Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
317 1743 8,179 128,759,848,895 5,882 93,581,000,113 83,066,840,194

Tenders list

Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Albanian Gas Service Company Sh.a Minikontrata 1 LOTI 1: Blerje gazoil 10 PPM Signed the Contract KASTRATI
Autoriteti Portual Durrës F/V Rikonceptim i matjes smart se rrjetit Hidrik APD dhe Instalimi aksesoreve te tij 11,473,511 Signed the Contract BALILI KONSTRUKSION 11,003,860.00
Sh.A Posta Shqiptare “Blerje Tonera, Bojra Printeri” 14,717,900 Announced the Winner InfoSoft Office 3,711,960.00
Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane Blerje bitumi 139,139,000 Announced the Winner TRIOS SHA 104,354,250.00
Drejtoria e Përgjithshme e Objekteve Publike, Bashkia Tiranë Shërbim mirëmbajtje për impiantet e ngrohjes dhe rrjetet e furnizimit me ujë të pijshëm 33,333,300 Announced the Winner ONI sh.p.k & Cara sh.p.k & AERTERMIKA sh.p.k 25,683,337.00
Ndermarrja e Sherbimeve Rurale Fier Blerje tubo betoni te armuara 17,759,100 Announced the Winner Genti 001 17,598,200.00
Ndermarrja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes, Korce Materiale Pastrimi dhe Dezinfektimi 3,750,000 Announced the Winner ERVIN LUZI 3,344,200.00
Drejtoria e Përgjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tiranë Sinjalistikë vertikale (Tabela, tuba e atrecatura) 22,334,717 Announced Procurement
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Elbasan SH.A Loti 1 Blerje Gazoil 10ppm 18,604,167 Cancelled Procurement
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Elbasan SH.A Loti 2 Blerje Benzine 462,500 Cancelled Procurement
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër SH.A Blerje matësa uji 3,000,000 Cancelled Procurement
Sh.A Albpetrol Kolaudim dhe rimbushje (fikse zjarri) paisje MNZ 1,418,720 Signed the Contract i - FIRE 1,210,480.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Ndërtimi i linjës së re 220 kV dopjo qark Fier – Hoxharë me përcjellës ACSR 490/65, si dhe ndërtimi i nënstacionit të ri 220/110/20 kV Hoxharë, bashkë me dy dalje linje 220 kV 1,362,518,540 Signed the Contract LA - OR 1,342,103,054.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Furnizim Vendosje e qarkut të dytë të linjës 220 kV TEC Fier – Babicë – TEC Vlore 225,192,717 Signed the Contract 4 A-M sh.p.k & DOKO sh.p.k 224,550,000.00
Sh.A Posta Shqiptare Blerje Internet - Intranet 10,000,000 Signed the Contract COMMUNICATION PROGRESS sh.p.k. & ONE ALBANIA sh.a 9,912,000.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder Rikonstruksion i rrjetit kryesor te ujesjellesit dhe ndertim i rrjetit te brendshem te ujesjellesit ne fshatrat Kullaj, Guci, Shtoj i Ri, Shtoj i vjeter, Vinoteke dhe fshat i Ri(Pularia), Hoti i Ri, Grude e Re 35,812,546 Announced the Winner ALB - KONSTRUKSION & KARL GEGA KONSTRUKSION 27,727,030.00
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë SH.A Furnizim dhe instalim pompash dhe pajisjesh elektro-mekanike, në Stacionet e fshatrave Vreshtas, Velitërnë, Kishnik (Podgorie), Shëngjergj, Plasë, si dhe në Stacionet Rajonale Plasë (Nj.A Pojan) dhe Bulgarec (Nj.A Libonik). 26,500,000 Announced Procurement
Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a Blerje inerte ( stabilizant,çakull etj) për ndërhyrjet në rruge). 1,998,875 Cancelled Procurement
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Blerje automjete (minifadroma, fadromë, kamionçina) për nevoja të shoqërisë 39,999,667 Signed the Contract AZ Trading 37,980,000.00
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tiranë “Pajisje dhe pjesë rezervë për mirëmbajtjen e agregatëve e pajisjeve të centralit HEC Fierzë”. 60,000,000 Signed the Contract A&E sh.p.k & DIVITECH sh.p.k 59,470,700.00
Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a Ndërtim dhe Rehabilitm KUN-je me shkarkim në rrugen Kallmet, Laknas 2,689,746 Signed the Contract KUPA SHPK 2,363,150.00
ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) Blerje P/N dhe shpenzime mirëmbajtje për sistemet e navigimit DVOR, DME, ILS prodhim Selex 34,000,000 Signed the Contract A.E. DISTRIBUTION 33,963,820.00
Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres Loti I Diesel 197,906,500 Signed the Contract KASTRATI 197,906,500.00
Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres Loti II Benzine 1,949,500 Signed the Contract KASTRATI 1,949,500.00
Termocentrali Vlore sh.a Strukture per funizimin e autoboteve me gazoil 1,950,000 Signed the Contract KLODI - 1 SHPK 1,893,200.00
Shtepia e te Moshuarve Gjirokaster Blerje artikuj ushqimor për nevojat e Shtëpisë së të Moshuarve Gjirokastër 6,735,700 Announced Procurement
Albanian Gas Service Company Sh.a Minikontrata 1 Blerje guarnicione Signed the Contract “RAIMONDO G.P” SHPK
Sh.A Posta Shqiptare “Shërbimi i marrjes në rrugë valore të sinjaleve të alarmit, verifikimit dhe reagimit me grup të gatshëm në të gjitha filialet e degët e Postës Shqiptare” 19,935,720 Signed the Contract NAZERI 2000 & Eurogjici Security & S.A.S (Special Albania Security) & TREZHNJEVA 19,913,040.00
Sh.A Posta Shqiptare “Shërbimi i mirëmbajtjes së sistemeve të integruara të sigurisë (sisteme CCTV, alarmi, GPS/GPRS, sisteme vëzhgimi auto) dhe platformës së monitorimit të Posta Shqiptare sh.a” 39,841,065 Signed the Contract ELEKTROSEK 39,599,600.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Blerje baterish për sistemet e telekomunikacionit në OST sh.a. 19,000,000 Signed the Contract EMC Group sh.p.k & IT Store sh.p.k. 18,911,000.00

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data