Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
248 1593 6,898 107,061,960,979 5,223 77,563,023,799 67,635,511,043

Tenders list

Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Autoriteti Portual Durres Sherbim konsulence per vleresimin inxhinieriko - mjedisor 8,372,780 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande Blerje karburanti per nevoja te Shoqerise 6,000,000 Announced Procurement
Autoriteti Portual Durres ISO (Auditime, trajnime + ISO 27001) 89,925,000 Announced the Winner TMC Training Management Consulting 87,750,000.00
Autoriteti Portual Durres Sistemi i inspektimit dhe regjistrave elektronikë të mirëmbajtjes teknike të mjeteve dhe mekanizmave portualë 2,100,000 Signed the Contract ATOM 2,080,000.00
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane "BLERJE ARTIKUJ HIGJENO-SANITARE PËR KESH SH.A". 4,829,160 Signed the Contract KALIA shpk 4,187,585.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Blerje kancelari 3,574,000 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lushnje Shërbime dhe pjesë këmbimi për automjetet e shoqërisë. 3,825,350 Announced Procurement
Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a Rehabilitim Linje KUN Rruga Atlanta, Kamëz 1,756,522 Announced Procurement
Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a Riparimi i transformatorve TL/TM 150,000,000 Announced Procurement
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane “Sistemim, asfaltim dhe kthim në gjendje fillestare të segmenteve rrugore pas ndërhyrjes në rrjetin e Ujësjellësit dhe kanalizimeve në qytetin e Tiranës për vitin 2022” 14,993,570 Announced Procurement
Autoriteti Portual Durres PASTRIMI I AMBJENTEVE TË JASHTME TË APD-SË PËR 3 VJET 69,803,172 Announced the Winner CLEAN CITY SHPK 52,352,379.00
Autoriteti Portual Durres Mirembajtje e infrastrukturës së IT për 3 vite 89,604,000 Signed the Contract TETRA SOLUTIONS 86,013,630.00
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a Blerje kancelari per nevojat OSHEE Group sh.a, per nje vit 59,423,158 Announced the Winner InfoSoft Office 47,374,239.00
Sh.A Albpetrol Rinovim dhe shtim postesh program Financa 5 1,980,000 Signed the Contract INFOSOFT SOFTWARE DEVELOPER 1,952,440.00
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Loti II: “Blerje materiale informatike për KESH sh.a”. 1,412,000 Announced the Winner INTERLOGISTIC 1,382,606.00
ILLYRIAN GUARD SH.A Blerje pajisjesh kompjuterike 7,988,433 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Berat-Kucove Hartim projekti “Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit zona Industriale (ish rezervat e shtetit-Ura e Hanit)”, linjës së dërgimit dhe “Ndërtim Kanalizime të Ujrave të Ndotura” Zona ish-MCR, Rr. Gaqi Gjika, Bashkia Berat” 9,325,598 Announced Procurement
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Loti I: Shërbimi privat i sigurisë fizike për një periudhë 3 vjeçare, për N/Stacionin Fierz, N/Stacionin Koman, N/Stacionin Vau Dejës, N/Stacionin Koplik, N/Stacionin Burrel dhe N/Stacioni Shumat 142,764,418 Announced the Winner TREZHNJEVA 142,763,991.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Belsh Blerje Tubo me diameter me presjone te ndryshme dhe materiale hidraulike 1,595,366 Signed the Contract ASI-2A CO 1,570,265.00
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore "Blerje ASFALTOBETON" 5,833,333 Announced the Winner BI-SERVIS 4,631,556.00
ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) Trajnim për ATCO AFIS Kukës 26,666,666 Announced Procurement
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Fier Blerje materiale hekuri 20,618,896 Signed the Contract Genti 001 12,639,000.00
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Fier Blerje beton M 250 3,900,000 Signed the Contract GENERAL BETON 3,570,000.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Loti II: Shërbimi privat i sigurisë fizike për një periudhë 3 vjeçare, për N/Stacionin Tirana 1, N/Stacionin Tirana 2, N/Stacionin Sharrë, N/Stacionin Rrashbull, NJMT, Zyrat Qëndrore OST sh.a., N/Stacionin Elbasan 1, N/Stacionin Elbasan 2, Magazina Elbasan, N/Stacionin Zemblak, N/Stacionin Fier, N/Stacionin Babicë dhe Magazina Kuçovë. 297,425,872 Announced the Winner “Flena RB” sh.p.k & “Myrto Security” sh.p.k & “Ro.Gat Security” sh.p.k & “Vrana Security Group” sh.p.k & “Vaso Security” sh.p.k 296,944,780.00
Autoriteti Portual Durres Blerje makine ekologjike 3,800,000 Announced the Winner ALBANIA MOTOR COMPANY 3,670,000.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan Blerje hipoklorit natriumi 16,996,283 Announced the Winner ''2 AT'' 16,761,900.00
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane “Blerje vaj hidraulik T-68 për kuzhinetat e katër hidroagregatëve në HEC Fierzë”. 31,148,000 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres “Blerje materiale dhe pajisje elektrike,vegla,pajisje mekanike” 79,785,142 Announced Procurement
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Fier Blerje materiale inerte 7,120,000 Signed the Contract VELLEZERIT KUKA
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce Asfalto beton e bitum per sperkatje 33,333,217 Announced the Winner Vashtemia SHPK 24,227,700.00

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data