Open Procurement Albania

Numri i Rezultateve 2470

Shenimi me flamur te kuq (red flag) i nje procedure prokurimi tregon nje ekspozim apo rrezik te mundshem per sjellje te papajtueshme me ligjin ose jo-etike te biznesit, kryesisht ne lidhje me mos-respektimin e ligjeve anti-korrupsion. Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar.

Tendera me redflags

id Titulli Autoritet Prokurues Institucioni Prokurues Vlera / Fondi Limit Data e Shpalljes Nr. Reference
11905 Blerje materiale elektrike Qeverisja Vendore Shkodër Shoqeria Rajonale Ujesjelles-Kanalizime Qarku Shkoder SH.A 2 999 604.00 04-07-2024 REF-11962-07-03-2024
11901 Transporti i Lëndës Drusore të Mbetur të Paevaduar në Ngastrat e Ekonomisë Pyjore Fag Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 2 757 369.00 05-07-2024 REF-12199-07-04-2024
11902 Shërbim i Procesionares në Bimësi Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 4 158 204.00 05-07-2024 REF-12192-07-04-2024
11903 Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private dhe monitorimi ne distancë Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 48 598 436.00 30-05-2024 REF-07058-05-29-2024
11435 Blerje kompaktues 2/3 akse (18/27 mc) Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 313 693 461.00 22-04-2024 REF-02021-04-19-2024
11897 Shpenzime për mirëmbajtjen me asfalt të rrugëve në Njësitë Adm, Bashkia Korçë Qeverisja Vendore Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce 16 338 216.00 21-06-2024 REF-10241-06-20-2024
11774 Blerje tel avolzhimi + materiale ndihmëse Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 3 843 900.00 28-06-2024 REF-11399-06-27-2024
11801 Shërbim për riparim inverter të programuar P=75 kw Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 1 435 000.00 08-07-2024 REF-12231-07-05-2024
11773 Siguracione TPL per Automjetet Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 4 536 563.00 28-60-2024 REF-11410-06-27-2024
11882 Punime te sinjalistikes rrugore Qeverisja Vendore Berat Agjencia e Shërbimeve Publike Berat 2 489 371.00 03-07-2024 REF-11821-07-02-2024
11883 Blerje Dezinfektante, Sektori i Pastrimit Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 2 082 080.00 25-06-2024 REF-10863-06-24-2024
11884 Blerje Çimento, Sektori i Varrezave Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 3 674 340.00 20-06-2024 REF-09841-06-19-2024
11876 Blerje Karburant Naftë D1 për nevoja Shoqërisë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lezhë sh.a Qeverisja Vendore Lezhë Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lezhë SH.A 4 475 100.00 03-07-2024 REF-11906-07-02-2024
11878 Materiale per sherbimin e varrimit Qeverisja Vendore Pogradec Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec 1 331 731.00 24-06-2024 REF-10497-06-21-2024
11612 Veshmbathje për APD Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 20 371 040.00 31-05-2024 REF-07223-05-30-2024
11628 Zëvendësim i 10 Elektro-pompave të IVP-së të agregateve në HEC Vau Dejës, dhe furnizimi i një pajisje profesionale me 16 kanale për matjen e vibrimeve dhe “air gap” për makinat rrotulluese Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 100 000 000.00 05-06-2024 REF-07866-06-04-2024
11850 Blerje makina larese kazanesh Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 31 493 733.00 17-07-2024 REF-13226-07-16-2024
11557 Furnizim vendosje pajisje për infrastrukturën teknike të zyrave Identitek Sh.a Identitek Sh.a 4 017 031.00 15-05-2024 REF-04829-05-14-2024
11843 Kënd lojrash për fëmijë Qeverisja Vendore Kamëz Ndermarrja e Pastrim Gjelberimit e Treg Kamez 2 964 000.00 25-06-2024 REF-10847-06-24-2024
11791 Blerje karburant Diesel per Landfillin Bajkaj Bajkaj Land Sh.a Bajkaj Land Sh.a 7 500 000.00 04-07-2024 REF-12038-07-03-2024
11818 Sherbim- mirembajtje i gjeneratorit diezel te emergjences (furnizim-vendosje) Termocentrali Vlore sh.a Termocentrali Vlore sh.a 1 960 000.00 01-07-2024 REF-11456-06-28-2024
11763 Blerje materiale higjieno-sanitare, për një periudhë prej 3 (tre) vjeçare. Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 8 000 000.00 28-06-2024 REF-11324-06-27-2024
11840 Shpenzimet e siguracionit të mjeteve të transportit Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 2 600 000.00 26-06-2024 REF-11113-06-25-2024
11827 Blerje materiale mekanike Qeverisja Vendore Shkodër Shoqeria Rajonale Ujesjelles-Kanalizime Qarku Shkoder SH.A 1 558 520.00 21-06-2024 REF-10317-06-20-2024
11621 Sigurimi i Pasurisë Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 19 745 816.00 04-06-2024 REF-07732-06-03-2024
11664 Ndërtimi i N/Stacionit të ri Akërni 110/35/20 kV dhe zhvillimi i linjës 35 kV Akërni-Aeroporti i Vlorës Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 426 996 516.00 11-06-2024 REF-08606-06-10-2024
11821 Blerje makine fshese per fshirjen e rruges Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 12 005 671.00 22-05-2024 REF-05834-05-21-2024
11820 Rikonstruksion i rrjetit te linjes se furnizimit te ujesjellesit nga Impianti i Bovilles - Depo Maloku, Bashkia Kamez Qeverisja Vendore Kamëz Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a 63 014 765.00 03-06-2024 REF-07666-05-31-2024
11832 Mbikqyrje punimesh per objektin “Rikonstruksion i rrjetit te linjes se furnizimit te ujesjellesit nga Impianti i Bovilles - Depo Maloku, Bashkia Kamez”. Qeverisja Vendore Kamëz Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a 1 363 426.00 12-06-2024 REF-08974-06-11-2024
11718 SEKTORI NSHP, RIPARIME AUTOMJETESH, BATERI, GOMA Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 2 916 667.00 03-06-2024 REF-07610-05-31-2024
11811 Blerje mjete transporti Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 26 062 500.00 16-05-2024 REF-04961-05-15-2024
11808 Blerje kompjutera dhe pajisje kompjtuerike Qeverisja Vendore Korçë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korçe 2 087 288.00 18-06-2024 REF-09549-06-14-2024
11622 Upgrade dhe përmirësimi i platformës së matjes online Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 24 650 000.00 04-06-2024 REF-07787-06-03-2024
11554 Loti i I-rë: “Blerje gasoil për automjete” Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 54 466 120.00 15-05-2024 REF-04795-05-14-2024
11555 Loti i II-të: “Blerje benzinë për automjete” Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 5 819 890.00 15-05-2024 REF-04797-05-14-2024
11806 Blerje preparate për ujin e pishinës Qeverisja Vendore Durrës Klubi i Shumesporteve Teuta 1 666 667.00 13-06-2024 REF-09268-06-12-2024
11803 Shpenzime per mirembajtje e sistemeve te parkimit Qeverisja Vendore Tiranë Tirana Parking 5 166 264.00 13-06-2024 REF-09100-06-12-2024
11807 Blerje vegla pune dhe materiale te ndryshme Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 8 277 475.00 13-06-2024 REF-09254-06-12-2024
11804 Blerje Kamionçinë Dopio Kabinë, Sektori i Varrezave Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 2 500 000.00 19-06-2024 REF-09749-06-18-2024
11481 Upgrade Sistemet End of Life, Serverat dhe Pajisjet e Rrjetit Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 72 900 000.00 30-04-2024 REF-02990-04-29-2024
11337 Shërbim mirëmbajtje për impiantet e ngrohjes në objektet arsimore dhe publike Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 24 106 880.00 19-03-2024 REF-98578-03-18-2024
11785 Blerje vajra minerale dhe graso per motorre dhe komponente mekanik, antifrize Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 12 928 000.00 22-05-2024 REF-05945-05-21-2024
11784 Blerje pajisje dhe mobilje per zyrat e NPP Qeverisja Vendore Lushnje Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje 1 246 500.00 18-06-2024 REF-09521-06-14-2024
11582 Blerje lëndë djegëse, lloji naftë për nevojat e KESH sh.a Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 27 101 937.00 21-05-2024 REF-05351-05-20-2024
11583 Blerje lëndë djegëse, lloji benzinë për nevojat e KESH sh.a Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 3 354 150.00 21-05-2024 REF-05353-05-20-2024
11769 Rrjeti ujites me pus (studim-projektim) Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane 1 055 834.00 10-06-2024 REF-08510-06-07-2024
11492 Blerje Pajisje Sigurie (Sisteme Alarmi, Sisteme Vezhg. DVR AUTO, Sisteme Vezhg, DVR/NVR 4 kamera, Sisteme Vezhg, DVR/NVR 8 kamera, Sisteme Vezhg, DVR/NVR 16 kamera, Pajisje GPS) Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 40 981 000.00 02-05-2024 REF-03108-04-30-2024
11650 Siguracion i mjeteve motorrike Filiali i Postës sh.a Tiranë Filiali i Postës sh.a Tiranë 337 753.00 10-06-2024 REF-08536-06-07-2024
11652 Siguracion i godinës Filiali i Postës sh.a Tiranë Filiali i Postës sh.a Tiranë 1 002 247.00 10-06-2024 REF-08534-06-07-2024
11756 Blerje pjese kembimi Qeverisja Vendore Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres 8 994 855.00 12-06-2024 REF-08995-06-11-2024
11507 Zgjerimi dhe rikonfigurimi i sistemit aktual te operimit ATM (Skyline) per operimet Vlorë dhe hardware/konsolës ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 274 116 500.00 07-05-2024 REF-03688-05-03-2024
11747 Blerje mobilje dhe pajisje per zyra dhe sallen e menzes Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 1 726 320.00 30-05-2024 REF-07135-05-29-2024
11750 Realizim i projektit “Odisea e Riciklimit- shfaqje teatrale për fëmijë" Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit 1 791 667.00 03-06-2024 REF-07538-05-30-2024
11749 Përmirësime në fondin pyjor Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Pyjeve, Bujqesise dhe Mjedisit 2 921 074.00 06-06-2024 REF-08191-06-05-2024
