Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
272 1642 7,614 117,137,995,612 5,432 84,757,319,835 74,456,748,908

Tenders list

Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore Blerje Materiale Hidraulike per vitin 2022 27,921,371 Announced Procurement
Nderrmarrja Rruga Durres Blerje materiale elektrike, viti 2022 9,943,574 Announced the Winner Dritan Xheka 9,420,000.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lushnje Blerje materiale ndërtimi, materiale inerte, tuba korrogato, profile metalike...etj, për nevojat e shoqërisë. 7,192,933 Announced the Winner SAM-ARS 2016 5,948,600.00
Nderrmarrja Rruga Durres Blerje pllaka rrugesh (trani) 12,494,074 Announced the Winner Kegli-Duri SHPK 12,469,000.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST “Rinovimi i suportit dhe licensave te platformes elektronike financiare, burimeve njerezore, arshives elektronike dhe sistemit te menaxhimit te dokumenteve, Fiskalizimit dhe Fatures elektronike Online dhe Migrimi ne versionin cloud” 24,330,000 Announced the Winner TETRA SOLUTIONS 23,700,000.00
Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit Pyllezim Me Akacie dhe Sherbimet Silvi-Kulturale per 3 Vite 28,333,333 Announced Procurement
Autoriteti Portual Durres Përditësimi i sistemit ekzistues elektronik te kontrollit për pasagjerë dhe automjete ne terminalin e trageteve 9,213,000 Announced the Winner TETRA SOLUTIONS 9,175,000.00
Tirana Parking Blerje Makineri dhe Pajisje per Parkimet 13,743,000 Announced Procurement
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Loti 3: “Blerje Poliklorur Alumini 10±0.5 %” 18,880,000 Announced the Winner ''2 AT'' 17,920,000.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Loti 2: “Blerje Acid Klorhidrik 30-33%” 18,773,333 Announced the Winner ''2 AT'' 18,560,000.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Loti 1: “Blerje Hipoklorit Natriumi 13-15%” 23,200,000 Announced the Winner ''2 AT'' 22,400,000.00
Drejtoria Rajonale e OSSH Durres "Blerje vula per matesa" 39,997,620 Announced the Winner "LIGUS"sh.p.k &"POWER INDUSTRIES"sh.p.k 35,694,000.00
Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane Blerje mjete transporti 18,434,333 Announced the Winner “INPLY” shpk & “AUTOVISION” sha 17,986,000.00
Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane Blerje materiale ndihmëse për prodhim dhe shtrim asfalti 10,723,500 Announced the Winner “AMOS OIL” sha 10,325,000.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Mallakaster Blerje tubo plastike te ndryshme 2,682,404 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore Blerje VEGLA PUNE per vitin 2022 1,324,550 Announced the Winner
Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane Shpenzime për mirëmbajtjen e aparateve, pajisjeve teknike dhe veglave të punës 1,597,000 Announced Procurement
Qendra Kulturore dhe Klubi Sportiv Lushnje “Transport i Artisteve, Veteraneve dhe Klubit te Shumesporteve” MarrëveshjeKuadër - me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj” 1,282,494 Announced Procurement
Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan Mirëmbajtje riparim kanale vaditës kulluese 1,780,590 Announced Procurement
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Automjete me qira operacionale leasing 35,500,000 Announced Procurement
Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a Blerje Karburanti 3,678,894 Announced Procurement
ILLYRIAN GUARD SH.A Internet per sistemin e vezhgimit dhe alarmit 5,385,600 Announced Procurement
Drejtoria Rajonale e OSSH Durres "Blerje matesa 1 dhe 3 fazor" 149,999,000 Announced the Winner "GSA"sh.p.k 141,679,800.00
Sh.A Posta Shqiptare “Blerje bojra teknologjike dhe lëndë pastrimi teknologjike për Hibrid Mail” 12,701,900 Announced the Winner SINTEZA CO SHPK 12,580,000.00
Nderrmarrja Rruga Durres Blerje Rimorkiator, viti 2022 6,166,000 Announced the Winner Dritan Xheka 5,680,000.00
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore "NSHP, SINJALISTIKA" 2,499,329 Announced the Winner IDK – Konstruksion 2,470,500.00
Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje Pjese kembimi + Riparim sherbime mjeteve 1,577,200 Announced Procurement
Ndermarrja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes, Korce Ushqime 27,326,475 Announced Procurement
Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane Materiale të rrjetit semaforik 24,130,000 Signed the Contract IDK – Konstruksion 24,079,500.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Blerje makina elektrike 14,000,000 Signed the Contract "TRADE-INVEST" 13,200,000.00

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data