Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
369 2055 10,102 162,575,927,227 7,415 123,499,796,323 110,835,580,727

Tenders list

Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Shtepia e Femijeve 6 - 14 vjec Shkoder Blerje artikuj ushqimor 3,499,350 Announced the Winner SEAD-SGS 2,593,570.00
Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane Blerje inerte 97,214,000 Re-Proclaimed and Announced the Winner Shpresa-Al SHPK 77,623,000.00
Sh.A Albpetrol LOTI I: Blerje gazoil 10 ppm 159,656,966 Announced Procurement
Sh.A Albpetrol LOTI II: Blerje benzinë pa plumb 621,479 Announced Procurement
ECO Tirana Blerje kazane të rinj hekuri 1700lt me kapak HDPE ne dy pjese 187,362,961 Announced Procurement
Albanian Gas Service Company Sh.a Blerje telefona mobile 924,333 Announced Procurement
Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Kamez Blerje Boje dhe materiale speciale për vijëzime rruge 3,232,000 Announced the Winner R. S. & M 3,079,000.00
Ndërmarrja e Dekorit dhe Eventeve Tirane Blerje adeziv xham akull dhe foam 1,125,000 Announced the Winner ALGRAFIKA 1,124,850.00
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A Blerje pjesë kembimi per automjete 20,000,000 Announced Procurement
Ndermarrja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes, Korce Ushqime 28,333,333 Announced Procurement
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A Pastrim i kolektoreve te ujerave te ndotura 35,000,000 Announced Procurement
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Sarandë SH.A Blerje karburanti për nevoja të Shoqërisë Rajonale UK Sarandë 7,759,752 Announced Procurement
Agjencia e Shërbimeve Publike Blerje pjesë këmbimi për makinat e rënda të ASHPR-së 3,329,300 Announced the Winner “TUSHE TOROMANI” p.f. 3,130,200.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Blerje materiale promovuese 3,983,833 Announced the Winner UNIVERS PROMOTIONS 3,860,000.00
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër SH.A Implementimi i sistemit të faturimit dhe licencë përdorimi, mirëmbajtje e sistemit të faturimit, migrim i të dhënave, dhe integrimi i sistemit të fiskalizimit 7,983,333 Announced the Winner KREATX 5,987,499.00
Qendra Komunitare për Personat me Aftësi të Kufizuar Tiranë Furnizim dhe sherbime me ushqim per menca 8,373,300 Announced the Winner 4 S 5,966,000.00
Tirana Parking Blerje mjete transporti (automjete elektrike dhe mjet pick-up) 12,500,000 Announced the Winner TRADE AND CONSTRUCTION GROUP Shpk 11,985,000.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Upgrade dhe përmirësimi i platformës së matjes online 24,650,000 Announced Procurement
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Loti 1: Automjete tip SUV 21,384,611 Announced Procurement
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Loti 2: Mjete teknollogjike. 25,600,000 Announced Procurement
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a Mirembajtja 3 vjecare e sistemit SAP ERP 54,000,000 Announced Procurement
Albanian Seaports Development Company Blerje Karburanti 1,371,488 Announced Procurement
Shtepia e te Moshuarve Gjirokaster Blerje ushqimesh 7,947,690 Announced the Winner 4 S 7,897,800.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST DRS site dhe zgjerimi i platformës teknologjike të SCADA 46,400,000 Announced Procurement
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Rinovimi dhe Certifikimi ISO 27001 2,800,000 Announced Procurement
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Blerje karrige për nevojat e OST sh.a. 9,260,000 Announced Procurement
Sh.A Albpetrol Blerje bateri auto 1,518,000 Announced Procurement
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Implementimi dhe zgjerimi i sistemeve të sigurisë së informacionit MFA, ZTNA, SIEM. 26,700,000 Announced Procurement
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Brandimi i pikave te Ukt sh.a 6,977,733 Announced the Winner Albdesign PSP 6,186,400.00
Qendra Ekonomike e Arsimit Bashkia Berat Blerje produkte ushqimore per kopshtet cerdhet dhe konviktin” 38,756,848 Announced the Winner 4 S 37,406,842.00

SUPPORTERS

Here you can have your ADVERTISEMENT

Contact at [email protected]

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data