11480 Furnizim me karburant Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 250 000 000.00 30-04-2024 REF-02878-04-29-2024
11751 Blerje pajisje dhe makineri Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Kopshtit Zoologjik 1 447 311.00 07-06-2024 REF-08390-06-06-2024
11754 Hapje Zbllokim Pusetash Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 29 995 300.00 23-05-2024 REF-06089-05-22-2024
11559 Upgrade i teknologjise Hardware/Software si dhe perditesim te funksionaliteteve ne sistemin e matjes Mobiread Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 37 600 000.00 16-05-2024 REF-04938-05-15-2024
11546 “Blerje materiale kompjuterike dhe informatike” Qeverisja Vendore Durrës Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A 20 000 000.00 14-05-2024 REF-04521-05-13-2024
11782 Materiale speciale për aktivitete Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 1 665 983.00 06-06-2024 REF-08061-06-05-2024
11660 Pjese nderimi per instrumenta teknologjike (furnizim – vendosje) Termocentrali Vlore sh.a Termocentrali Vlore sh.a 3 000 000.00 11-06-2024 REF-08598-06-10-2024
11616 Sigurimi i infrastrukturës për ofrimin e shërbimit të Informacionit të Fluturimit në Aeroportin e Kukësit përfshirë pajisjet e nevojshme ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 33 332 800.00 31-05-2024 REF-07543-05-30-2024
11648 Blerje Automjet Fuoristrade ECO-ELB sh.a ECO-ELB sh.a 2 300 000.00 10-06-2024 REF-08475-06-07-2024
11728 Blerje karburanti per automjetet, gazoil dhe benzine Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve Tirane 3 476 485.00 05-06-2024 REF-07966-06-04-2024
11731 Supervizim punimesh per objektin:"Ndertim i rrjetit KUZ ,qyteti Prrenjas" Qeverisja Vendore Pogradec Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Pogradec Sh.A 3 556 589.00 04-06-2024 REF-07775-06-03-2024
11729 Rikonstruksioni i skemave të furnizimit me ujë për fshatrat Kuç i Zi dhe Belorta, Bashkia Korçë Qeverisja Vendore Korçë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korçe 76 338 689.00 17-04-2024 REF-01614-04-16-2024
11730 Ruajtja e objekteve të UKRK Sh.A me punonjës shërbimi, sistem alarmi,kamera dhe ruajtja e shoqërimi i vlerave monetare Qeverisja Vendore Korçë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korçe 34 244 429.00 05-06-2024 REF-07832-06-04-2024
11536 Ndërtim i Rrjetit të Ri të Kanalizimeve të Ujërave të Zeza të Lagjes Uznovë,Rajoni Nr.3 Bashkia Berat Qeverisja Vendore Berat Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Berat SH.A 191 978 879.00 10-05-2024 REF-04232-05-09-2024
11780 Blerje bulmeti Qeverisja Vendore Dibër Qendra Balneare Peshkopi 611 000.00 14-05-2024 REF-04552-05-13-2024
11778 Blerje Karburant Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Sherbimeve Funerale 1 166 600.00 03-06-2024 REF-07636-05-31-2024
11781 Shpenzime Materiale si klor acid, flokulent, Algacid.” Qeverisja Vendore Tiranë Qendra Sportive Tirane 6 976 833.00 16-05-2024 REF-04947-05-15-2024
11786 Blerje fije metalike dhe rula Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 2 722 575.00 29-05-2024 REF-06989-05-28-2024
11779 Blerje skene Qeverisja Vendore Lushnje Qendra Kulturore dhe Klubi Sportiv Lushnje 1 829 680.00 05-06-2024 REF-07894-06-04-2024
11727 Mirëmbajtja dhe riparimi i elektropompave të Stacioneve të pompimit të Shoqërisë Rajonale U.K. Sarandë Qeverisja Vendore Sarandë Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Sarandë SH.A 12 656 525.00 17-05-2024 REF-05057-05-16-2024
11721 Blerje mjete didaktike Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve Tirane 4 868 800.00 31-05-2024 REF-07495-05-30-2024
11723 Implementim i sherbimit te fiskalizimit dhe mirembajtje vjetore Qeverisja Vendore Elbasan Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Elbasan SH.A 5 166 667.00 07-06-2024 REF-08299-06-06-2024
11494 Mirëmbajtje e Institucioneve Shkollore Qeverisja Vendore Pogradec Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec 19 654 349.00 26-04-2024 REF-02351-04-23-2024
11720 Blerje asfalt mikser dhe bitum për spërkatje Qeverisja Vendore Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce 8 327 980.00 06-06-2024 REF-08214-06-05-2024
11722 Mbikëqyrja e punëve të objektit "Rikonstruksioni i skemave të furnizimit me ujë për fshatrat Kuç i Zi dhe Belorta, Bashkia Korçë Qeverisja Vendore Korçë Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë SH.A 1 563 818.00 30-05-2024 REF-07162-05-29-2024
11477 Ndertim i rrjetit te ujesjellesit zona Industriale ( ish rezervat e shtetit-Ura e Hanit)” dhe linjes se dergimit, Bashkia Berat Qeverisja Vendore Berat Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Berat SH.A 170 257 375.00 29-04-2024 REF-02739-04-26-2024
11714 Blerje Mjet Kamion Qeverisja Vendore Berat Drejtoria e Bujqesise Administrimit te Pyjeve Ujrave e Sherbimit Veterinar Berat 2 495 000.00 28-05-2024 REF-06532-05-27-2024
11716 Blerje mjete teknologjike Qeverisja Vendore Berat BERAT CITY GREEN – BCG SH.A 11 646 666.00 28-05-2024 REF-06524-05-27-2024
11601 Blerje karrige për nevojat e OST sh.a. Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 8 899 000.00 29-05-2024 REF-06971-05-28-2024
11602 Blerje materiale te imta Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve Tirane 5 128 900.00 29-05-2024 REF-06992-05-28-2024
11710 Blerje pajisje kompjuterike dhe aksesorë për Inspektoratin e Mbrojtjes së Territorit, Bashkia Tiranë Qeverisja Vendore Tiranë Inspektorati i Mbrojtjes se Territorit, Bashkia Tirane 4 083 333.00 21-05-2024 REF-05208-05-17-2024
11709 Blerje siguracionesh për mjetet e shoqërisë TPL dhe KASKO Qeverisja Vendore Elbasan Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Elbasan SH.A 9 994 647.00 05-06-2024 REF-07918-06-04-2024
11550 Sinjalistika horizontale dhe vertikale Qeverisja Vendore Pogradec Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec 1 654 633.00 14-05-2024 REF-04097-05-09-2024
11458 Ndërtim ujësjellësi për fshatin Poloskë dhe Kuç, Bashkia Devoll Qeverisja Vendore Korçë Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë SH.A 87 699 294.00 24-04-2023 REF-02368-04-23-2024
11701 Blerje mjete per inerte Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 33 200 000.00 19-04-2024 REF-01888-04-18-2024
11615 Shërbim i analizës së kostos të produkteve dhe shërbimeve që ofron shoqëria Identitek Sh.a Identitek Sh.a 1 856 733.00 31-05-2024 REF-07524-05-30-2024
11422 Ushqime Qeverisja Vendore Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes, Korce 28 333 333.00 18-04-2024 REF-01721-04-17-2024
11418 Mirembajtja 3 vjecare e sistemit SAP ERP Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 54 000 000.00 17-04-2024 REF-01619-04-16-2024
10833 Zëvendësimi i paneleve të kontrollit, sinkronizimit, mbrojtjeve dhe pajisjeve matëse të agregateve AG.1, AG.2 me sistemin digjital SCADA HEC LANABREGAS sh.a HEC LANABREGAS sh.a 36 745 000.00 07-03-2024 REF-97575-03-06-2024
11448 Studim Projektim: Ndertimi i sistemit të kanalizimeve të qytetit Klos Qeverisja Vendore Dibër Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër SH.A 13 043 016.00 23-04-2024 REF-02160-04-22-2024
11525 Sigurimi i shëndetit dhe sigurimi nga aksidentet personale të punonjësve të KESH sh.a Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 52 000 000.00 09-05-2024 REF-04051-05-08-2024
10817 Blerje bicikleta me tre rrota dhe mirëmbajtja e tyre Albanian Gas Service Company Sh.a Albanian Gas Service Company Sh.a 1 544 883.00 01-03-2024 REF-96881-02-29-2024
11671 Blerje herbicide dhe pesticide Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Sherbimeve Funerale 1 075 998.00 21-05-2024 REF-05384-05-20-2024
11672 Blerje artikuj ushqimor per Qendren Lira Qeverisja Vendore Berat Qendra e Zhvillimit Edukimit Integrimit Lira 3 696 455.00 13-05-2024 REF-04289-05-10-2024
11666 Blerje Vegla dhe Paisje Pastrimi Qeverisja Vendore Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres 4 599 990.00 23-05-2024 REF-06049-05-22-2024
11487 Furnizim vendosje dyer druri në objektet arsimore dhe godinat publike Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 13 120 468.00 30-04-2024 REF-03032-04-29-2024
11663 Blerje materiale per shtim rrjeti elektrik Qeverisja Vendore Sarandë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Sarande 6 666 000.00 23-05-2024 REF-05984-05-22-2024
11787 Blerje karburanti për nevojat e shoqëris Qeverisja Vendore Dibër Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër SH.A 4 220 000.00 07-06-2024 REF-08330-06-06-2024
11643 Blerje Fishekzjarre Qeverisja Vendore Tiranë Ndërmarrja e Dekorit dhe Eventeve Tirane 4 200 000.00 23-05-2024 REF-05907-05-21-2024
11644 Blerje kamion per mbledhjen e mbetjeve Qeverisja Vendore Lushnje Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje 7 311 360.00 16-05-2024 REF-04983-05-15-2024
11428 LOTI I: Blerje gazoil 10 ppm Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 159 656 966.00 19-04-2024 REF-01824-04-18-2024
11549 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh” Identitek Sh.a Identitek Sh.a 5 374 933.00 14-05-2024 REF-04574-05-13-2024
11497 “NSHP, BLERJE ASFALTOBETON” Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 33 820 010.00 02-05-2024 REF-03180-04-30-2024
11475 Blerje rripa trapezoidalë (volanti/kalbri/pompe) Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 5 342 400.00 26-04-2024 REF-02678-04-25-2024
11383 Shërbim internet për nevoja te SHRUKD Qeverisja Vendore Durrës Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A 2 900 000.00 27-12-2023 REF-92085-12-26-2023
