Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
248 1593 6,898 107,061,960,979 5,223 77,563,023,799 67,635,511,043

Tenders list

Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Sarande Mirembajtje e automjeteve 1,875,000 Signed the Contract VANGJEL GJONI 897,200.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder Sherbim me roje private 25,617,237 Announced the Winner MIRI SHPK 25,405,872.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres Sigurim i automjeteve 1,967,525 Signed the Contract INSIG SH.A 1,919,709.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Blerje bicikleta elektrike 7,900,000 Announced the Winner A.K.M ALBANIAN INVESTMENT GROUP 7,260,000.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Fier Blerje Karburanti Gazoil D1 dhe Benzinë 9,590,340 Signed the Contract “GEGA CENTER GKG” SHPK & “GEGA OIL GROUP”SHA 7,281,666.00
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore “RIPARIM, SHËRBIM, PJESË KËMBIMI ESKAVATORËSH” 2,000,000 Signed the Contract 16025099.4
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Fier Blerje cimento 2,670,000 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Fier Shërbim pastrim pusesh 3,275,000 Signed the Contract A.K.M 3,218,000.00
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore "Blerje BETONI" 1,158,489 Announced the Winner AVDULI SHPK 1,107,450.00
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce Loti 2 Benzine 2,891,966 Announced the Winner Merolli SHPK oferta e paraqitur me vlerë apsolute prej 7 leke/liter
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce Loti 1 Nafte 32,530,211 Announced the Winner Merolli SHPK oferta e paraqitur me vlerë apsolute prej 5 leke/liter
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Mirëmbajtje dhe suport për pajisjet e rrjetit të transmetimit të të dhënave dhe atyre të sigurisë 18,000,000 Announced the Winner C.C.S. SHPK 17,267,700.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Mallakaster Blerje Gazoil D1 per vitin 2022 2,599,200 Announced the Winner KASTRATI 2,599,200.00
Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a Uniforma dhe veshje te tjera pune speciale 1,198,290 Cancelled Procurement
Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres Blejre Vegla Pune 2,398,275 Announced Procurement
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Shërbim për plotësimin e dokumentacionit për implementimin e standartit ISO 27001 në sistemet TIK të KESH sh.a 2,270,000 Re-Proclaimed and Signed the Contract HELIUS SYSTEMS 2,250,000.00
Ndermarja e Pastrimit Fier Riparim i basenit të shatërvanit në parkun qendror Fier 3,805,240 Announced the Winner “NGRACAN 1934” sh.p.k 3,180,100.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Loti 2 Mbikëqyrje e punimeve për objektin “Ndërtim Depo e Re tek Vilat Qeveritare " . 207,983 Announced Procurement
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce Prodhime betoni Announced the Winner ALD-OK SHPK 9,585,000.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Ndërtim i ambientit të monitorimit helpdesk për shërbimet e OST sh.a. 12,490,000 Signed the Contract “FIRST” sh.p.k 11,825,000.00
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Fier Blerje stabilizant dhe çakull 7,240,000 Signed the Contract M U R A T I SHPK 5,672,000.00
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a Blerje shtypshkrime per nevojat e OSHEE Group sh.a 32,922,188 Signed the Contract Kristalina KH SHPK 22,716,308.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Kavaje Blerje Klori 3,700,000 Announced the Winner ATLANTIK 3 3,500,000.00
Nderrmarrja Rruga Durres Blerje Goma, viti 2022 1,490,000 Cancelled Procurement
Ndermarrja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes, Korce Meremetimi i institucioneve Arsimore 24,083,333 Announced Procurement
Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a Blerje kompjutera dhe printera 1,498,892 Announced the Winner Introvus Solutions 1,217,487.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lushnje Blerje Karburant Gazoil D1 (10 ppm ULSD) për nevojat e shoqërisë. 6,187,030 Announced Procurement
Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit “Realizimi i projektit “Transporti Publik” 1,952,000 Announced Procurement
Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane Blerje matesa elektronike njefazore 107,879,200 Announced the Winner PREKA 86,303,360.00
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore “Blerje STABILIZANT, ÇAKELL MAKINERIE 5-10” 1,250,000 Announced the Winner DOKSANI-G SHPK 983,400.00

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data