Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
248 1593 6,898 107,061,960,979 5,223 77,563,023,799 67,635,511,043

Tenders list

Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Loti 1 Mbikëqyrje e punimeve për objektin “Ndërtim rrjet ujësjellësi në zonën e Autostradës Tiranë-Durrës ” 3,405,192 Signed the Contract A & E Engineering SHPK 2,892,912.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Loti 3 Mbikëqyrje e punimeve për objektin “Ndërim rrjet ujësjellësi në zonën e kufizuar nga rrugët Shefqet Ndroqi, 3 Vëllezërit Kondi, “Elbasanit etj ” . 1,153,934 Signed the Contract ERALD-G SHPK 947,314.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Loti 5 Mbikëqyrje e punimeve për objektin “Rikonstruksion I linjës Dn-450mm të Bërxullit ” . 608,089 Signed the Contract A & E Engineering SHPK 542,543.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Loti 6 Mbikëqyrje e punimeve për objektin “Spostim rrjet kanalizimi në rrugën 5 Maji(Faza I pranë objekteve të rindërtimit ” . 366,229 Signed the Contract " INDAY - 18 " 310,365.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Loti 7 Mbikëqyrje e punimeve për objektin “Rikonstruksion rrjet ujësjellësi në bllokun që kufizohet nga rrugët Niko Avrami, Njazi Meka dhe Dibrës” . 622,847 Signed the Contract ERALD-G SHPK 550,104.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Loti 8 Mbikqyrje e punimeve për objektin: “Rikonstruksion i Linjës së Transmetimit të Kasallës dhe Çekrezës përgjatë lumit Tërkuzës”. 405,379 Signed the Contract E.B.S 372,000.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Blerje aparate reader për kryerjen e leximeve te ujëmatesave 7,773,333 Announced the Winner ATOM 7,468,000.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Belsh Blerje Karburanti (Gazoil D1) 1,800,000 Signed the Contract PAOLA 1,800,000.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder Blerje veshje pune 1,936,644 Announced the Winner UNIVERS PROMOTIONS 1,842,000.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder Blerje materiale kompjuterike 1,530,500 Announced the Winner PC STORE SHPK 1,494,000.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lushnje Marrje Autobot me qera për pastrimin e kanalizimeve të ujërave të ndotura, për nevojat e shoqërisë. 1,500,000 Announced the Winner SHENDELLI SHPK 1,125,000.00
Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a Uniforma dhe veshje te tjera pune speciale 1,198,290 Announced the Winner GENTIAN SADIKU 1,189,550.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande "Mates kryesore elektronik te ujit dhe mirembajtje e sistemit te leximit ne distance SCADA" 7,491,100 Announced Procurement
Nderrmarrja Rruga Durres Blerje Kamioncina, viti 2022 2,910,000 Signed the Contract Dritan Xheka 2,700,000.00
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Demontimi i vinçit 100/5 ton në veprën e marrjes HEC Vau Dejës 20,000,000 Announced the Winner JUNIK SHPK 19,800,071.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan “Blerje siguracion TPL dhe Kasko per automjetet e shoqerise uke,viti 2022” 1,618,659 Announced the Winner SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA 1,618,488.00
Nderrmarrja Rruga Durres Blerje pjese kembimi, viti 2022 1,795,000 Announced the Winner Adenis Kastrati 1,644,890.00
TIRANA DC SH.A Blerje karburanti për automjetet për nevoja të Tirana DC sha 2,430,556 Announced the Winner 2A2F-L OIL shpk 2,430,556.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres “Pastrim kolektoreve kryesore te ujrave te ndotura ne qytetin e Durresit ” 20,000,000 Signed the Contract ONYX SHPK 19,898,379.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce Ndërtimi i rrjetit të kanalizimeve në disa rrugë të lagjes 4 zona e re nën Mborje, si dhe në lagjen 8 rruga Ajet Gjndolli etj për UKKO Sh.A 16,730,000 Announced the Winner Vashtemia SHPK 14,046,847.00
Sh.A Posta Shqiptare Zëvendësim kondicionimi data center/paradhoma data center me fuqi >=12KW për IT 1,290,000 Announced Procurement
Sh.A Albpetrol Blerje Lëndë djegëse e lëngët për përdorim teknik dhe industrial 33,877,980 Signed the Contract RESULI-ER SHPK 32,224,230.00
HEC LANABREGAS sh.a Rikonstruksioni i Seksionit 6KV 14,854,475 Signed the Contract MUHOPLUS LTD 14,727,060.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Blerje Karburanti 50,000,000 Announced the Winner BOLV-OIL SHA & O L S I SHPK 50,000,000.00
Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a Rehabilitim KUN në degëzimin e rrugës “Shebeniku Faza II” Laknas 3,598,721 Announced Procurement
ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) Trajnim /testim anglisht ATSEP /AIS 16,666,666 Announced Procurement
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Loti II: Blerje lëndë djegëse, lloji benzinë për nevojat e KESH sh.a. 7,116,667 Announced Procurement
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Loti I: Blerje lëndë djegëse, lloji naftë për nevojat e KESH sh.a. 49,600,000 Announced Procurement
Autoriteti Portual Durres Blerje modulesh software për fillimin e implementimit të Port Community System 18,280,000 Announced Procurement
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Furnizim vendosje i komponentëve plotësues për sistemin satelitor të parashikimit meteorologjik, Faza II 150,000,000 Announced Procurement

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data