Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
385 2101 10,519 174,080,539,221 7,661 129,229,630,519 116,197,438,270

Tenders list

Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Autoriteti Portual Durres Veshmbathje për APD 20,371,040 Announced the Winner MALBERTEX 20,000,000.00
Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane Uniforma dhe veshje speciale 8,280,283 Re-Proclaimed Procurement
Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit Mirëmbajtje e objekteve specifike 19,992,000 Announced Procurement
Ndermarrja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes, Korce Mjete didaktike kancelari 1,968,333 Announced Procurement
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Rehabilitimi i rrjetave metalike për 4 (katër) agregatët në veprën e marrjes së HEC Vau i Dejës dhe rehabilitimi i udhëzuesve të rrjetave në zonën nënujore me polumbarë për 5 (pesë) agregatë 240,000,000 Announced Procurement
Autoriteti Portual Durres Suporte 10,000,000 Announced Procurement
Agjencia e Sherbimeve Publike Rurale Elbasan “Blerje makina elektrike per Bashkinë Elbasan” 5,441,667 Announced Procurement
Rezidenca Studentore Universitare Nr.1 Blerje detergjent dhe materiale pastrimi 1,463,510 Announced Procurement
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Zëvendësim i 10 Elektro-pompave të IVP-së të agregateve në HEC Vau Dejës, dhe furnizimi i një pajisje profesionale me 16 kanale për matjen e vibrimeve dhe “air gap” për makinat rrotulluese 100,000,000 Announced the Winner KLEDIA-06 & H&E Energy 93,000,000.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Mbikëqyrja e punimeve të zbatimit për objektet e parashikuara nga OST sh.a., për vitin 2024 27,583,295 Announced the Winner
Tirana Parking “Studim Projektim “Rikonstruksion i godinës së zyrave të TP”. 1,945,449 Announced Procurement
Agjencia e Sherbimeve Publike Rurale Elbasan Loti I ''Blerje fadrome'' 8,750,000 Announced the Winner START CO SHPK 7,789,800.00
ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) “Trajnimi i Ekspertëve të hartimit të proçedurave të fluturimit” 7,500,000 Announced Procurement
BERAT CITY GREEN – BCG SH.A Ndertim parkimi per mjetet e pastrimit dhe streh per qente ne landfillin Berat 4,778,513 Announced Procurement
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lushnje SH.A Blerje Materiale Hidraulike per nevojat e shoqërisë 24,883,337 Re-Proclaimed and Announced the Winner ALEN - CO 21,925,425.00
Identitek Sh.a Furnizim vendosje pajisje për infrastrukturën teknike të zyrave 4,017,031 Announced the Winner “QuantX IT Solutions” shpk 3,769,200.00
ECO Tirana Sherbim gomisteri 1,115,000 Re-Proclaimed Procurement
ECO Tirana Blerje makina larese kazanesh 31,493,733 Re-Proclaimed Procurement
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Sarandë SH.A “Blerje karburanti për nevoja të Shoqërisë Rajonale UK Sarandë” 7,758,498 Re-Proclaimed Procurement
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a Blerje PC dhe Laptop për nevojat e OSHEE Group sh.a dhe Bijat 111,679,600 Announced Procurement
Sh.A Posta Shqiptare Blerje pajisje për menaxhim të qendërzuar të infrastrukturës wireless në zyrat qendrore 3,000,000 Announced Procurement
Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec Loti 1 “Blerje inerte ndertimi” 4,383,994 Announced Procurement
Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec Loti 2 “Blerje prodhime betoni” 5,032,833 Announced Procurement
Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec Loti 3 “Blerje Hekur Betoni, Çimento dhe Lëndë Druri” 917,990 Announced Procurement
Tirana Parking “Shërbime Vijëzimi, Vendosje Sinjalistike” 20,108,828 Announced Procurement
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Fier SH.A Blerje Hipoklorit Natriumi dhe Kalciumi 5,691,667 Announced Procurement
Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a Mbikqyrje Punimesh për objektin “Rrjeti shpërndares i furnizimit me ujë dhe të KUZ të zonës së Frutikulturës , Valias i Ri Kamëz. 5,368,013 Announced the Winner TAULANT SHPK 4,576,703.00
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Pogradec Sh.A Blerje mjete, pajisje dhe vegla pune. 1,191,815 Announced the Winner JOKLEN&CO 1,117,006.00
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Sarandë SH.A Studim Projektim: "Ndërtim rrjeti i kanalizimeve të ujrave të ndotura(K.U.N) në lagjen "Baba Rexhepi", Rruga "Idriz Alidhima, Lidhja e kolektorit të bulevardit të ri në rrugën"Jonianët" dhe zëvendësimi i tubit të dërgimit të stacionit kryesor të pompimit 18,620,171 Announced the Winner “NG STRUCTURES” SHPK & “ARENA MK” SHPK 15,984,754.00
Termocentrali Vlore sh.a Sherbim- mirembajtje i gjeneratorit diezel te emergjences (furnizim-vendosje) 1,960,000 Re-Proclaimed and Announced the Winner KLODI - 1 SHPK 1,930,000.00

SUPPORTERS

Here you can have your ADVERTISEMENT

Contact at [email protected]

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data