Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
249 1606 6,951 108,697,046,870 5,271 78,639,096,857 68,632,352,340

Tenders list

Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres Blerje pjesë këmbimi per Automjete 19,988,367 Announced the Winner A.K.M ALBANIAN INVESTMENT GROUP 19,618,535.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Fier Blerje Materiale Hidraulike 9,955,777 Signed the Contract ALPHA SOLUTIONS GROUP Marzhi I fitimit 7%
Nderrmarrja Rruga Durres Blerje sherbim transporti per 12 muaj 1,916,000 Cancelled Procurement
Nderrmarrja Rruga Durres Blerje eskavator krahegjate 33,330,000 Cancelled Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres Blerje materiale hidraulike 152,000,000 Announced the Winner LIGUS SHPK 143,887,192.00
ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) Blerje goma automjetesh 1,399,722 Signed the Contract Besnik Meçi 1,159,200.00
Nderrmarrja Rruga Durres Blerje material elektrike, viti 2022 9,943,574 Cancelled Procurement
Nderrmarrja Rruga Durres Blerje Inerte, viti 2022 8,331,583 Re-Proclaimed Procurement
Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje Marrje me qera kamioni transport dherash 1,250,000 Announced Procurement
Sh.A Posta Shqiptare “Blerje Internet - Intranet” Marrëveshje kuadër, - me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat për 2 vite” 89,664,000 Announced the Winner ABISSNET 55,116,000.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane "Ndërtim rrjet shpërndarës ujësjellësi në zonën e kufizuar nga rrugët Shefqet Ndroqi, 3 Vëllezërit Kondi, Elbasanit etj." 50,166,682 Announced the Winner ARB & TRANS-2010 41,638,289.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane "Spostim rrjet kanalizimi në rrugen 5 Maji (Faza I) pranë objekteve të rindërtimit " 12,931,878 Announced the Winner ARB & TRANS-2010 11,252,924.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane "Rikonstruksion rrjet ujësjellësi në bllokun që kufizohet nga rrugët Niko Avrami, Njazi Meka dhe Dibrës." 23,955,644 Announced the Winner “Aldonino & Arb Trans 2010” sh.p.k 17,248,125.00
Autoriteti Portual Durres MHC 80 TON (Blerje vinxhi) 385,000,000 Announced the Winner HYDROPOWER 378,980,950.00
Sh.A Albpetrol Blerje goma automjetesh 12,815,800 Announced the Winner SI & CO COMPANY 12,402,000.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande “Furnizim vendosje Sistemi i monitorim me kamera i objekteve me siguri te vecante” 2,972,700 Cancelled Procurement
ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) Trajnim Refresh të emergjencave 10 student ATCO 6,250,000 Announced the Winner CONSULTING & MANAGEMENT ALBANIA 6,250,000.00
SHA Ujësjellës Kanalizime Lezhë Blerje hipoklorit natriumi dhe hipoklorit kalciumi per klorifikimin e ujit te pijshem 7,150,000 Announced the Winner ''2 AT'' 6,310,000.00
Autoriteti Portual Durres Blerje kompjuterash, pajisje dhe licensa 11,401,340 Announced the Winner ATOM 10,900,000.00
Sh.A Albpetrol Sherbim i transportit te punonjesve te QPN Gorisht 9,885,667 Announced the Winner “Green Line” shpk 9,861,800.00
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Fier Blerje tubo plastike te brinjezuara 4,969,800 Announced the Winner M U R A T I SHPK 4,228,500.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Mallakaster Blerje Hipoklorit Kalciumi per vitin 2022 2,599,800 Announced Procurement
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore "RIPARIM AUTOMJETE" 2,916,660 Announced the Winner ANDI HAMO 2,857,500.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Blerje kancelari 2,682,000 Cancelled Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan Blerje veshje pune per vitin 2022 1,443,660 Signed the Contract GENTIAN SADIKU 1,424,208.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane “Shërbim dhe mirëmbajtje vjetore sistemi call center” 2,180,000 Announced the Winner “3i-solutions” shpk 2,071,000.00
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce Materiale ndertimi 38,990,000 Signed the Contract IDK – Konstruksion 37,630,000.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres “Mirëmbajtje,pastrim të puseve dhe depove të ujit në zonën e shërbimit UKD” 5,508,882 Signed the Contract A.K.M 5,382,756.00
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Sarande Mirembajtje e automjeteve 1,875,000 Signed the Contract VANGJEL GJONI 897,200.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder Sherbim me roje private 25,617,237 Announced the Winner MIRI SHPK 25,405,872.00

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data