Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
248 1593 6,898 107,061,960,979 5,223 77,563,023,799 67,635,511,043

Tenders list

Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Drejtoria Rajonale e OSSH Fier Shoqerimi i vlerave monetare per Rajonin Fier dhe Vlore per nje periudhe 2 vjecare 17,605,536 Announced the Winner MYRTO SECURITY 17,419,783.00
Sh.A Ujesjelles Malesi e Madhe Blerje karburant 1,500,000 Signed the Contract 0.00
Sh.A Albpetrol Rinovim Garancie Doganore te Magazinave Fiskale 11,786,070 Announced Procurement
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane “Shërbim GPS Mjetesh” 3,299,973 Signed the Contract A-T-D - ALBANIAN TECHNOLOGY DISTRIBUTION 2,948,000.00
ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) Shpenzime për mirëmbajtje të mjeteve të transportit 7,496,200 Announced the Winner Bushi Servis 6,932,380.00
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sigurim Asetesh 200,116,168 Announced the Winner "ALBSIG" sh.a & "SIGAL" sh.a & "SIVIG" sh.a & "EUROSIG" sh.a 197,888,460.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres Blerje reagente, paisje laboratori dhe impianti 7,975,880 Announced Procurement
Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a Blerje Klori 2,857,680 Cancelled Procurement
Drejtoria e Cerdheve dhe Kopshteve Shkoder Blerje dru zjarri 2,080,000 Announced Procurement
Autoriteti Portual Durres Integrimi i sistemit financiar Oracle JDE dhe BI me platformën e fiskalizimit 2,500,000 Signed the Contract TETRA SOLUTIONS 2,350,000.00
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a Mirembajtje 3 vjecare e ashensoreve te godines qendrore te OSHEE Group sh.a 6,000,000 Announced Procurement
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Blerje varkë për UKT sh.a 3,916,667 Signed the Contract ARTEO 2018 3,580,000.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Upgrade dhe rinovim i suportit të sistemit GPS 1,100,000 Announced the Winner A-T-D - ALBANIAN TECHNOLOGY DISTRIBUTION 880,100.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lushnje Blerje e matësave të ujit dhe rakorderive plotësuese të tyre për nevajat e shoqërisë. 12,477,930 Announced the Winner ALEN - CO 11,932,600.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane “Blerje Tuba dhe Rakorderi”. 149,858,642 Announced the Winner ALEN - CO 144,907,770.00
Albanian Gas Service Company Sh.a Shërbim interneti 3,165,192 Signed the Contract ALBTELECOM SHA 1,900,000.00
Sh.A Albpetrol Blerje Vula sigurie 1,485,000 Announced the Winner SPARKLE 32 1,269,000.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres Mirëmbajtje,pastrim të puseve dhe depove të ujit në zonën e shërbimit UKD 5,508,882 Announced Procurement
Drejtoria Rajonale e OSSH Gjirokaster Shoqerimi i vlerave monetare per FSHU sh.a Rajoni Gjirokaster 9,750,636 Announced Procurement
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Shërbimi i enkriptimit të komunikimit. Siguria kibernetike në infrastrukturë kritike 45,000,000 Announced the Winner A-T-D - ALBANIAN TECHNOLOGY DISTRIBUTION 42,986,880.00
Sh.A Posta Shqiptare Loti i II-të: “Blerje benzinë për automjete” 12,631,920 Announced the Winner KASTRATI 12,612,180.00
Sh.A Posta Shqiptare Loti i I-rë: “Blerje gazoil për automjete” 52,343,118 Announced the Winner KASTRATI 52,296,420.00
Sh.A Albpetrol Blerje Tubo naftësjellësi 17,797,600 Announced the Winner ALEN - CO 15,602,808.00
Autoriteti Portual Durres Blerje MHC për APD-në 432,000,000 Re-Proclaimed and Cancelled
Qendra Ekonomike e Arsimit Bashkia Kucove Blerje Produkte Ushqimore 15,838,600 Announced Procurement
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Blerje mjet lundrues për pastrimin e biefit të siperm nga akumulimet e materialeve dhe mbetjeve urbane për Hec Fierzë 30,000,000 Announced the Winner “GTS-Gazra Teknike Shqiptare” sh.p.k 29,400,000.00
Ndermarrja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes, Korce Gaz i lengshem 7,750,000 Signed the Contract 0.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan Blerje Benzine pa plumb 446,985 Announced Procurement
Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane Shoqërimi dhe sigurimi i vlerave monetare të FSHU sh.a Rajoni Tirane per nje periudhe 2 vjecare; 55,454,452 Signed the Contract Nazeri 2000 SHPK 55,427,172.00
Ndermarrja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes, Korce Materiale pastrimi dhe dezinfektimi 3,750,000 Announced Procurement

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data