Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Paraqitje grafike e rezultateve sipas autoritetit tenderues

Rezultate permbledhese sipas autoritetit tenderues

Nr. i institucioneve tenderuese Nr. i operatoreve ekonomik Nr. i tenderave te shpallur Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH Nr. i tenderave te shpallur me fitues Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH
240 1554 6,586 98,201,058,923 5,014 72,113,012,177 62,665,753,201

Lista e tenderave

Autoritet Prokurues Objekti i Tenderit Vlera / Fondi Limit Leke Statusi i Tenderit Operator Ekonomik Kontraktues Vlera fituese
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a Zgjidhja software – ike e certifikuar dhe mirembajtja e zgjidhjes softwar – ike per fiskalizimin e faturave ne furnizimin e mallrave dhe sherbimeve, fatures shoqeruese 56,992,000 Njoftuar Fituesi “S - System sha & UNI – COM sh.a” 31,857,060.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Gjirokaster blerje gaz oil 2,207,165 Njoftuar Fituesi "GEGA CENTER GKG" 2,115,648.00
ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) Shpenzime mirëmbajtje dhe blerje pjesë ndërrimi e sistemeve të instaluara në ACC/APP/TWR/Administratë 20,500,000 Shpallur Procedura
Sh.A Albpetrol Blerje lubrifikantë 10,752,208 Shpallur Procedura
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore “Bordi Kullimit “Blerje KARBURANT”” 4,583,333 Njoftuar Fituesi RAIMONDA CENO 4,233,476.00
Autoriteti Portual Durres Blerje Veshmbathje per punonjesit e FSPD për 1 (një) vit 7,512,670 Njoftuar Fituesi UNIVERS PROMOTIONS 7,066,500.00
ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) Kontratë mirëmbajtje, mbështetje teknike, rinovim licensash për sistemin Voip, Cisco, Wireless, sherbim mirëmbajtje rrjeti IT 30,250,000 Njoftuar Fituesi INFOSOFT SYSTEMS 29,604,315.00
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce Dekore per festat 2,910,000 Njoftuar Fituesi Iceberg Communication SHPK 2,867,000.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres “Blerje reagente,paisje laboratori dhe impianti” 7,975,880 Njoftuar Fituesi “MEDFAU” Shpk 7,205,431.00
Autoriteti Portual Durres Zbatimi Projektit "Rehabilitimi i zonës së ish peshkimit” 7,853,376 Njoftuar Fituesi SENKA SHPK 6,520,490.00
Sh.A Albpetrol Blerje paisje mbrojtese individuale per punonjesit dhe veshmbathje 15,442,500 Njoftuar Fituesi VESA 2014 15,012,990.00
Sh.A Albpetrol Blerje Prokate celiku 7,547,500 Njoftuar Fituesi SuperStar-WB 6,855,200.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lushnje Blerje e matësave të ujit dhe rakorderive plotësuese të tyre për nevajat e shoqërisë. 12,477,930 Shpallur Procedura
ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) Rishikimi i procedurave instrumentale të afrimit e uljes me VOR e ILS, Aeroporti i Tiranës, përftshirë rrugët standarte afrimit (STAR) e ngritjes (SID) 14,166,666 Njoftuar Fituesi “Radio Frequency & Advanced Engineering” sh.p.k & “ENAV” S.P.A 13,458,332.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Auditimi nga një shoqëri e pavarur audituese i Pasqyrave Financiare të konsoliduara të OST sh.a. për vitin 2021 sipas Standarteve Ndërkombëtare të Auditimit 1,250,000 Njoftuar Fituesi GRANT THORNTON 1,250,000.00
ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) Hardware për sistemet (Oracle) 2,488,000 Njoftuar Fituesi Introvus Solutions 1,985,748.00
Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane Blerje matesa elektronike njefazore 107,879,200 Shpallur Procedura
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Shërbim verifikim dhe vulosja e matësave”. 9,741,608 Shpallur Procedura
Ndermarrja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes, Korce Ndermarrja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes, Korce 9,172,916 Shpallur Procedura
Albanian Gas Service Company Sh.a Mirëmbajtja e automjeteve 12,237,670 Njoftuar Fituesi Besnik Meçi 9,836,280.00
Drejtoria Rajonale e OSSH Kukes Ruajtja dhe shoqërimi i vlerave monetare të OSSH sh.a Rajoni Kukës.– Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 24 muaj. 7,830,576 Njoftuar Fituesi TONI-SECURITY 7,763,436.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres Blerje Materiale Inerte 3,983,366 Shpallur Procedura
Ndermarrja e Pastrim Gjelberimit Fier Blerje kontenierë 1.1 m3 10,800,000 Shpallur Procedura
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Shërbim pastrimi dhe gjelbërimi i godinës të OST sh.a. 13,800,000 Njoftuar Fituesi “NDREGJONI” sh.p.k & “Xhovan Gjini” 11,990,000.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Mirëmbajtja e pajisjeve ABB_PLS/SDH/MPLS-TP/ në Nivel 2/3 për periudhën 2021-2024 97,652,000 Njoftuar Fituesi R & T 97,644,600.00
Sh.A Albpetrol Blerje litar celiku 3,040,000 Njoftuar Fituesi A R B L E V 2,825,000.00
ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) Blerje bateri 1,246,140 Shpallur Procedura
Ndermarrja e Pastrim Gjelberimit Fier Riparim i basenit të shatërvanit në parkun qendror Fier 3,805,240 Shpallur Procedura
Sh.A Albpetrol Blerje aksesorë elektrikë dhe materiale ndihmëse 10,056,845 Shpallur Procedura
Albgaz sh.a "Strategjia dhe Plani i Biznensit të kompanisë 2021 ¬2025, përgatitja e Planit 10-vjecar të Investimeve, studim për mundësinë zhvillimit dhe përhapjes së përdorimit të gazit natyror të lëngshëm, zhvillimi i ngritjes së kapaciteteve në të gjithë sektorët". 137,726,400 Njoftuar Fituesi A.T. Kearney Gmbh - Organizacni Slozka- DELOITTE ALBANIA Sh.p.k 136,073,757.00

MBESHTETES
logo_amb_suedeze.png

Databaza është pjesë e projektit “Open Data, Access and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” mbështetur financiarisht nga The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data