Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
317 1743 8,179 128,759,848,895 5,882 93,581,000,113 83,066,840,194

Tenders list

Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande Blerje karburanti per nevoja te Shoqerise 6,000,000 Signed the Contract A&T sha & 2A2F-L OIL 5,999,967.00
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Corovode Blerje Nafte për nevojat e Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike ,Skrapar për vitin 2023 9,558,000 Signed the Contract GRADECI 9,183,140.00
Sh.A Ujesjelles Mat Ndërtim ujësjellësi për furnizimin me ujë të fshatrave të Njësisë Administrative Derjan dhe Rukaj, Loti III 108,706,200 Signed the Contract EVEREST SHPK & KRONOS KONSTRUKSION 108,358,571.00
Sh.A Albpetrol F-V kontenierë dhe kabina sanduiç për ambjente pune për punonjësit 3,404,559 Signed the Contract ILFA sh.p.k 3,104,001.00
Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane Blerje lëndë djegëse pellet për ngrohje dhe shpërndarje në objektet arsimore 16,472,700 Signed the Contract ALCANI SHPK 16,472,700.00
Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane Sinjalistikë horizontale (kangjella, birila, grerëza) 23,087,800 Announced Procurement
ILLYRIAN GUARD SH.A Blerje pajisjesh kompjuterike 7,977,781 Re-Proclaimed and Signed the Contract PC STORE SHPK 7,521,500.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres “Rikonstruksion pjesor i rrjetit të ujësjellësit në Bashkinë Durrës”. 99,965,370 Signed the Contract BALILI KONSTRUKSION&I.D.K KONSTRUKSION SHPK 99,321,177.00
Sh.A Albpetrol Blerje Lubrifikante (vajra+graso) 12,724,800 Signed the Contract EXIMOIL 11,422,000.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Zhvillimi i skemës dhe rikonstruksioni i Nënstacionit 220/110/35/20 kV Sharrë 443,813,943 Signed the Contract PRIMA ENERGY sh.p.k & ENCOAL sh.p.k. 435,825,292.00
Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan Blerje pjesë këmbimi për makinat e rënda të ASHP-së 3,332,400 Signed the Contract AUTO KRASNIQI shpk 1,847,500.00
ILLYRIAN GUARD SH.A Server 4,967,200 Re-Proclaimed and Signed the Contract BNT ELECTRONIC'S 4,690,200.00
Sh.A Ujesjelles Himare Blerje materiale hidraulike 2,833,333 Announced the Winner "NIKA" shpk 2,272,962.00
Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan F.V pjesë këmbimi për makinat e sherbimit te ASHP-se 1,661,800 Signed the Contract AUTO KRASNIQI shpk 1,101,300.00
Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane Blerje mjete transporti 28,130,000 Announced Procurement
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a Mirembajtje e infrastruktures te Data Center ne Primary Site dhe DR Site 138,971,570 Announced Procurement
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane “Studim projektim e previntivim për Ndertim Depo uji V-1000 m³” 2,629,203 Signed the Contract “GRAMA Consulting Engineers” sh.p.k &”ZENIT&CO” sh.p.k 2,451,111.00
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër SH.A ’Sherbim printimi dhe zarfimi te faturave’’ 2,500,000 Signed the Contract Inpress SHPK 1,675,800.00
Sh.A Albpetrol Blerje pompë për injektimin e ujit teknologjik për impiantin e dekantimit Gorisht 12,250,000 Signed the Contract “NGRACAN 1934” sh.p.k 11,500,000.00
Sh.A Posta Shqiptare Loti i I-rë: “Blerje gasoil për automjete” 56,129,934 Announced the Winner KASTRATI 56,129,934.00
Sh.A Posta Shqiptare Loti i II-të: “Blerje benzinë për automjete” 11,587,566 Announced the Winner KASTRATI 11,587,566.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Upgrade dhe migrimi i shërbimeve të e-mail dhe virtualizimit 8,500,000 Signed the Contract INFOSOFT SYSTEMS 8,160,000.00
Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres Blerje Vajra Lubrifikante 2,915,700 Announced the Winner EXIMOIL 2,628,200.00
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sigurimi i aseteve të KESH sh.a 211,375,581 Announced Procurement
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Loti 1 Batimetria e liqenit Fierzë,vlerësimi i sedimenteve dhe vlerësimi gjeologjik i shpateve malore 106,952,000 Announced Procurement
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Loti 2 Batimetria e liqeneve të Komanit dhe Vaut të Dejës, vlerësimi i sedimenteve dhe vlerësimi gjeologjik i shpateve malore 58,382,800 Announced Procurement
Autoriteti Portual Durres Pjese kembimi per elektrovincat 1, 2, 3 5,200,000 Announced Procurement
Nderrmarrja Rruga Durres Blerje materiale elektrike, viti 2023 16,639,985 Announced Procurement
Nderrmarrja Rruga Durres Blerje asfalto-beton per rruge urbane dhe rurale, viti 2023 37,426,990 Announced Procurement
Nderrmarrja Rruga Durres Punime mirembajtje ne kanalin ujites, Klos 4,166,666 Announced Procurement

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data