Open Procurement Albania
Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
238 1462 6,208 85,431,611,781 4,727 60,396,845,320 55,495,131,909

Tenders list


Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/openprocurement/application/views/scripts/pcompany/list.phtml on line 901
Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Drejtoria Rajonale e OSSH Durres “Zgjatim i fiderit 12 me kabina dhe rrjet te ri TU, nenstacioni 110/20 kV Sallmone, Loti II” 115,966,838 Announced the Winner "SENKA" sh.p.k & “Viante Konstruksion“ sh.p.k 114,817,504
Drejtoria Rajonale e OSSH Durres “Zgjatim i fiderit 12 me kabina dhe rrjet te ri TU, nenstacioni 110/20 kV Sallmone, Loti I” 131,260,000 Announced the Winner "ENBI POWER" sh.p.k & “Alko Impex General Construcion“ sh.p.k 131,022,407
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a Mirembajtje 2-vjecare e automjeteve ne pronesi te OSHEE Group sh.a 180,000,000 Announced the Winner ALSTEZO SHPK 178,821,930
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore RIPARIM, SHERBIM, PJESE KEMBIMI ESKAVATORESH 1,250,000 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Gjirokaste Materiale hidraulike per mirembajtjen e rrjetit hidraulik 1,999,931 Announced Procurement
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce Hekur dhe llamarine 2,000,000 Announced Procurement
Nderrmarrja Rruga Durres BLERJE PJESE KEMBIMI 2021 3,920,000 Announced Procurement
Ndermarrja Sherbimeve Komunale Plazh Furnizim dhe vendosje goma 3,500,000 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande Furnizim vendosje + testim i çekiç hidraulik per mjetin Volvo BL61 1,365,333 Announced Procurement
Drejtoria Rajonale e OSSH Fier Tranversa TU dhe TM , qafore shtyllash per remont te linjave ajrore TM dhe TU 54,950,000 Announced Procurement
Drejtoria Rajonale e OSSH Fier "Blerje Panel Matje me TRI ne T.U" 59,410,000 Announced Procurement
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore BLERJE PEME DEKORATIVE 4,960,000 Announced the Winner GREEN FARM SHPK 4,712,000
Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane Blerje vula plastike për vulosjen e matësave elektrike 7,996,000 Announced the Winner HTT - High Tech Tests 1,000,000
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder Sigurim shendeti dhe jete ne rast aksidenti per punonjesit e UKSH 1,600,000 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce Blerje tubo dhe materiale për rrjetin e kanalizimeve 1,575,360 Announced Procurement
Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder Blerje Vula plastike per vulosjen e matesave elektrik 8,000,000 Announced Procurement
Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a Kun Rr Argjinatura 4,499,438 Announced Procurement
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore MAKINERI VETSHKARKUESE 1,367,703 Announced the Winner SPARKLE 32 1,288,000
ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) Shpenzim për Flight Check 11,800,000 Announced the Winner “Air Communication” sh.p.k & ENAV S.P.A VAT 11,446,000
Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a Ndertim KUN Rruga 2 Prilli, Bathore Lagja 2 1,502,858 Announced Procurement
Sh.A Posta Shqiptare “Mirëmbajtje e Godinës së Drejtorisë së Përgjithshme, Dhomës së serverave dhe Sistemit Disaster Site (back up) që përfshin sistemet e kondicionimit, elektrike, hidraulike dhe ndërtimore” 8,821,544 Announced Procurement
ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) Blerje P/N dhe shpenzime mirëmbajtje për sistemet e navigimit D'VOR, DME, ILS prodhim SELEX 33,333,333 Announced Procurement
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Zgjërimi i sistemit të lokalizimit të defekteve në Linjat e Tensionit të Lartë 116,126,669 Announced the Winner G . A . C 115,826,000
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Fier Blerje Hipoklorite Natriumi dhe Kalciumi 4,670,000 Announced the Winner ''2 AT'' 3.940.000
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Implementimi dhe monitorimi i bllokut AK, nëpërmjet sistemit Emergjent të Kontrollit 7,500,000 Announced the Winner “KONCAR-INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT (KONCAR-KET)” sh.a. 7,472,586
Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a Rimbushje, mirëmbajtje, blerje dhe kolaudim të pajisjeve MKZ dhe kuti të ndihmës së shpejtë për N/stacionet e Tensionit të Lartë 49,716,530 Announced the Winner VICTORIA - AL 49,230,000
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder Sherbim me roje sigurie 23,204,803 Signed the Contract MIRI SHPK 23.15
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder Blerje elektropompa 2,116,667 Signed the Contract 0.00
Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder Blerje pajisje zyre 2,000,000 Announced Procurement
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a Ndryshime/zhvillime ne platformen IT online te shitjes se energjise elektrike 19,909,666 Announced Procurement

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data