Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
299 1706 7,917 124,486,128,939 5,695 90,735,317,102 79,928,780,226

Tenders list

Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Sh.A Albpetrol Blerje pjesë për kaldaja, berner 1,539,400 Signed the Contract ELECTRIC OK 1,519,410.00
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tiranë “Pajisje dhe pjesë rezervë për mirëmbajtjen e agregatëve e pajisjeve të centralit HEC Fierzë”. 60,000,000 Announced the Winner A&E sh.p.k & DIVITECH sh.p.k 59,470,700.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Punime civile për rikonstruksionin e N/Stacionit 110 kV Guri i Kuq, si dhe N/Stacionit 110 kV Kukës 31,370,441 Announced the Winner Intelligent Building Solution (I.B.S.) sh.p.k. & NDREGJONI sh.p.k. 26,820,833.00
Sh.A Albpetrol F-V kontenierë dhe kabina sanduiç për ambjente pune për punonjësit 3,404,559 Announced the Winner ILFA sh.p.k 3,104,001.00
Sh.A Albpetrol Blerje Autosondë = 20 ton për Q.P.N. Kuçovë 39,801,480 Announced the Winner ILFA shpk & SERENA FURNITURES shpk 32,000,000.00
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Implementimi i inteligjencës artificiale për menaxhimin e operimit të digave, parashikimit të prurjeve dhe menaxhimit të shkarkimeve 250,000,000 Announced Procurement
Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a Ndërtim dhe Rehabilitm KUN-je me shkarkim në rrugen Konferenca e Mukjes, Babrru 2,625,026 Announced the Winner ASI-2A CO 2,450,400.00
ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) Blerje P/N dhe shpenzime mirëmbajtje për sistemet e navigimit DVOR, DME, ILS prodhim Selex 34,000,000 Announced the Winner A.E. DISTRIBUTION 33,963,820.00
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Riparim, mirëmbajtje makina dhe automjete për një periudhë 2 (dy) vjecare 80,580,000 Announced Procurement
Agjencia e Sherbimeve Komunale Divjake Blerje pjese kembimi dhe riparim per mjetet. 2,230,832 Announced Procurement
Sh.A Ujësjellës Himarë Blerje pompa uji për fshatin Shën Vasil dhe Nivicë 1,583,333 Announced the Winner MIKAEL GRUP SHPK 1,398,000.00
Ndermarrja e Pastrim-Gjelberimit Permet Blerje makinë teknologjike dhe kontenier për mbledhjen e mbetjeve urbane në Bashkinë Përmet 9,126,000 Announced the Winner "TIMAC” SHPK 8,875,000.00
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Fier Blerje materiale elektrike per ndricim rrugor 22,530,953 Announced Procurement
Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a Blerje Materiale për Kanalet e Ujërave të Ndotura dhe materiale ujësjellësi, tuba korregato , tuba dhe rakorderi uji të pijshëm - Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 1 vjeçar (12 muaj) 14,865,000 Announced Procurement
Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane Blerje materiale pastrimi 39,999,986 Announced Procurement
Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan "Rikonstruksion ofiçina e ASHP-së" 2,415,345 Announced the Winner SAM-ARS 2016 2,199,525.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Rikonstruksion i disa shtyllave te linjës L.110-40 Fier-Selenicë 17,092,367 Announced the Winner “EMC Group” shpk & “ENCOAL” sh.p.k 16,990,280.00
Sh.A Albpetrol Blerje tubo naftësjellësi 38,269,260 Announced the Winner LIGUS SHPK 37,800,000.00
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Elbasan SH.A Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike te objekteve te shoqerise 87,047,490 Announced Procurement
Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane Blerje materiale ndihmëse për prodhim dhe shtrim asfalti 20,243,200 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande Blerje karburanti per nevoja te Shoqerise 6,000,000 Announced Procurement
Agjencia e Shërbimeve Publike Berat Blerje asfalti 39,989,869 Announced Procurement
Albanian Gas Service Company Sh.a LOTI 1: Blerje gazoil 10 PPM 10,700,000 Announced the Winner KASTRATI 10,700,000.00
Sh.A Ujësjellës Kanalizime Durrës "Blerje karburanti per nevojat e UKD sha" 130,000,000 Announced the Winner KASTRATI 130,000,000.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane “Blerje palankola për nevoja te shoqerise UKT sha” 2,000,000 Announced the Winner ‘‘Durrës Shipchandler & Agency‘‘ sh.p.k 1,895,030.00
ILLYRIAN GUARD SH.A Server 4,967,200 Re-Proclaimed and Announced the Winner BNT ELECTRONIC'S 4,690,200.00
Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a Ndërtim dhe Rehabilitm KUN-je me shkarkim në rrugen Kallmet, Laknas 2,689,746 Announced the Winner KUPA SHPK 2,363,150.00
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a Mirembajtje e infrastruktures te Data Center ne Primary Site dhe DR Site 138,971,570 Announced Procurement
Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres Blerje Goma 6,398,700 Announced Procurement
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Matje topografike te aseteve te shoqërisë 6,233,333 Signed the Contract LORENCO & CO 4,884,000.00

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data