10504 Blerje artikuj ushqimore kolonial (ambalazhuar/paketuar) Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve Tirane 54 521 956.00 30-11-2023 REF-89077-11-24-2023
11486 Blerje Matesa Uji dhe vula per nevojat e Ukt sha Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 19 582 432.00 30-04-2024 REF-02989-04-29-2024
11526 Sherbim i mirembajtjes se certifikimeve dhe auditim vjetor (Cilesia ,Mjedisi,Siguria ne vendin e punes) Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 1 988 000.00 15-04-2024 REF-01177-04-12-2024
11631 Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private dhe monitorimi ne distancë Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 11 983 176.00 31-05-2024 REF-07650-05-31-2024
11674 Shërbime për mirëmbajtjen e objekteve specifike Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 62 409 264.00 16-04-2024 REF-01414-04-15-2024
11509 Blerje pajisje pune Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Sherbimeve Publike Urbane 1 075 867.00 07-05-2024 REF-99496-03-27-2024
11437 Studimi Projektim Stacionin e ri të pompave ne Gajde ,dublim pusi , depo e re dhe plotësimin e linjave te dergimit per njesit Fiershegan Allkaj,(Cukas ,Toshkez),Krutje (Fier I Ri),Bubullime (Imsht) Qeverisja Vendore Lushnje Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lushnje SH.A 10 723 036.00 22-04-2024 REF-01967-04-19-2024
11408 DRS site dhe zgjerimi i platformës teknologjike të SCADA Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 46 400 000.00 16-04-2024 REF-01323-04-15-2024
11516 Blerje Vegla Pune per nevojat e Shoqerise Qeverisja Vendore Lushnje Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lushnje SH.A 3 985 046.00 08-05-2024 REF-03834-05-07-2024
11511 NSHP, Blerje Stabilizant, Cakëll Makinerie 5-10 Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 1 859 627.00 08-04-2024 REF-00331-04-05-2024
11626 Unifikimi i sistemit të faturimit dhe mirëmbajtja për dy vjet Qeverisja Vendore Sarandë Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Sarandë SH.A 15 000 000.00 01-03-2024 REF-96925-02-29-2024
11456 Sigurimi i Aseteve të TEC Vlora Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 18 351 302.00 24-04-2024 REF-02417-04-23-2024
11417 Loti 2: Mjete teknollogjike. Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 25 600 000.00 17-04-2024 REF-01563-04-16-2024
10238 Loti i II-të: “Blerje Letër A5 "Traktor" (3 kopje), Letër A4 “Traktor" (3 kopje)” Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 65 464 000.00 19-10-2023 REF-84246-10-18-2023
11561 Shërbim, Asistencë në formë konsulence për të arritur Certifikimin konform Standardit ISO 27001:2022 Identitek Sh.a Identitek Sh.a 1 900 000.00 16-05-2024 REF-04992-05-15-2024
11635 Mallra , pjesë ndërrimi dhe mirëmbajtje për Impiantin Reverse Osmosis Qeverisja Vendore Korçë SH.A Administrimi i Mbetjeve Qarkut Korce 3 420 000.00 13-05-2024 REF-04337-05-10-2024
11478 “SEKTORIN E SHERBIMEVE, NSHP, BLERJE KARBURANT” Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 15 162 500.00 29-04-2024 REF-02792-04-26-2024
11455 Sigurimi i Aseteve të KESH Qendër, Njësitë e Prodhimit dhe SL Durrës Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 173 841 568.00 24-04-2024 REF-02415-04-23-2024
11498 “Shërbim implementimi për Sistemin GIS në KESH sh.a”. Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 9 454 000.00 02-05-2024 REF-03196-04-30-2024
11324 Shërbimet e përmirësimit dhe mirëmbajtjes së software-ve Qeverisja Vendore Durrës Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A 13 965 000.00 21-03-2024 REF-98882-03-20-2024
11360 Blerje vegla pastrimi Qeverisja Vendore Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Plazh 2 498 750.00 05-03-2024 REF-97245-03-04-2024
11482 “SEKTORI I GJELBERIMIT, BLERJE KARBURANT” Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 1 516 363.00 30-04-2024 REF-02964-04-29-2024
11618 Blerje materiale ndërtimi për Ndërmarrjen e Shërbimeve Publike, Skrapar për vitin 2024 Qeverisja Vendore Skrapar Ndermarrja e Sherbimeve Publike Corovode 5 683 000.00 16-05-2024 REF-04996-05-15-2024
11447 Studim Projektim Ndertimi I rrjetit të kanalizimeve të ujrave te ndotura dhe impianti I pastrimit te qytetit Peshkopi, ne Bashkine Dibër Qeverisja Vendore Dibër Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër SH.A 26 836 920.00 23-04-2024 REF-02169-04-22-2024
11537 Blerje materiale elektrike Qeverisja Vendore Elbasan Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Elbasan SH.A 9 994 647.00 10-05-2024 REF-04209-05-09-2024
11517 Blerje karburant per nevojat e shoqerise Qeverisja Vendore Berat BERAT CITY GREEN – BCG SH.A 7 712 500.00 08-05-2024 REF-03852-05-07-2024
11579 blerje mteriale elektrike Qeverisja Vendore Berat Agjencia e Shërbimeve Publike Berat 5 994 900.00 16-04-2024 REF-01285-04-15-2024
11529 Shërbim Mbikëqyrje per objektin Zëvendësim i pjesshëm i tubacionit magjistral 6" nga Qendra nr.17 Drenove deri ne Dekantimin Usoje Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 3 275 831.00 09-05-2024 REF-03937-05-08-2024
11432 Blerje Boje dhe materiale speciale për vijëzime rruge Qeverisja Vendore Kamëz Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Kamez 3 232 000.00 27-03-2024 REF-99189-03-25-2024
11434 Punime primare, furnizim dhe vendosje e një autotransformatori të ri 410v3/230v3 kV, 115 MVA njëfazor, punime sekondare për përshtatjen e tij me sistemet ekzistuese në nëstacionin Koman. Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 299 369 500.00 22-04-2024 REF-02043-04-19-2024
11493 Blerje Kasaforta Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 13 417 996.00 26-04-2024 REF-02684-04-25-2024
11473 Mirëmbajtja dhe përmirësimi i sistemit të faturimit Al-Billing, sistemit WAMR , SQL Server Oracle Database, Omega Core Audit Qeverisja Vendore Korçë Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë SH.A 2 758 200.00 26-04-2024 REF-02668-04-25-2024
11394 Blerje Uniforma për punonjësit e Portit Detar SHA Sarandë Sh.A Porti Detar Sarande Sh.A Porti Detar Sarande 2 167 670.00 11-04-2024 REF-00724-04-09-2024
11440 Blerje kolonetash parkimi+barriera dhe tra Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 2 000 000.00 22-04-2024 REF-01985-04-19-2024
11501 Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje fizike /monitorim me sistem sigurie kamera/alarmi dhe grup te gatshem per te gjitha objektet nen administrimin e Shoqerise Rajonale Ujesjelles Kanalizime Pogradec Qeverisja Vendore Pogradec Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Pogradec Sh.A 21 597 814.00 03-05-2024 REF-03550-05-02-2024
11604 Ndertimi i rrjetit te KUZ, qyteti Prrenjas Qeverisja Vendore Pogradec Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Pogradec Sh.A 248 351 559.00 15-04-2023 REF-01087-04-12-2024
11331 Sektori Pastrimit, Blerje Konteniere 1.1 m3 Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 8 323 650.00 20-03-2024 REF-98748-03-19-2024
11695 Blerje karburant Gazoil (10 ppm ULSD), dhe karburant benzinë (Premium Unl 10 ppm) për nevojat e Drejtoris së Shërbimit, Memaliaj për vitin 2024 Qeverisja Vendore Memaliaj Drejtoria e Sherbimit Memaliaj 8 772 000.00 26-04-2024 REF-02502-04-24-2024
11441 Blerje materiale elektrike Qeverisja Vendore Durrës Nderrmarrja Rruga Durres 12 450 000.00 22-04-2024 REF-01982-04-19-2024
11453 Blerje materiale higjeno-sanitare dhe pastrimi Sh.A Porti Detar Sarande Sh.A Porti Detar Sarande 1 330 242.00 23-04-2024 REF-02138-04-22-2024
10746 Tonera dhe aksesorë për pajisje printimi multifunksionale Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 2 331 000.00 16-02-2024 REF-95517-02-15-2024
11530 Shërbim i auditim dhe certifikim sipas standardit iso 27001:2022 nga një trupë certifikuese Identitek Sh.a Identitek Sh.a 5 000 000.00 09-05-2024 REF-04056-05-08-2024
11589 Blerje fruta-perime Qeverisja Vendore Dibër Qendra Balneare Peshkopi 349 650.00 09-04-2024 REF-00653-04-08-2024
11593 Shërbim i riparimit të rrethimeve elektrike të kafshëve të egra (felinë) Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Kopshtit Zoologjik 4 995 116.00 15-04-2024 REF-01082-04-12-2024
11519 Blerje materiale ndërtimi (rërë, çimento, zhavor) Qeverisja Vendore Kamëz Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a 1 999 380.00 16-04-2024 REF-01249-04-15-2024
11462 Marrje mjeti Buldozer me qira Qeverisja Vendore Fier Ndermarja e Pastrimit Fier 6 047 784.00 24-04-2024 REF-02377-04-23-2024
11584 SEKTORI I BORDIT TE KULLIMIT DHE UJITJES, BLERJE KARBURANT”, Ndërmarrja e Shërbimeve Publike, Bashkia Vlorë Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 7 095 833.00 16-04-2024 REF-01256-04-15-2024
11399 Loti 1: Linja primare. Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 2 361 000.00 12-04-2024 REF-00882-04-11-2024
11400 Loti 2: Linja sekondare Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 1 539 600.00 12-04-2024 REF-00887-04-11-2024
10617 “Implement MLAT për Tirana dhe Vlora TMA” ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 250 000 000.00 03-01-2024 REF-92512-12-29-2023
10792 Ndërtimi i Kabinave të reja Banaj- 4, Banaj- 5 dhe rikonstruksioni i rrjetit TU të tyre me kabëll ABC Drejtoria Rajonale e OSSH Berat Drejtoria Rajonale e OSSH Berat 8 669 423.00 23-02-2024 REF-96178-02-22-2024
11421 Blerje pjesë kembimi per automjete Qeverisja Vendore Durrës Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A 20 000 000.00 18-04-2024 REF-01686-04-17-2024
11423 Pastrim i kolektoreve te ujerave te ndotura Qeverisja Vendore Durrës Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A 35 000 000.00 18-04-2024 REF-01652-04-17-2024
