A T I SHPK 4,374,837.00
Sh.A Albpetrol Blerje solucion antikorroziv+inhibitor 3,370,250 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore Blerje Karburanti 36,854,253 Cancelled Procurement
Ndermarja e Pastrimit Fier Blerje kontenier dhe kosha metalik per mbetjet urbane 16,000,000 Announced the Winner "TIMAC” SHPK 13,700,000.00
Termocentrali Vlore sh.a Blerje uniforma pune dhe pajisje mbrojtese personale 2,482,600 Announced Procurement
Drejtoria e Pergjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve Tirane Loti II: Blerje bulmet, qumësht, kos, djathë, gjizë. 96,419,003 Signed the Contract A G S  SHPK 95,074,060.00
Nderrmarrja Rruga Durres Blerje goma, viti 2023 2,950,000 Announced the Winner GAJD Company SHPK 2,850,700.00
Sh.A Albpetrol LOTI I: Blerje gazoil 10 ppm 168,970,320 Announced the Winner A G A -1 161,528,480.00
Nderrmarrja Rruga Durres Blerje autobote 2 cope (autobote uji per vaditje), viti 2023 4,995,000 Announced the Winner Dritan Xheka 4,700,000.00
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Riparimi i dëmtimeve të turbinave të AG1 dhe AG3 në HEC Fierzë dhe i dëmtimeve të turbinave të 5 (pesë) agregateve në Hec Vau Dejës 49,906,788 Announced the Winner JUNIK SHPK 43,462,140.00
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sigurimi i shëndetit dhe sigurimi nga aksidentet personale të punonjësve të KESH sh.a 54,890,281 Announced the Winner Sigma Interalbanian Vienna Insurance sh.a & Sigal Uniqua Group Austria sh.a & Eurosig sh.a & Sicred sh.a. 54,300,000.00
Njesia e Prodhimit HEC Fierze ”Mbilartësimi i mbrojtjes lumore përballë tuneleve të shkarkimit dhe sistemimi i sheshit pranë magazines së re” 98,000,000 Announced the Winner JUNIK sh.p.k & STUDIO PRIVATE PROJEKTIMESH STUDIMESH MONITORIMESH ARBI sh.p.k & Eidon-Grup sh.p.k 95,231,690.00
Hekurudha Shqiptare sh.a Riparim (rindertim) vepra art (ura,tombino etj.) (Kalimi i tubacionit te furnizimit me uje te lumit erzen me tubacionin DN700 Celiku) 64,567,889 Announced Procurement
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Ndërtim dhe rikonstruksion linjash dhe ndërhyrjesh në raste emergjente Ujësjellësi në Njësitë 1,2,3,4,5 dhe Drejtoritë Rajonale 12,999,097 Announced the Winner
Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec Loti 1 “Supervizim i objektit: “Mirëmbajtje Kanali Ujites Rezervuari Grabovice-Pervalec” 23,226 Announced the Winner M.A.K Studio 21,290.00

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data