Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
350 1903 9,163 154,059,910,699 6,681 113,829,411,326 101,499,561,398

Tenders list

Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Termocentrali Vlore sh.a Pjese nderrimi per kompresoret e ajrit(furnizim-vendosje) 1 2,000,000 Announced the Winner NOVAMAT 1,976,000.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Sherbim GPS mjetesh 3,499,980 Signed the Contract A-T-D - ALBANIAN TECHNOLOGY DISTRIBUTION 3,382,500.00
ECO Tirana Blerje e gomave 4,865,000 Announced the Winner TIRES-R “sh.p.k” 3,555,000.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder Blerje kimikate dhe reagente 3,653,525 Announced the Winner ''2 AT'' 3,170,230.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Blerje Sinjalistike Rrugore 3,997,267 Signed the Contract R. S. & M 3,409,600.00
ILLYRIAN GUARD SH.A Radio Komunikimi 8,832,000 Re-Proclaimed and Signed the Contract AES Communication” Shpk 8,547,840.00
Drejtoria Rajonale e OSSH Gjirokaster Blerje Kabell me vetmbajtje ABC (TU ) me aksesore 149,987,700 Announced the Winner aci engineering 138,859,000.00
Drejtoria Rajonale e OSSH Burrel Rikonstruksion i rrjetit ‘TU’ 0.4Kv me kabëll ‘A.B.C’ në njësinë Peshkopi, Drejtoria Rajonale Burrel, “Zonat Guri i Kuq, Bellova, Pularia 179,346,634 Announced the Winner “ABG Ndertim” Sh.p.k &“LA - OR” Sh.p.k 172,492,727.00
BURSA SHQIPTARE E ENERGJISË ELEKTRIKE SH.A - ALPEX Mjeti Elektronik i emeruar per dy vite 2,000,000 Signed the Contract Tetra PRO shpk 1,740,000.00
Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit Furre tharese per tallashin 15,000,000 Signed the Contract ARTEO 2018 13,750,000.00
Sh.A Albpetrol Blerje Autosondë = 20 ton, me kullë me goma 34,950,000 Announced the Winner USAlb & Co shpk 33,590,000.00
ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) Trajnim ATSEP domain për inxhinierët e CNS/SMC 6,666,666 Announced the Winner A-T-D - ALBANIAN TECHNOLOGY DISTRIBUTION 6,350,000.00
Albanian Gas Service Company Sh.a Blerje rafte industriale 1,801,706 Announced Procurement
Sh.A Albpetrol Blerje kancelari te ndryshme 2,756,837 Announced Procurement
Sh.A Albpetrol Blerje materiale sanitare (detergjentë, pastrues e.t.j.) 1,771,785 Announced Procurement
Sh.A Posta Shqiptare Certifikimi i Postës Sipas ISO 27001 2,500,000 Announced Procurement
Sh.A Posta Shqiptare Shërbim mirëmbajtje karikues elektrik, Marrëveshje kuadër për 2 vite 9,000,000 Announced Procurement
Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane Blerje vegla pune 999,200 Announced the Winner LIGUS SHPK 948,700.00
Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a Fuqizimi i N/Stacionit 110/20kV Zogu i Zi (2x40) MVA 649,962,549 Signed the Contract “Aci engineering” shpk & ,“T&XH” shpk & “H&E Energy” shpk 649,962,549.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder Blerje kimikate dhe reagente 6,545,796 Signed the Contract ''Albanian Distribution Chemicals” shpk 5,004,000.00
Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a Blerje paisje primare për N/stacione elektrike të shpërndarjes 149,915,709 Signed the Contract VIBTIS SHPK 145,418,611.00
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër SH.A Rrejti i Kanalizimeve ne zonat periferike te qytetit Burrel dhe largimi i ujerave te zeza te fshatit Muzhak 321,560,520 Signed the Contract “ABG Ndertim” sh.p.k & “KUPA” sh.p.k
309,485,414.00
Qendra Komunitare për Personat me Aftësi të Kufizuar Tiranë Loti 3.” Mobilje(përfshire mobiljet e zyrave), pajisje shtëpiake(përjashtuar ndriçimin) dhe produkte të pastrimit 6,404,760 Signed the Contract RO-AL SHPK 4,803,500.00
Drejtoria Rajonale e OSSH Berat Fideri i Tomorricës TM/TU rikonstruksion 93,000,000 Announced the Winner BESTA SHPK 90,367,675.00
Qendra Ekonomike e Arsimit Bashkia Berat Ndertimin e kendit sportiv ne shkollen Otllak 3,247,711 Re-Proclaimed and Signed the Contract Aida Construction 2,886,500.00
Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit Loti i parë: “Blerje Autoveture me terheqje 4x4 Fuoristrade”. 6,307,500 Re-Proclaimed and Signed the Contract TENDENCE 3A SHA 6,000,000.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Riparimi Mjetit Teknologjik për gjetjen e difekteve në linjat kabllore të tensionit lartë dhe mirembajtje për një periudhe 1 vjeçare. 18,000,000 Announced Procurement
Qendra Ekonomike e Arsimit Kuçovë Blerje Dru zjarri të sharuara dhe Pelet 18,238,663 Announced the Winner LLUCA 18,173,980.00
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Sarandë SH.A Mirembajtje dhe riparim i automjeteve 2,777,950 Re-Proclaimed and Announced the Winner KADIU 1,752,000.00
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A Blerje reagente pajisje laboratori dhe impianti 7,901,168 Announced the Winner ALBUJI 5,789,000.00

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data