Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
302 1710 7,931 124,603,812,783 5,707 90,975,039,529 80,153,947,318

Tenders list

Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Sh.A Albpetrol Blerje pjesë për kaldaja, berner 1,539,400 Signed the Contract ELECTRIC OK 1,519,410.00
Ndermarrja e Pastrim Gjelberimit e Treg Kamez Ndertimi i fushes se sportit Laknas 3,960,556 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Mat Ndërtim ujësjellësi për furnizimin me ujë të fshatrave të Njësisë Administrative Derjan dhe Rukaj, Loti III 108,706,200 Announced the Winner EVEREST SHPK & KRONOS KONSTRUKSION 108,358,571.00
Ndermarrja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes, Korce Gaz i lengshem 5,982,185 Announced the Winner TOME GAZ 5,409,976.00
HEC LANABREGAS sh.a "Riparimi i transformatorit te demtuar 3200 KVA 6/35kV" 3,803,000 Announced Procurement
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce Loti 2 Benzinë 3,091,667 Announced Procurement
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce Loti i 1 Naftë 36,900,000 Announced Procurement
Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje Blerje mjeti veteshkarkues 2,916,000 Announced Procurement
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tiranë “Pajisje dhe pjesë rezervë për mirëmbajtjen e agregatëve e pajisjeve të centralit HEC Fierzë”. 60,000,000 Announced the Winner A&E sh.p.k & DIVITECH sh.p.k 59,470,700.00
ILLYRIAN GUARD SH.A Loti 2 -Veshje 32,806,738 Announced the Winner Vojsava Zenelaj 31,981,700.00
Termocentrali Vlore sh.a Strukture per funizimin e autoboteve me gazoil 1,950,000 Announced the Winner KLODI - 1 SHPK 1,893,200.00
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Corovode Blerje Nafte për nevojat e Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike ,Skrapar për vitin 2023 9,558,000 Announced Procurement
Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres Blerje Vajra Lubrifikante 2,915,700 Announced Procurement
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë SH.A Punime ndërtimi për rikonstruksionin e godinave të stacioneve të pompave në fshatrat Vreshtas, Velitërnë, Kishnik (Podgorie), Shëngjergj dhe Plasë 3,473,577 Announced Procurement
Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane Riparim i stolave dhe koshave 8,325,810 Announced Procurement
Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane Blerje bojë për sinjalistikë rrugore 24,973,400 Announced Procurement
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Punime civile për rikonstruksionin e N/Stacionit 110 kV Guri i Kuq, si dhe N/Stacionit 110 kV Kukës 31,370,441 Announced the Winner Intelligent Building Solution (I.B.S.) sh.p.k. & NDREGJONI sh.p.k. 26,820,833.00
Sh.A Albpetrol F-V kontenierë dhe kabina sanduiç për ambjente pune për punonjësit 3,404,559 Announced the Winner ILFA sh.p.k 3,104,001.00
Sh.A Albpetrol Blerje Autosondë = 20 ton për Q.P.N. Kuçovë 39,801,480 Announced the Winner ILFA shpk & SERENA FURNITURES shpk 32,000,000.00
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Implementimi i inteligjencës artificiale për menaxhimin e operimit të digave, parashikimit të prurjeve dhe menaxhimit të shkarkimeve 250,000,000 Announced Procurement
Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a Ndërtim dhe Rehabilitm KUN-je me shkarkim në rrugen Konferenca e Mukjes, Babrru 2,625,026 Announced the Winner ASI-2A CO 2,450,400.00
ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) Blerje P/N dhe shpenzime mirëmbajtje për sistemet e navigimit DVOR, DME, ILS prodhim Selex 34,000,000 Announced the Winner A.E. DISTRIBUTION 33,963,820.00
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Riparim, mirëmbajtje makina dhe automjete për një periudhë 2 (dy) vjecare 80,580,000 Announced Procurement
Agjencia e Sherbimeve Komunale Divjake Blerje pjese kembimi dhe riparim per mjetet. 2,230,832 Announced Procurement
Sh.A Ujësjellës Himarë Blerje pompa uji për fshatin Shën Vasil dhe Nivicë 1,583,333 Announced the Winner MIKAEL GRUP SHPK 1,398,000.00
Ndermarrja e Pastrim-Gjelberimit Permet Blerje makinë teknologjike dhe kontenier për mbledhjen e mbetjeve urbane në Bashkinë Përmet 9,126,000 Announced the Winner "TIMAC” SHPK 8,875,000.00
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Fier Blerje materiale elektrike per ndricim rrugor 22,530,953 Announced Procurement
Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a Blerje Materiale për Kanalet e Ujërave të Ndotura dhe materiale ujësjellësi, tuba korregato , tuba dhe rakorderi uji të pijshëm - Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 1 vjeçar (12 muaj) 14,865,000 Announced Procurement
Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane Blerje materiale pastrimi 39,999,986 Announced Procurement
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Pajisje dhe pjesë rezervë për mirëmbajtjen e agregatëve e pajisjeve të centralit HEC Vau Dejës 59,000,000 Signed the Contract NOVAMAT 58,294,600.00

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data