Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
254 1620 7,043 110,521,633,404 5,335 82,263,634,513 72,022,260,790

Tenders list

Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Blerje automjete (minifadroma,fadroma,kamioncina) per nevojat e shoqerise 39,999,667 Announced Procurement
Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a Fuqizimi i N.Stacionit 110/20 kV Golem-Durrës 204,998,830 Announced Procurement
Termocentrali Vlore sh.a Riparim dhe mirembajtje e sistemit te inverterave dhe radrizatoreve 3,700,000 Announced Procurement
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Fier “Blerje materiale elektrike per ndricim publik ne institucionet e Bashkise Fier” 27,143,062 Announced Procurement
Sh.A Posta Shqiptare “Blerje pjesë këmbimi për mjetet tip Nissan NV300” 1,096,054 Announced Procurement
Sh.A Posta Shqiptare Certifikimi i Postës Sipas ISO 27001 2,500,000 Announced Procurement
Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane Mirëmbajtje e thellë në palestra në objekte publike 10,440,195 Announced the Winner AURUM CONSTRUCTION sh.p.k 10,203,854.00
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a Mirmbajtja 3 vjecare e sistemit te leximeve ARMS 12,420,000 Announced Procurement
Sh.A Porti Detar Sarande Zbatimi i projektit për Hyrjen në Portin Detar Sarandë 16,859,319 Announced Procurement
Sh.A Porti Detar Sarande Rikonstruksioni i Terminalit te udhëtarëve Sarande 8,087,385 Announced Procurement
Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit Blerje të medikamenteve dhe materialeve mjekësore veterinare 23,834,700 Announced the Winner MILIFAR SHPK 22,831,300.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Berat-Kucove Blerje materiale hidraulike dhe KUZ 23,979,372 Announced the Winner HEST & LIGUS shpk 22,307,231.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande Blerje matesa familjare 10,000,000 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Mat Ndërtim ujësjellësi për furnizimin me ujë të fshatrave të Njësisë Administrative Derjan dhe Rukaj, Loti III 108,706,200 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan Ndertim i rrjetit ujesjelles Bradashesh 18,824,299 Announced the Winner BAJRAMI N SHPK 18,303,638.00
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a Sherbimi GRPS per PDA, tableta dhe mates per nje periudhe 12 mujore 17,280,000 Announced the Winner ALBTELECOM SHA 16,809,600.00
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane “Blerje dy elektropompa thellësie dhe tre elektropompa drenazhi rezervë për Hec Fierzë dhe Hec Vau Dejës, FV kompresor i presionit të lartë të ajrit për Hec Vau Dejës dhe pjesëve rezervë për dy kompresorët ekzistues”. 52,000,000 Announced the Winner KLEDIA-06 51,200,000.00
Sh.A Posta Shqiptare Prodhimi i emisioneve të pullës për vitin 2022 20,544,080 Announced Procurement
Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane Blerje kabell ABC dhe aksesore 199,407,911 Announced the Winner DULE Shpk 166,400,700.00
Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit “Ndërtimi i Rrugëve të Brendëshme në PMLAT” 15,832,071 Announced the Winner “ G&P ” Sh.p.k. & “L.T.E CONSTRUTICION” 15,217,073.00
Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan F.V kamera sigurie e rrugëve hyrëse dhe dalëse në qytet, shesheve, disa objekteve arsimore + fibra optike + shërbime mirëmbajtje 36,948,348 Announced Procurement
Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje Blerje materiale per nderhyrje ne infrastrukturen e rrugeve rurale 35,675,508 Announced the Winner BI-SERVIS 24,966,580.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Blerje Materiale Elektroda,Oksigjen për nevoja të Shoqërisë” 4,900,000 Announced Procurement
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Blerje vegla pune për nevoja të shoqërisë 3,900,000 Announced Procurement
Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje Materiale per rehabilitim kanalesh,ura,tombino 4,486,660 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan Blerje materiale Hidraulike per nevojat e Ujesjelles Kanalizime Elbasan 75,000,000 Announced the Winner ALEN - CO 69,988,039.00
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Ndërtimi i infrastrukturës së aksesimit dhe ankorimit për operimin e asetit gjenerues termik, në portin e peshkimit Triport-Vlorë 280,000,000 Announced the Winner SALILLARI SHPK 257,200,000.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore Ruajtja e objekteve dhe e ambienteve rrethuese te Sh.A UK Vlore me roje private te sigurisë fizike 36,887,921 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore Blerje Materiale Hidraulike per vitin 2022 27,921,371 Announced Procurement
Nderrmarrja Rruga Durres Blerje materiale elektrike, viti 2022 9,943,574 Announced the Winner Dritan Xheka 9,420,000.00

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data