10320 Blerje Elektropompa per nevojat e shoqerise Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 20 000 000.00 01-11-2023 REF-85882-10-31-2023
10804 Riparimi i linjës kabllore 110 kV N/St. Farkë – N/St. Traktora Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 2 691 040.00 28-02-2024 REF-96511-02-27-2024
11558 Blerje gaz i lenget per gatim Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve Tirane 10 463 446.00 12-04-2023 REF-00981-04-11-2024
11438 Blerje materiale elektrike Qeverisja Vendore Lushnje Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje 15 131 000.00 22-04-2024 REF-02071-04-19-2024
11472 “Mirembajtje e automjeteve” Qeverisja Vendore Sarandë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Sarande 2 416 000.00 26-04-2024 REF-02693-04-25-2024
10837 Zgjerimi i sistemit AV Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 15 480 000.00 08-03-2024 REF-97645-03-07-2024
11694 Minikontrata 1-Blerje inerte Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 0.00 12-03-2024 REF-97983-03-11-2024(Minikontrata 1)
11419 Blerje Karburanti Albanian Seaports Development Company Albanian Seaports Development Company 1 371 488.00 17-04-2024 REF-01565-04-16-2024
11461 Blerje karburanti per automjetet e ERE Enti Rregullator i Energjise Enti Rregullator i Energjise 1 373 333.00 24-04-2024 REF-02295-04-23-2024
11513 Blerje Materiale Ndertimi per Sektorin Funeral Qeverisja Vendore Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres 4 635 800.00 08-04-2024 REF-00232-04-05-2024
10344 Blerje Materiale Elektroda,Oksigjen për nevoja të Shoqërisë Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 5 500 000.00 30-10-2023 REF-85584-10-27-2023
11591 Minikontrata 1-Materiale ndertimi Qeverisja Vendore Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce 0.00 15-03-2024 REF-98302-03-13-2024 ( Minikontrata 1)
11411 Blerje bateri auto Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 1 518 000.00 16-04-2024 REF-01325-04-15-2024
11512 Blerje peme dekorative Qeverisja Vendore Kamëz Ndermarrja e Pastrim Gjelberimit e Treg Kamez 8 333 333.00 02-04-2024 REF-99178-03-25-2024
11539 Materiale pastrimi dhe dezinfektimi Qeverisja Vendore Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes, Korce 3 750 000.00 09-04-2024 REF-00499-04-08-2024
11508 Loti 1 "Sherbim Roje Private" Qeverisja Vendore Lushnje Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lushnje SH.A 6 115 905.00 03-04-2024 REF-99850-04-02-2024
11524 Loti 2 "Shoqerim Vlerash Monetare" Qeverisja Vendore Lushnje Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lushnje SH.A 1 361 894.00 03-04-2024 REF-99852-04-02-2024
11409 Rinovimi dhe Certifikimi ISO 27001 Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 2 800 000.00 16-04-2024 REF-01355-04-15-2024
11578 Minikontrata 1-Blerje materiale ndihmëse për prodhim dhe shtrim asfalti Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane 0.00 29-02-2024 REF-96839-02-28-2024(Minikontrata 1)
11518 Blerje Lubrifikant, Sektori i Pastrimit Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 2 001 000.00 02-04-2024 REF-99748-03-29-2024
11327 Pastrimi i Kolektorëve të Ujërave të Ndotura në Sarandë dhe Ksamil Qeverisja Vendore Sarandë Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Sarandë SH.A 6 709 510.00 20-03-2024 REF-98686-03-19-2024
11783 Artikuj ushqimore Qeverisja Vendore Shkodër Shtepia e femijeve 0 – 5 vjec Shkoder 2 333 333.00 28-03-2024 REF-99158-03-25-2024
11797 Minikontrata 1-Blerje artikuj ushqimore Qeverisja Vendore Korçë Qendra e Zhvillimit Rezidencial Korce 0.00 26-02-2024 REF-96230-02-23-2024(Minikontrata 1)
11370 Blerje pajisje printimi për KESH Qendër dhe Njësitë e Prodhimit” Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 15 000 000.00 05-04-2024 REF-00117-04-04-2024
10824 Marrja e sistemit ALADIN për parashikimin e motit ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 2 998 600.00 05-03-2024 REF-97162-03-04-2024
11490 Sigurim i automjeteve Qeverisja Vendore Durrës Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A 2 066 390.00 11-04-2024 REF-00699-04-09-2024
11329 Blerje materiale bojaxhiu Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 34 827 900.00 20-03-2024 REF-98768-03-19-2024
11467 Blerje automjeti per administraten Qeverisja Vendore Kamëz Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Kamez 1 900 000.00 02-04-2024 REF-99730-03-29-2024
11320 Sherbim per trajnimin e femijeve ne fushen e ICT Qeverisja Vendore Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes, Korce 4 583 333.00 26-03-2024 REF-99258-03-25-2024
11321 Blerje tubo për rrjetin e kanalizimeve Qeverisja Vendore Korçë Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë SH.A 1 682 409.00 26-03-2024 REF-99227-03-25-2024
11368 Blerje Automjet me Karroceri (Pick Up) ECO-ELB sh.a ECO-ELB sh.a 1 700 000.00 05-04-2024 REF-00093-04-04-2024
11402 BLERJE ASFALTO-BETON, VITI 2024 Qeverisja Vendore Durrës Nderrmarrja Rruga Durres 33 330 890.00 29-02-2024 REF-95414-02-15-2024
11328 Shpenzime për mirëmbajtjen e aparateve, pajisjeve teknike dhe veglave të punës Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 1 967 039.00 20-03-2024 REF-98825-03-19-2024
10849 Riparimi i dëmtimeve të turbinave të AG1 dhe AG3 në HEC Fierzë dhe 5 (pesë) agregatet në Hec Vau i Dejës Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 49 839 560.00 12-03-2024 REF-97859-03-11-2024
10568 Zëvendësim i pjesshëm i tubacionit magjistral 6" nga Qendra nr. 17 Drenove deri në Dekantim Usoje Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 204 015 287.00 19-12-2023 REF-91395-12-18-2023
11362 Materiale për rrjetin e ndriçimit Unaza e Madhe Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 15 957 200.00 22-02-2024 REF-96023-02-21-2024
11346 Materiale ndertimi Qeverisja Vendore Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce 39 996 000.00 15-03-2024 REF-98302-03-13-2024
11433 Blerje adeziv xham akull dhe foam Qeverisja Vendore Tiranë Ndërmarrja e Dekorit dhe Eventeve Tirane 1 125 000.00 05-04-2024 REF-00126-04-04-2024
11316 Blerje Karburant Gazoil D1 Ndërmarrja Prodhimit Çeliqeve Elbasan Ndermarrja e Prodhimit te Celiqeve Elbasan 1 386 000.00 27-03-2024 REF-99387-03-26-2024
11319 Sherbim Siguracion Makinash Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 4 650 000.00 26-03-2024 REF-99255-03-25-2024
11343 Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit (TPL) Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane 2 200 000.00 19-03-2024 REF-98615-03-18-2024
11350 Blerje inerte Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 97 214 000.00 12-03-2024 REF-97983-03-11-2024
10821 Blerje ushqimesh Qeverisja Vendore Gjirokastër Shtepia e te Moshuarve Gjirokaster 7 947 690.00 15-02-2024 REF-95355-02-14-2024
11356 Shpenzime sigurimi për automjetet ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 1 823 221.00 28-03-2024 REF-99429-03-27-2024
11358 Blerje Goma per Automjete Qeverisja Vendore Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Plazh 7 750 000.00 16-02-2024 REF-97764-03-08-2024
11426 Blerje materiale promovuese Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 3 983 833.00 28-12-2023 REF-92230-12-27-2023
11505 Minikontrata 1 Loti 1 Blerje gazoil Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 0.00 01-02-2024 REF-94265-01-31-2024 (Minikontrata 1)
11425 Blerje pjesë këmbimi për makinat e rënda të ASHPR-së Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Shërbimeve Publike 3 329 300.00 25-03-2024 REF-99046-03-21-2024
11348 Blerje mjete transporti (automjete elektrike dhe mjet pick-up) Qeverisja Vendore Tiranë Tirana Parking 12 500 000.00 13-03-2024 REF-98186-03-12-2024
11413 Brandimi i pikave te Ukt sh.a Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 6 977 733.00 28-12-2023 REF-92238-12-27-2023
11351 Blerje ushqime per kopshte dhe cerdhe viti 2024 Qeverisja Vendore Sarandë Zyra Ekonomike e Arsimit Sarande 8 750 000.00 27-03-2024 REF-99388-03-26-2024
11354 Ndertim Pusi i Ri Nr.4 Vrion, Godina dhe lidhja e tubacionit Qeverisja Vendore Sarandë Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Sarandë SH.A 32 748 879.00 01-03-2024 REF-96867-02-29-2024
11317 Blerje karburant nafte Qeverisja Vendore Durrës Agjencia e Parqeve Urbane 4 725 000.00 27-03-2024 REF-99280-03-26-2024
10689 Sherbim-Menaxhim mbetjesh urbane ne landfill (Makineri te renda) ECO-ELB sh.a ECO-ELB sh.a 54 804 750.00 06-02-2024 REF-94487-02-05-2024
11371 Blerje Gazoili Qeverisja Vendore Kuçovë Qendra Ekonomike e Arsimit Bashkia Kucove 2 712 858.00 26-02-2024 REF-96293-02-23-2024
10581 “Blerje mish për kafshët e Kopshtit Zoologjik për vitin 2024” Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 9 015 678.00 21-12-2023 REF-91784-12-20-2023
11067 Loti 2 - Blerje telefona mobile Albanian Gas Service Company Sh.a Albanian Gas Service Company Sh.a 938 297.00 19-03-2024 REF-98618-03-18-2024
11342 Blerje Sherbime skela me qira Qeverisja Vendore Tiranë Ndërmarrja e Dekorit dhe Eventeve Tirane 1 200 000.00 19-03-2024 REF-98636-03-18-2024
11384 Blerje materiale ndihmëse për prodhim dhe shtrim asfalti Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane 33 564 699.00 29-02-2024 REF-96839-02-28-2024
11069 Rinovim garancie doganore të magazinave fiskale Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 11 272 082.00 20-03-2024 REF-98707-03-19-2024
11468 Minikontrata 1-Blerje Toner dhe Drum (photoconductor Identitek Sh.a Identitek Sh.a 0.00 15-02-2024 REF-95268-02-14-2024 (Minikontrata 1)
