Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
317 1743 8,179 128,759,848,895 5,882 93,581,000,113 83,066,840,194

Tenders list

Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
ECO Tirana Pjese këmbimi për bicikletat 1,163,800 Announced the Winner A.K.M ALBANIAN INVESTMENT GROUP 991,200.00
Sh.A Albpetrol Rinovim garancie doganore të magazinave fiskale 11,781,071 Announced Procurement
Agjencia e Sherbimeve Komunale Divjake Blerje kosha metalik per Agjensine e Sherbimeve Komunale 1,791,666 Announced the Winner ALKO IMPEX CONSTRUCTION 1,650,000.00
Albanian Seaports Development Company Blerje Karburanti 1,630,800 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres Blerje materiale kancelarie dhe te ngjashme 6,000,000 Announced the Winner InfoSoft Office 4,077,100.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane HR& Payroll për listëpagesat 6,900,000 Announced the Winner BNT ELECTRONIC'S 5,520,000.00
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Kukës SH.A Blerje Klori pluhur leng 2,500,000 Announced the Winner ''Albanian Distribution Chemicals” shpk 2,320,000.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Ndërtim dhe rikonstruksion linjash dhe ndërhyrjesh në raste emergjente kanalizimi në Njësitë 1,2,3,4,5 dhe Drejtoritë Rajonale 6,429,711 Announced Procurement
Ndermarrja Komunale Kucove Rikualifikimi urban i lagjes Llukan Prifti, ndriçimi rrugor 3,310,304 Announced the Winner "M U R A T I" & EURO-ALB 3,255,350.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Sistemim i përroit të hapur në rrugën:”Engjëll Mashi”, “Loni Ligori”, Yzberisht". 20,578,567 Announced Procurement
Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan Blerje materiale per sinjalistiken horizontale 3,666,666 Announced the Winner Signs & Road Safety Solutions 3,566,100.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Sherbim fotokopje me trete 14,919,482 Announced Procurement
Ndermarrja Sherbimeve Komunale Plazh Blerje vegla pastrimi 1,831,669 Announced the Winner ZEQIRI SHPK 1,782,800.00
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Elbasan SH.A Minikontrate 1-Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike te objekteve te shoqerise Signed the Contract MYRTO SECURITY 86,490,249.00
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë SH.A Asfaltim i rrugës hyrëse të Impjantit të Trajtimit të Ujrave të Përdorura (ITUN) pranë Impiantit Fotovoltaik Korçë 2,900,000 Announced the Winner Vashtemia SHPK 2,803,290.00
ECO Tirana Blerje pajisje mbrojtëse për punonjësit gjatë punës 4,776,533 Announced the Winner BLERINA KAPEDANI   4,637,600.00
Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane Loti 1: Blerje goma 3,455,800 Announced Procurement
Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane Loti 2: Blerje bateri, vaj etj 9,210,779 Announced Procurement
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce Riparim bazamenti urash 3,441,900 Announced Procurement
Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan F.V. blerje gomash 2,076,000 Announced the Winner AUTO KRASNIQI shpk 2,063,760.00
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce Makina (Fadrome e re) 9,050,000 Announced Procurement
ECO-ELB sh.a Blerje për veshje pune 4,000,100 Announced Procurement
HEC LANABREGAS sh.a "Riparimi i transformatorit te demtuar 3200 KVA 6/35kV" 3,803,000 Signed the Contract ELEKTROINVEST 3,735,000.00
Ndërmarrja e Dekorit dhe Eventeve Tirane Sherbime ne lartesi me vinc (kosh) per ngritje personash dhe objektesh 10,000,000 Announced the Winner Teodor Goga 9,949,000.00
Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje Vegla pune + Uniforma 1,333,267 Signed the Contract AMEL - E. Z 1,199,000.00
Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan Blerje fishekzjarre për festat e vitit 2023 1,249,167 Signed the Contract “ALBAFIRE works” sh.p.k & “Albafire” shpk 1,249,167.00
Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane Fshesa fryrese,thithese,karoca dorre,matrapik,Total station trimble 6,000,000 Announced the Winner BOA SORTE 5,974,000.00
Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 8,330,000 Announced Procurement
Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane Blerje dhe instalim soba me pellet 8,333,270 Announced Procurement
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Biznes-Plani për periudhën 5 vjeçare 2022-2027 me vit bazë 2022 të UKT sha 6,000,000 Announced the Winner Valu ADD Management Services sh.p.k 5,926,000.00

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data