Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
273 1643 7,631 117,322,378,736 5,443 84,919,638,398 74,613,302,278

Tenders list

Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a Fuqizimi i N.Stacionit 110/20 kV Golem-Durrës 204,998,830 Signed the Contract H & E ENERGY 203,216,760.00
Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit Sherbim i Monitorimit dhe Menaxhimit te Poliemergjencave 5,416,667 Signed the Contract “Ro.gat Security” shpk 5,148,900.00
ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) Blerje P/N dhe kontratë mirëmbajtje e sistemit të regjistrimit VCR RICHOCHET 12,166,633 Announced Procurement
Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje Blerje mjeti veteshkarkues per rruget 2,817,833 Cancelled Procurement
Sh.A Albpetrol Kolaudim dhe rimbushje (fikse zjarri) paisje MNZ 1,418,720 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore Blerje Matesa Uji per vitin 2022 12,480,250 Announced the Winner 12,355,447.00
Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit Blerje Vaj 1,497,800 Announced the Winner EXIMOIL 989,500.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Vleresimi i aseteve dhe detyrimeve te OST sh.a 1,900,000 Signed the Contract DELOITTE AUDIT ALBANIA & DELOITTE ALBANIA SH.P.K 1,860,000.00
Termocentrali Vlore sh.a Riparim dhe mirembajtje e sistemit te inverterave dhe radrizatoreve. 3,700,000 Announced the Winner NOVAMAT 3,650,000.00
SH.A Ujësjellës Kanalizime Tiranë Loti 1: “Blerje Hipoklorit Natriumi 13-15%” 78,840,000 Announced Procurement
SH.A Ujësjellës Kanalizime Tiranë Loti 2:“Blerje Acid Klorhidrik 30-33%” 71,630,000 Announced Procurement
SH.A Ujësjellës Kanalizime Tiranë Loti 3: “Blerje Poliklorur Alumini 10±0.5 %” 63,270,000 Announced Procurement
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Shërbime dizenjimi, printimi, materiale promovimi, produkte me qira, si dhe organizime të ndryshme, për nevojat e OST sh.a 10,000,000 Announced Procurement
Sh.A Albpetrol Blerje Solucion Antikorroziv + Inhibitor 3,890,000 Announced Procurement
Ndermarrja e Sherbimeve Rurale Fier Blerje tubo betoni te armuara 17,759,100 Announced Procurement
Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane Mirëmbajtje e thellë e hidroizolimit të taracave në objekte publike 10,082,034 Signed the Contract STERKAJ SHPK 8,608,530.00
Sh.A Albpetrol Shërbim interneti 2,598,800 Announced the Winner ALBTELECOM sh.a. & ONE TELECOMMUNICATIONS sh.a 2,339,064.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane “Mirembajtje,riparime nga të tretët elektrike” 12,000,000 Announced Procurement
Termocentrali Vlore sh.a Riparim i linjes ajrore 20 kV dhe krasitja e kurorave te pishave pergjate trasese se linjes 2,700,166 Announced the Winner SENKA SHPK 1,925,000.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane “Studim projektim e previntivim për Ndertim Depo uji V-1000 m³” 2,629,203 Announced Procurement
Bashkia Tirane Mbikqyrja e punimeve për objektin “Godina e Teatrit Tiranë - Faza 1” 18,219,054 Announced Procurement
Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane Materiale për rrjetin e ndriçimit 60,758,600 Announced Procurement
Sh.A Albpetrol Blerje dedektorë gazi individualë 3,653,333 Signed the Contract ALMedical 2,750,000.00
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane SISTEMI I SIGURISË KIBERNETIKE FAZA II 44,000,000 Announced the Winner A-T-D - ALBANIAN TECHNOLOGY DISTRIBUTION 42,310,000.00
Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan Rikonstruksion dhe riasfaltim i gjendjes ekzistuese të rrugëve dhe shesheve në Bashkinë Elbasan (lagj.Haxhias, lagj, Clirimi, lagj.Shënkoll, lagj. Dyli Haxhire, lagj.Partizani, Nj.Ad. Shushicë, Shirgjan, Gjergjan, Bradashesh, Labinot Mal, Labinot Fushë, P 151,666,667 Announced Procurement
Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane Blerje materiale për mirëmbajtjen e rrjetit të ndriçimit publik 61,512,040 Announced Procurement
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore “BOJË FOSFORESHENTE AKRILIKE” 2,496,000 Announced the Winner I.D.K - KONSTRUKSION sh.p.k 2,168,100.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Auditimi nga një shoqëri e pavarur audituese i Pasqyrave Financiare të konsoliduara të OST sh.a. për vitin 2022 sipas Standarteve Ndërkombëtare të Auditimit 1,250,000 Signed the Contract GRANT THORNTON 1,250,000.00
Sh.A Albpetrol Blerje purteka (16 mm, 22 mm dhe 25mm) 17,585,000 Announced Procurement
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sistemi i DMS dhe arkivës teknike 43,820,000 Announced Procurement

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data