11077 Blerje Pjese Kembimi per Automjete Qeverisja Vendore Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres 12 490 180.00 21-02-2024 REF-95792-02-20-2024
11310 Blerje pjese kembimi, viti 2024 Qeverisja Vendore Durrës Nderrmarrja Rruga Durres 4 140 000.00 05-03-2024 REF-97107-03-04-2024
11469 Minikontrata 1-Loti 1 Blerje Diesel 10 ppm ULSD Qeverisja Vendore Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres 0.00 04-03-2024 REF-97031-03-01-2024 (Minikontrata 1)
11470 Minikontrata 1-Loti 2 Blerje Benzine Premium Unl 10 ppm Qeverisja Vendore Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres 0.00 04-03-2024 REF-97033-03-01-2024( Minikontrata 1)
11266 Blerje materiale per sinjalistiken horizontale (Bojra, dilyent etj...) Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Sherbimeve Publike Urbane 2 499 500.00 27-02-2024 REF-96368-02-26-2024
11347 Sigurimi i automjeteve, sigurimi i shëndetit në udhëtim, sigurimi i aktiveve afatgjata të UKRK Sh.A, si dhe sigurimi nga aksidentet personale Qeverisja Vendore Korçë Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë SH.A 2 057 996.00 13-03-2024 REF-98097-03-12-2024
11074 Shërbim për siguracion automjetesh TPL + kasko Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 4 220 963.00 21-03-2024 REF-98931-03-20-2024
10575 Materiale elektrike Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 8 984 333.00 20-12-2023 REF-91578-12-19-2023
11420 Minikontrata 1-Shërbim mirëmbajtje dhe pjësë këmbimi të automjeteve Qeverisja Vendore Mat Ndermarrja e Sherbimeve Bashkiake Mat 0.00 04-03-2024 REF-97100-03-01-2024 (Minikontrata 1)
11359 Blerje veshje të ndryshme pune për UKT sh.a Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 9 999 829.00 03-01-2024 REF-92495-12-29-2023
11199 Blerje buke, artikuj bulmetore, artikuj ushqimorë dhe fruta perime, mishi dhe nënprodukte të tij për nevojat e kopshteve, çerdheve dhe konviktit Qeverisja Vendore Lushnje Qendra e Arsimit Lushnje 13 362 686.00 29-02-2024 REF-96798-02-28-2024
10808 Prime sigurimi automjete Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 3 200 000.00 29-02-2024 REF-96747-02-28-2024
11191 Blerje Ushqimesh për shtëpinë e foshnjes Durrës Qeverisja Vendore Durrës Shtepia e Foshnjes Durres 2 500 000.00 07-03-2024 REF-97528-03-06-2024
11364 Blerje karburant për ngrohje dhe shpërndarje në objektet arsimore Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 53 574 816.00 16-02-2024 REF-95545-02-15-2024
11315 Shërbim mirëmbajtje dhe pjësë këmbimi të automjeteve Qeverisja Vendore Mat Ndermarrja e Sherbimeve Bashkiake Mat 7 100 000.00 04-03-2024 REF-97100-03-01-2024
11313 Implementimi i shërbimit të fiskalizimit dhe mirembajtje vjetor Qeverisja Vendore Durrës Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A 3 996 000.00 25-01-2024 REF-93673-01-24-2024
10505 Blerje fruta dhe zarzavate Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve Tirane 77 694 098.00 30-11-2023 REF-89079-11-24-2023
10842 Mirembajtje automjetet e Shoqerise Qeverisja Vendore Pogradec Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Pogradec Sh.A 1 573 000.00 19-02-2024 REF-95599-02-16-2024
10845 Sherbim Mirembajtje AL BILLING Qeverisja Vendore Fier Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Fier SH.A 1 473 333.00 26-02-2024 REF-96266-02-23-2024
11264 Loti 1 Blerje Diesel 10 ppm ULSD Qeverisja Vendore Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres 176 196 667.00 04-03-2024 REF-97031-03-01-2024
11265 Loti 2 Blerje Benzine Premium Unl 10 ppm Qeverisja Vendore Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres 3 044 333.00 04-03-2024 REF-97033-03-01-2024
11076 Riparim- shërbimi i automjeteve Qeverisja Vendore Korçë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korçe 5 109 850.00 28-02-2024 REF-96605-02-27-2024
10135 Rikonceptim i ambjenteve të Drejtorisë së Përgjithshme dhe Rikonstruksion Filiali i Postës Tiranë (Shpërndarësia Tiranë) Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 10 319 841.00 29-09-2023 REF-81556-09-27-2023
11075 Blerje Siguracione Automjetesh Qeverisja Vendore Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres 1 300 000.00 05-03-2024 REF-97155-03-04-2024
10797 Shërbim për riparimin dhe mirëmbajtjen e motoçikletave Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 594 500.00 16-01-2024 REF-93142-01-15-2024
10599 Rritja e sigurisë dhe kapaciteteve të infrastrukturës së network, Analiza e eventeve të sigurisë si dhe mbrojtja nga sulmet Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 129 895 918.00 29-12-2023 REF-92254-12-28-2023
10683 Test i zhvleresimit të aseteve të APD Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 4 460 000.00 05-02-2024 REF-94416-02-02-2024
11066 Blerje materiale inerte, VITI 2024 Qeverisja Vendore Durrës Nderrmarrja Rruga Durres 8 300 000.00 29-02-2024 REF-95769-02-20-2024
11070 Blerje artikuj ushqimore Qeverisja Vendore Korçë Qendra e Zhvillimit Rezidencial Korce 6 092 454.00 26-02-2024 REF-96230-02-23-2024
10880 Blerje gaz i lëngshëm për gatim Qeverisja Vendore Fier Qendra Ekonomike e Arsimit Bashkia Fier 1 087 832.00 23-02-2024 REF-96102-02-22-2024
10652 Rinovimi i kompletit (setit) të aparateve për matjen e pajisjeve primare dhe transformatorëve të fuqisë si dhe trajnimi i personelit të DSHMT Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 29 153 000.00 26-01-2024 REF-93785-01-25-2024
10559 Blerje Pajisje Mbrojtese Sigurimi Teknik Drejtoria Rajonale e OSSH Gjirokaster Drejtoria Rajonale e OSSH Gjirokaster 39 671 263.00 15-12-2023 REF-91065-12-14-2023
11055 Sigurim i detyrueshëm i mjeteve motorrike TPL Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 807 472.00 27-02-2024 REF-96460-02-26-2024
11052 Blerje Asfalt i Ftohte / Primer Qeverisja Vendore Kamëz Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a 1 500 000.00 23-02-2024 REF-96167-02-22-2024
11282 Minikontrata 1-Blerje materiale për Ujësjellësin (saracineska, tuba, rakorderi, fasheta, bashkues etj) dhe Blerje materiale për Kanalet e Ujërave të ndotura (tuba korrogato, puseta etj).- Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik- ku të gjitha kushtet janë të përcaktu Qeverisja Vendore Kamëz Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a 0.00 31-01-2024 REF-94128-01-30-2024(Minikontrate 1)
10614 Kalim nga 10 ne 20 kv rrjeti TM, rrjeti TU me kabell ABC, kabinat ne fiderin F-17, N/St Lezhe Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder 108 608 000.00 05-01-2024 REF-92707-01-04-2024
11278 Minikontrata 1-Shërbim mirëmbajtje për sobat profesionale me gaz në objektet parashkollore Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 0.00 18-01-2024 REF-93315-01-17-2024 (Minikontrata 1)
10678 Blerje materiale pastrimi për institucionet e QEA-s Durrës Qeverisja Vendore Durrës Qendra Ekonomike e Arsimit Bashkia Durres 10 819 649.00 02-02-2024 REF-94344-02-01-2024
10847 Blerje materiele logopedie Qeverisja Vendore Tiranë Qendra Komunitare për Personat me Aftësi të Kufizuar Tiranë 1 666 667.00 26-02-2024 REF-96300-02-23-2024
10228 Sherbimi i pastrimit dhe dezinfektimit per objektet e OSSH sh.a dhe objektet ne administrim te FSHU sh.a. Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane 32 253 174.00 18-10-2023 REF-84064-10-17-2023
11281 Minikontrata 1-Blerje materiale elektrike Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 0.00 28-12-2023 REF-92239-12-27-2023 (Minikontrata 1)
10831 Blerje fishekzjarre për festat e vitit 2024 Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Sherbimeve Publike Urbane 1 249 167.00 15-02-2024 REF-95270-02-14-2024
10561 Krijimi i strukturave të hapësirës ajrore dhe hartimi i Procedurave të Fluturimit RNP dhe ILS për Aeroportin e Vlorës, përfshirë matjet e pengesave (survey) dhe flight validation. ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 166 666 666.00 18-12-2023 REF-91205-12-15-2023
10699 Shërbim me mjete të rënda automekanizma për Terminalin e Autove Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 20 000 000.00 12-02-2024 REF-94918-02-09-2024
10697 Monitorimi I Parametrave Mjedisore dhe Hartimi i Raporteve Mjedisore per Landfillin ECO-ELB sh.a ECO-ELB sh.a 3 000 000.00 09-02-2024 REF-94828-02-08-2024
10735 Blerje Toner dhe Drum (photoconductor Identitek Sh.a Identitek Sh.a 5 037 500.00 15-02-2024 REF-95268-02-14-2024
10497 Fider i ri 20 kV E13 i N/St Farke 110/20/10 kV Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane 48 793 487.00 06-12-2023 REF-89793-12-05-2023
10562 Ndertimi i 12 Kabinave te reja shtyllore dhe linjat perkatese TM ne Fiderin F4 te N/Stacionit 35/6 kV Ndroq si dhe linjave TU me kabell ABC i 18 kabinave Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane 95 856 562.00 18-12-2023 REF-91214-12-15-2023
10499 Blerje materiale sanitare (detergjentë, pastrues e.t.j.) Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 1 771 785.00 06-12-2023 REF-89767-12-05-2023
10810 Blerje karburanti Qeverisja Vendore Sarandë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Sarande 4 166 600.00 14-02-2024 REF-95152-02-13-2024
9996 Blerje kancelari per nevojat e OSHEE Group sh.a, OSSH sh.a, FSHU sh.a, FTL sh.a per nje vit Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 59 032 679.00 29-08-2023 REF-78398-08-28-2023
10671 Blerje Radio Komunikimi ECO-ELB sh.a ECO-ELB sh.a 1 000 000.00 01-02-2024 REF-94220-01-31-2024
10815 Blerje peme dekorative Qeverisja Vendore Lushnje Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje 2 496 000.00 14-02-2024 REF-95411-02-15-2024
10597 Mirembajtjen e sistemit MAXIMO Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 39 717 000.00 27-12-2023 REF-92139-12-26-2023
10665 “Mirëmbajtja dhe suporti per softin ODMS dhe ACC” Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 19 000 000.00 31-01-2024 REF-94089-01-30-2024
10607 “Blerje kancelari për nevoja të shoqërisë OST sh.a.” Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 3 000 000.00 28-12-2023 REF-92229-12-27-2023
10621 Kalim nga 10 ne 20 kv rrjeti TM, rikonstruksion i kabinave dhe rrjeti TU me kabell ABC, ne fiderin F-16 (Shengjin kabllor), N/St Lezhe Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder 77 042 572.00 09-01-2024 REF-92889-01-08-2024
9969 Blerje Materiale Kancelarie Identitek Sh.a Identitek Sh.a 4 981 157.00 21-07-2023 REF-75647-07-20-2023
10832 Minikontrata 1-Shërbim për vijëzimin e rrugëve të Bashkisë Korçë Qeverisja Vendore Korçë Bashkia Korce 0.00 13-10-2023 REF-83468-10-12-2023 (Minikontrata 1)
10512 SEKTORI I PASTRIMIT, UNIFORMA Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 2 500 000.00 20-11-2023 REF-88061-11-17-2023
10609 Transport i punonjesve te shoqerise Termocentrali Vlore sh.a Termocentrali Vlore sh.a 1 386 000.00 27-12-2023 REF-92079-12-26-2023
10623 Rrjet TU me kabell me vetmbajtje ABC kabina Rehove 1+2 Drejtoria Rajonale OSSHE Korçe Drejtoria Rajonale e OSSH Korce 3 420 379.00 10-01-2024 REF-92915-01-09-2024
10624 Rrjet TU me kabell ABC fshati Selenice Agjensia Erseke, Rajoni Korce Drejtoria Rajonale OSSHE Korçe Drejtoria Rajonale e OSSH Korce 2 696 623.00 10-01-2024 REF-92925-01-09-2024
10730 BLERJE USHQIMESH PER QËNDREN E ZHVILLIMIT REZIDENCIAL BERAT Qeverisja Vendore Berat Qendra e Zhvillimit Rezidencial Une jam si Ju Berat 5 600 000.00 17-01-2024 REF-93184-01-16-2024
10830 Minikontrata 1-Blerje Karburant Qeverisja Vendore Mat Ndermarrja e Sherbimeve Bashkiake Mat 0.00 26-01-2024 REF-93844-01-25-2024(Minikontrata 1)
9526 Blerje pajisje instrumente, vegla elektrike dhe dixhitale (Pajisje per kontrollin dhe matjen e mbrojtjes katodike CIPS dhe DCVG) Albanian Gas Service Company Sh.a Albanian Gas Service Company Sh.a 4 854 422.00 20-04-2023 REF-66587-04-19-2023
10453 Sherbim i ruajtjes dhe shoqerimit te vlerave monetare per Njesine e Koordinimit Fier & Vlore FSHU sh.a Drejtoria Rajonale e OSSH Fier Drejtoria Rajonale e OSSH Fier 31 475 730.00 24-11-2023 REF-88927-11-23-2023
10633 Rikonstruksion i godinës në stacionin e pompimit fushë-kuqe Qeverisja Vendore Durrës Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A 37 472 278.00 23-11-2023 REF-88717-11-22-2023
10822 Minikontrata 1-Blerje materiale inerte Qeverisja Vendore Durrës Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A 0.00 03-01-2024 REF-92497-12-29-2023 (Minikontrata 1)
10780 Blerje Karburant Qeverisja Vendore Mat Ndermarrja e Sherbimeve Bashkiake Mat 13 333 333.00 26-01-2024 REF-93844-01-25-2024
10641 Shërbim mirëmbajtje për sobat profesionale me gaz në objektet parashkollore Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 15 374 000.00 18-01-2024 REF-93315-01-17-2024
10672 Blerje materiale për Ujësjellësin (saracineska, tuba, rakorderi, fasheta, bashkues etj) dhe Blerje materiale për Kanalet e Ujërave të ndotura (tuba korrogato, puseta etj).- Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik- ku të gjitha kushtet janë të përcaktu Qeverisja Vendore Kamëz Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a 24 999 500.00 31-01-2024 REF-94128-01-30-2024
10739 Blerje artikuj ushqimor per vitin 2024 per Qendren polivalente per sherbime te perkujdesit shoqeror poliçan” Qeverisja Vendore Poliçan Qendra Polivalente për Shërbime të Përkujdesit Shoqëror Poliçan 6 042 518.00 29-01-2024 REF-93875-01-26-2024
10457 Rikualifikimi i ambjenteve të jashtme Sh.A Porti Detar Sarande Sh.A Porti Detar Sarande 22 000 000.00 24-11-2023 REF-88456-11-21-2023
10806 Minikontata 1-Blerje Karburanti për mjetet e Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit, Bashkia Tiranë për vitin 2024-2025 Qeverisja Vendore Tiranë Inspektorati i Mbrojtjes se Territorit, Bashkia Tirane 0.00 19-12-2023 REF-91238-12-18-2023 ( Minikontrata 1)
10738 Blerje lëndë djegëse gazoil për kaldajat Qeverisja Vendore Tiranë Rezidenca Studentore Universitare Nr. 2 3 565 276.00 24-01-2024 REF-93634-01-23-2024
10731 Transport i Artisteve, Veteraneve dhe Klubit te Shumesporteve” MarrëveshjeKuadër - me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj Qeverisja Vendore Lushnje Qendra Kulturore dhe Klubi Sportiv Lushnje 2 083 248.00 30-01-2024 REF-94036-01-29-2024
10656 Vleresim i aseteve dhe detyrimeve te OST sh. Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 1 860 000.00 26-01-2024 REF-93788-01-25-2024
10732 Blerje materiale elektrike Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 39 999 991.00 28-12-2023 REF-92239-12-27-2023
10702 Blerje Nafte për nevojat e Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike, Skrapar për vitin 2024 Qeverisja Vendore Skrapar Ndermarrja e Sherbimeve Publike Corovode 9 830 000.00 23-01-2024 REF-93561-01-22-2024
10569 Ndërtim i linjës së re 110 kV Gjiri i Lalzit – Fushë Kuqe Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 328 680 208.00 19-12-2023 REF-91465-12-18-2023
10642 Sherbime vjetore pwr makinerite e impiantit Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 1 974 493.00 19-12-2023 REF-91466-12-18-2023
10681 Blerje sherbim artikuj te ndryshem per evente Qeverisja Vendore Tiranë Ndërmarrja e Dekorit dhe Eventeve Tirane 7 500 000.00 19-12-2023 REF-91479-12-18-2023
10698 Blerje Matësa Uji dhe kaseta Qeverisja Vendore Kamëz Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a 3 600 000.00 23-01-2024 REF-93569-01-22-2024
10484 Bordi i Kullimit, mirëmbajtje hidrovori Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 2 913 120.00 13-09-2023 REF-79717-09-12-2023
10579 Blerje llamarinë çeliku + valëzuar Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 11 874 240.00 21-12-2023 REF-91789-12-20-2023
10585 Tubo pompë kompresori TS Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 5 372 800.00 22-12-2023 REF-91872-12-21-2023
10514 Blerje panel sanduic Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 1 511 300.00 20-11-2023 REF-88197-11-17-2023
10591 Ndertimi i Fiderave 20 Kv,L10,n.St. Vlora 1 dhe Fideri J10 N.St. Vlora 2 per furnizimin e objekteve ne Portin e Vlores. Drejtoria Rajonale e OSSH Vlore Drejtoria Rajonale e OSSH Vlore 71 451 715.00 28-12-2023 REF-92165-12-27-2023
10658 Azhornimi i programit finaca 5 Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 1 500 000.00 29-12-2023 REF-92309-12-28-2023
10676 Loti 1: Blerje ushqime që prishen Qeverisja Vendore Fier Shtepia e te Moshuarve Fier 6 327 166.00 15-01-2024 REF-93072-01-12-2024
10688 Loti 2: Blerje ushqime që nuk prishen Qeverisja Vendore Fier Shtepia e te Moshuarve Fier 1 194 850.00 15-01-2024 REF-93074-01-12-2024
10600 “Sigurimi i riskut nga të tretët dhe aksidentet ajrore”. ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 73 700 000.00 29-12-2023 REF-92435-12-28-2023
10805 Minikontrate 1-Loti 1 Blerje nafte Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 0.00 21-12-2023 REF-91710-12-20-2023 (Minikontrate 1)
10580 “Sigurimi i Pasurisë së Albcontrol - Sh.a” ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 90 485 000.00 21-12-2023 REF-91786-12-20-2023
10574 Shoqerimi i vlerave monetare per Drejtorine Rajonale Shkoder” me afat 24 muaj. Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder 22 724 025.00 20-12-2023 REF-91663-12-19-2023
10630 Blerje lende djegese Pellet dhe Dru zjarri Qeverisja Vendore Tiranë Rezidenca Studentore Universitare Nr.1 13 883 000.00 30-11-2023 REF-89057-11-24-2023
10576 Loti 1 Blerje nafte Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 90 920 160.00 21-12-2023 REF-91710-12-20-2023
10577 Loti 2 Blerje benzine Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 17 669 204.00 21-12-2023 REF-91712-12-20-2023
10601 Mirëmbajtje e ambienteve të Administratës Qëndrore të OST sh.a. Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 11 473 134.00 28-12-2023 REF-92236-12-27-2023
10650 Punime riparimi ne puseten e komandimit rezervuari Tapana (Zevendesimi Saracineska) Qeverisja Vendore Durrës Nderrmarrja Rruga Durres 1 780 000.00 28-12-2023 REF-92210-12-27-2023
10669 Loti 1 Blerje gazoil Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 16 965 866.00 01-02-2024 REF-94265-01-31-2024
10674 Blerje preparate për dezinfektim, dezinsektim dhe deratizim Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 36 941 200.00 28-12-2023 REF-92218-12-27-2023
10347 Studim Projektim Furnizimi me ujë i fshatrave Goricaj, Sopez, Senesa, Ferras, Mërtish, Këmishtaj, Spolate, Gradishte, Fier Seman, Gungas, Babunje, Babunje e re ne njesinë Gradisht Qeverisja Vendore Lushnje Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lushnje SH.A 19 276 300.00 31-10-2023 REF-85771-10-30-2023
10595 Blerje eskavatorë, jo më të vegjël se 9 ton, 2 (dy) copë Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 36 780 000.00 26-12-2023 REF-91971-12-22-2023
9867 Blerje pajisje Informatike (Kompjuter, Printer multifuksional, Printer termik, Printer traktor, Fotokopje A4 me ngjyra, Palmar, Monitor televizori, Barcod Reader) Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 70 000 000.00 27-07-2023 REF-76141-07-26-2023
10360 Certifikimi i Postës Sipas ISO 27001 Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 2 500 000.00 07-11-2023 REF-86423-11-06-2023
10552 Firewall për sigurinë e rrjetit të APD-së Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 9 150 000.00 14-12-2023 REF-90792-12-13-2023
10327 Ndërtimi i rrjetit kabllor 20 Kv, Fideri –F8,F9,F10 nënstacioni Gjirokastër 110/35/20Kv (Zona Kardhiq)-Faza 1 Drejtoria Rajonale e OSSH Gjirokaster Drejtoria Rajonale e OSSH Gjirokaster 79 526 869.00 02-11-2023 REF-86015-11-01-2023
10584 Blerje bukë, fruta, perime për kafshët e Kopshtit Zoologjik për vitin 2024 Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 5 842 824.00 22-12-2023 REF-91838-12-21-2023
10493 Shërbim brandimi për zyrat e “Identitek” SHA Identitek Sh.a Identitek Sh.a 2 402 000.00 06-12-2023 REF-89706-12-05-2023
10330 Mirëmbajtje riparime nga te tretët (elektrike)”. Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 8 000 000.00 03-11-2023 REF-86165-11-02-2023
10237 Loti i I-rë: “Blerje Letër fotokopje A4, Letër fotokopje A3” Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 37 250 900.00 19-10-2023 REF-84242-10-18-2023
10563 Blerje automjetesh Identitek Sh.a Identitek Sh.a 8 422 408.00 18-12-2023 REF-91149-12-15-2023
10545 Blerje lubrifikantë (vajra+graso) Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 9 486 100.00 13-12-2023 REF-90641-12-12-2023
10606 “Përmirësim i infrastrukturës së nënstacioneve kryesore” Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 6 300 000.00 28-12-2023 REF-92175-12-27-2023
10456 Linje TM 20 kV dhe ABC ne vazhdim te fiderave te rinj Vore Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane 91 416 104.00 24-11-2023 REF-88925-11-23-2023
10583 Shërbimi i ruajtjes dhe shoqerimit te vlerave monetare per Njësine e Kordinimit Tirane FSHU Sh.A Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane 70 074 825.00 22-12-2023 REF-91929-12-21-2023
10209 Sherbimi i ruajtjes dhe shoqerimit te vlerave monetare per Njesine e Kordinimit Elbasan FSHU-sha Drejtoria Rajonale OSSHE Elbasan Drejtoria Rajonale e OSSH Elbasan 27 554 250.00 13-10-2023 REF-83559-10-12-2023
10224 Ndertimi i linjes ajrore 20Kv N/St Palase- Tuneli Llogarase Drejtoria Rajonale e OSSH Vlore Drejtoria Rajonale e OSSH Vlore 56 077 199.00 17-10-2023 REF-83925-10-16-2023
10625 Pjese kembimi, goma, bateri Qeverisja Vendore Gjirokastër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Gjirokaster 1 499 000.00 29-12-2023 REF-92431-12-28-2023
10490 Blerje karburanti Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 37 805 939.00 05-12-2023 REF-89526-12-04-2023
10244 Blerje vegla mekanike Albanian Gas Service Company Sh.a Albanian Gas Service Company Sh.a 3 862 217.00 20-10-2023 REF-84350-10-19-2023
10391 Spostim i linjave TM/TU qe ndodhen ne aksin e ri rrugor Kashar-Tapize Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane 58 374 396.00 13-11-2023 REF-87134-11-10-2023
10426 Ndertimi i kabinave dhe linjave TM 20kV me furnizim nga fideri R3 i N/Stacionit Vore dhe nga fiderat F8 dhe F32 te N/stacionit Kashar, te cilet do te zevendesojne kabinat 6kV te fiderit Gjokaj te N/Stacionit Vore Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane 128 647 738.00 20-11-2023 REF-88198-11-17-2023
10648 Blerje materiale inerte Qeverisja Vendore Durrës Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A 9 884 000.00 03-01-2024 REF-92497-12-29-2023
10528 Sigurimi i Aseteve Qeverisja Vendore Durrës Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A 29 800 000.00 07-12-2023 REF-89846-12-06-2023
10582 Vegla pune Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 3 700 000.00 21-12-2023 REF-91804-12-20-2023
10605 Blerje pjesë këmbimi për mjetet Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 9 860 600.00 26-12-2023 REF-92019-12-22-2023
10198 Blerje karburant Diesel dhe Benzinë për nevojat e OSHEE GROUP sh.a dhe kompanive bija Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 202 696 230.00 11-10-2023 REF-83097-10-10-2023
10626 Blerje materiale elektrike dhe hidraulike Qeverisja Vendore Tiranë Rezidenca Studentore Universitare Nr.1 4 408 240.00 21-11-2023 REF-88303-11-20-2023
10508 Blerje Karburant (shtese) Qeverisja Vendore Pogradec Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec 2 459 812.00 23-11-2023 REF-88021-11-16-2023
10664 Minikontrata 1-Shërbim mirëmbajtje karikues elektrik, Marrëveshje kuadër për 2 vite Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 0.00 07-11-2023 REF-86468-11-06-2023 (Minikontrata 1)
10109 Blerje kabllo fuqie TM/TU me aksesore Drejtoria Rajonale e OSSH Berat Drejtoria Rajonale e OSSH Berat 97 825 000.00 25-09-2023 REF-81014-09-23-2023
10540 Blerje materiale elektrike dhe mekanike Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 4 600 411.00 26-10-2023 REF-85238-10-25-2023
10310 Marrje me qera mjete motorike per nevojat e shoqerise OSSH sh.a dhe FSHU sh.a. Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane 672 888 000.00 31-10-2023 REF-85767-10-30-2023
10346 Blerje elektropompa per nevojat e shoqerise Qeverisja Vendore Pogradec Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Pogradec Sh.A 1 707 383.00 31-10-2023 REF-85593-10-27-2023
10451 Shërbimi i marrjes në rrugë valore të sinjaleve të alarmit, verifikimit dhe reagimit me grup të gatshëm në të gjitha filialet e degët e Postës Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 29 025 864.00 24-11-2023 REF-88818-11-23-2023
10551 Shërbimi i ruajtjes dhe shoqërimit të vlerave monetare për Njësinë e Koordinimit Gjirokastër FSHUsh.a Drejtoria Rajonale e OSSH Gjirokaster Drejtoria Rajonale e OSSH Gjirokaster 23 199 725.00 14-12-2023 REF-90870-12-13-2023
10632 Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private dhe monitorimi ne distancë Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 15 977 568.00 11-01-2024 REF-92706-01-04-2024
10634 Blerje Karburanti për mjetet e Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit, Bashkia Tiranë për vitin 2024-2025 Qeverisja Vendore Tiranë Inspektorati i Mbrojtjes se Territorit, Bashkia Tirane 11 666 666.00 19-12-2023 REF-91238-12-18-2023
10550 Përmirësimi i infrastrukturës së Telekomunikacionit në N/ST-ve kryesore (Bateri, ODF, Kondicioner, pajisje etj) Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 39 995 000.00 14-12-2023 REF-90861-12-13-2023
10647 Sherbimi i sigurise ne objekte' Qeverisja Vendore Shkodër Bashkia Shkoder 9 803 945.00 22-12-2023 REF-91936-12-21-2023
10445 Spostimi i linjave që preken nga gjurma e aksit rrugor Thumanë – Vorë – Kashar dhe instalimi i shtyllave të demontuara në linjën Fier - Rrashbull Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 326 558 088.00 22-11-2023 REF-88555-11-21-2023
10288 Sherbimi i ruajtjes dhe shoqerimit te vlerave monetare per Njesine e Koordinimit Berat FSHU sh.a Drejtoria Rajonale e OSSH Berat Drejtoria Rajonale e OSSH Berat 36 976 850.00 27-10-2023 REF-85504-10-26-2023
10262 Mirëmbajtje e sistemit AMI Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 10 000 000.00 24-10-2023 REF-84895-10-23-2023
10462 Blerje bojra teknologjike dhe lëndë pastrimi teknologjike për Hibrid Mail Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 7 809 650.00 30-11-2023 REF-88999-11-24-2023
10378 F.V. pistonash te kryqzimi K.Kristoforidhi Qeverisja Vendore Elbasan Bashkia Elbasan 2 420 685.00 16-10-2023 REF-83652-10-13-2023
10612 F.V.Policë të shtrirë rrugor Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Shërbimeve Publike 2 500 000.00 17-11-2023 REF-87950-11-16-2023
10119 Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike të pronave, aseteve dhe personelit të OSSH Sh.A., dhe të Njësisë Kordinimit Burrel FSHU Sh.A Drejtoria Rajonale e OSSH Burrel Drejtoria Rajonale e OSSH Burrel 64 512 541.00 26-09-2023 REF-81242-09-25-2023
10613 Blerje materiale ndërtimi dhe marangozerie Qeverisja Vendore Tiranë Rezidenca Studentore Universitare Nr.1 3 477 050.00 16-11-2023 REF-87801-11-15-2023
10524 Blerje Kaseta(Bokse) Matesash Qeverisja Vendore Fier Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Fier SH.A 6 870 000.00 18-10-2023 REF-84085-10-17-2023
10523 Avolxhim elektromotorresh dhe riparim pompash Qeverisja Vendore Durrës Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A 49 579 700.00 26-10-2023 REF-85321-10-25-2023
9961 Blerje rroba pune Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 13 290 000.00 17-08-2023 REF-77564-08-16-2023
10412 Riparimi te transformatorve TL/TM Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 150 000 000.00 15-11-2023 REF-87475-11-14-2023
10564 Organizim klubet e ICT në shkolla Qeverisja Vendore Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes, Korce 3 972 000.00 10-11-2023 REF-86926-11-09-2023
10361 Shërbim mirëmbajtje karikues elektrik, Marrëveshje kuadër për 2 vite Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 9 000 000.00 07-11-2023 REF-86468-11-06-2023
10061 Blerje materiale dhe pajisje komutuese TM/TU per Kabina Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane 193 933 667.00 13-09-2023 REF-79693-09-12-2023
10431 Rikonstruksion kabina dhe Linja TU me kabëll ABC për fiderat Kardhiq dhe Lunxhëri, Nst.Gjirokastër 110/35/6 kv Drejtoria Rajonale e OSSH Gjirokaster Drejtoria Rajonale e OSSH Gjirokaster 44 339 816.00 13-11-2023 REF-87152-11-10-2023
10501 Blerje makine (fadrome) Qeverisja Vendore Pogradec Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec 4 516 666.00 01-12-2023 REF-88890-11-23-2023
10395 Shërbimi i mirëmbajtjes së sistemeve të integruara të sigurisë (sisteme CCTV, alarmi, GPS/GPRS, sisteme vëzhgimi auto) dhe platformës së monitorimit të Posta Shqiptare sh.a Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 35 329 000.00 14-11-2023 REF-87360-11-13-2023
10316 Pyllëzime me Akacie Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 28 333 333.00 30-08-2023 REF-78603-08-29-2023
10452 Siguracioni ndaj të tretëve Albanian Gas Service Company Sh.a Albanian Gas Service Company Sh.a 14 470 000.00 24-11-2023 REF-88903-11-23-2023
10321 Pjesë kembimi rezerve mekanike dhe elektrike per pajisjet e kaldajes, turbines dhe pjeseve te tjera te inceneratorit ECO-ELB sh.a ECO-ELB sh.a 22 121 200.00 01-11-2023 REF-85885-10-31-2023
10522 Sherbimi i Mirembajtjes se Pajisjeve te Fotokopjimit, Printimit dhe Skanimit per vitin 2023 Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Taksave dhe e Tarifave Vendore Tirane 7 499 999.00 30-10-2023 REF-85610-10-27-2023
10373 Rikonstruksion Zyra Postare qendër Tirana 5, Zyra Postare qendër Durrës Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 58 439 437.00 09-11-2023 REF-86763-11-08-2023
9912 Rikonstruksion dhe fuqizimi i N/Stacionit Kuçovë 110/35/20/10/6 kV Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 649 995 513.00 07-08-2023 REF-76782-08-04-2023
10566 Studim Projektim Ndërtim i Ujësjellësit Cerruj Qeverisja Vendore Dibër Bashkia Diber 9 025 551.00 24-10-2023 REF-84819-10-23-2023
10435 Instalim Burim Energjie Alternative ILLYRIAN GUARD ILLYRIAN GUARD SH.A 2 985 000.00 21-11-2023 REF-88381-11-20-2023
10513 Blerje mjete pune dhe aksesorë ndihmës Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 4 278 333.00 20-11-2023 REF-88211-11-19-2023
10282 Blerje pajisje, kinema, pallati i kultures Qeverisja Vendore Vlorë Qendra Kulturore Vlore 7 100 000.00 18-09-2023 REF-80121-09-15-2023
10427 Çertifikim ICAO Level 4 për Affiso ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 2 008 000.00 20-11-2023 REF-88184-11-17-2023
10073 Blerje percjellesa te zhveshur AL, ALC per linja Drejtoria Rajonale e OSSH Berat Drejtoria Rajonale e OSSH Berat 39 458 750.00 14-09-2023 REF-79921-09-13-2023
10466 Blerje Automjeti Albanian Seaports Development Company Albanian Seaports Development Company 4 000 000.00 30-11-2023 REF-89026-11-24-2023
10315 Blerje mobilje zyre për Inspektoratin e Mbrojtjes së Territorit, Bashkia Tiranë Qeverisja Vendore Tiranë Inspektorati i Mbrojtjes se Territorit, Bashkia Tirane 2 329 000.00 02-10-2023 REF-81816-09-29-2023
10441 Sigurimi i jetës dhe shëndetit për punonjësit e OST sh.a. Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 14 228 650.00 22-11-2023 REF-88399-11-21-2023
10207 Blerja vegla pune Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane 79 937 620.00 12-10-2023 REF-83354-10-11-2023
10473 Shoqerimi i vlerave monetare per Rajonin Durres per nje periudhe 2 vjecare Drejtoria Rajonale e OSSH Durres Drejtoria Rajonale e OSSH Durres 24 651 233.00 01-12-2023 REF-89202-11-30-2023
10616 Minikontrata 1-Shërbime për riparimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve elektroshtëpiake Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 0.00 14-11-2023 REF-87346-11-13-2023(Minikontrate 1)
10303 Hartim i Projekteve të Zyrave Postare Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 3 673 845.00 30-10-2023 REF-85598-10-27-2023
10417 Rikonstruksion i godines se gatishmerise (sistemim i brendshem dhe i jashtem) Njesia Periferike HEC Koman Njesia e Prodhimit HEC Koman 9 100 000.00 16-11-2023 REF-87749-11-15-2023
9851 Blerje Shtypshkrime Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 41 477 281.00 21-07-2023 REF-75636-07-20-2023
10150 Zgjatim i fiderit 8 me kabina dhe rrjet te ri TU,N/Stacioni Fushe Kruje 110/20kV(drejtim Bubqit) Drejtoria Rajonale e OSSH Durres Drejtoria Rajonale e OSSH Durres 141 146 367.00 02-10-2023 REF-81869-10-01-2023
10086 Furnizim dhe Vendosje Sinjalistike Rrugore, viti 2023 Qeverisja Vendore Durrës Nderrmarrja Rruga Durres 18 100 000.00 25-07-2023 REF-75814-07-24-2023
10066 Loti 2 Makineri kompjuterike dhe zyrash, pajisje dhe furnizime përjashtuar mobiljet dhe paketat software Qeverisja Vendore Tiranë Qendra Komunitare për Personat me Aftësi të Kufizuar Tiranë 2 571 250.00 23-08-2023 REF-78046-08-22-2023
10517 Shërbime për riparimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve elektroshtëpiake Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 1 805 900.00 14-11-2023 REF-87346-11-13-2023
10385 Zgjerimi i sistemit të monitorimit OPGW në linjat 400 kV, 220 kV dhe 110 kV Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 12 790 000.00 13-11-2023 REF-87150-11-10-2023
10398 Shpenzime për kontrollin mjekësor ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 4 150 000.00 07-11-2023 REF-86663-11-07-2023
10439 Blerje paisje lodra, paisje rekreative dhe element Urban Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 4 995 667.00 20-10-2023 REF-84342-10-19-2023
10345 Shtëpiza druri Qeverisja Vendore Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce 1 500 000.00 30-10-2023 REF-85589-10-27-2023
10483 Dekore per festa Qeverisja Vendore Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce 4 583 333.00 06-11-2023 REF-86283-11-03-2023
10423 Blerje Kasaforta Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 8 480 000.00 17-11-2023 REF-87943-11-16-2023
10126 Blerje makina elektrike Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 16 020 000.00 27-09-2023 REF-81299-09-26-2023
10482 Blerje Pesticide Qeverisja Vendore Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres 1 998 000.00 29-09-2023 REF-81573-09-28-2023
10428 Ruajtja dhe Siguria Fizike në roje private dhe shoqërimi i vlerave monetare për UKT sh.a Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 69 623 583.00 11-10-2023 REF-83002-10-10-2023
10468 BLERJE MATERIALE NDËRTIMI PËR NEVOJAT E SHOQËRISË Qeverisja Vendore Elbasan Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Elbasan SH.A 2 489 183.00 08-11-2023 REF-86648-11-07-2023
10389 Mobilim per zyra Qeverisja Vendore Shkodër Shoqeria Rajonale Ujesjelles-Kanalizime Qarku Shkoder SH.A 2 132 570.00 12-10-2023 REF-83201-10-11-2023
10469 Blerje automjeti Qeverisja Vendore Tiranë Qendra Komunitare për Personat me Aftësi të Kufizuar Tiranë 1 400 800.00 16-11-2023 REF-87743-11-15-2023
10506 LOT 3 Pajisje per persona me aftësi të kufizuara “Pajisje per dhoman sansoriale Qeverisja Vendore Tiranë Qendra Komunitare për Personat me Aftësi të Kufizuar Tiranë 91 000.00 24-11-2023 REF-88960-11-23-2023
10507 LOT 2 Pajisje per persona me aftësi të kufizuara “Pajisje logopedie Qeverisja Vendore Tiranë Qendra Komunitare për Personat me Aftësi të Kufizuar Tiranë 2 088 500.00 24-11-2023 REF-88958-11-23-2023
10144 Blerje Demulgator (servo) Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 9 547 668.00 28-09-2023 REF-81508-09-27-2023
10301 Blerje pllaka varri Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan 3 330 192.00 06-10-2023 REF-82497-10-05-2023
10276 Mirëmbajtja e Ambienteve të Brendshme dhe Taracës të OSHEE Group sh.a Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 6 668 280.00 25-10-2023 REF-85106-10-24-2023
10338 Riparimi Mjetit Teknologjik për gjetjen e difekteve në linjat kabllore të tensionit lartë dhe mirembajtje për një periudhe 1 vjeçare. Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 18 000 000.00 06-11-2023 REF-86261-11-03-2023
10587 Minikontrata 1 Shërbimi i Transportit, Shoqërimit dhe ruajtjes së vlerave monetare gjatë transportit, me roje të kategorisë 1.3.B”, Marrëveshje Kuader - me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 24 muaj Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 0.00 06-10-2023 REF-82489-10-05-2023 (Minikontrata 1)
10241 Furnizim elektropompa zhytese per stacionet e pompimit te ujerave te zeza dhe furnizimit me uje Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Qarku Shkoder sh.a Shoqeria Rajonale Ujesjelles-Kanalizime Qarku Shkoder SH.A 10 803 333.00 19-10-2023 REF-84229-10-18-2023
10199 Ndertimi i kanalit dhe i linjave te furnizimit 6kV nga N/St 35/6kV deri ne Central FV kabllo te ri 6kV. Njesia Periferike HEC Koman Njesia e Prodhimit HEC Koman 40 000 000.00 11-10-2023 REF-82751-10-09-2023
10518 Pjesë këmbimi goma, bateri Qeverisja Vendore Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce 2 337 500.00 13-11-2023 REF-87160-11-10-2023
10371 LOT 1 Pajisje për persona me aftësi të kufizuara “ Pajisje Fizioterapie" Qeverisja Vendore Tiranë Qendra Komunitare për Personat me Aftësi të Kufizuar Tiranë 2 177 790.00 20-10-2023 REF-84330-10-19-2023
10495 Blerje element dekorativ dhe drita te jashtme Qeverisja Vendore Tiranë Ndërmarrja e Dekorit dhe Eventeve Tirane 9 000 000.00 20-11-2023 REF-88119-11-17-2023
10265 Blerje Integrime me API pale të treta (ujsjellesa, Bankomate elektronike, rubicon etj Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 5 997 000.00 24-10-2023 REF-84880-10-23-2023
10492 Loti 2: Blerje tabela, tuba zingato, piketa rrugore dhe bllokusa të thjeshtë Qeverisja Vendore Pogradec Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec 218 866.00 10-11-2023 REF-86985-11-09-2023
10458 Blerje materiale dekori Qeverisja Vendore Sarandë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Sarande 1 666 666.00 08-11-2023 REF-86555-11-07-2023
10357 Blerje kancelari te ndryshme Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 2 756 837.00 07-11-2023 REF-86492-11-06-2023
10305 Auditimi nga një shoqëri e pavarur audituese i Pasqyrave Financiare të konsoliduara të OST sh.a. për vitin 2023 sipas Standarteve Ndërkombëtare të Auditimit” Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 2 383 000.00 30-10-2023 REF-85553-10-27-2023
10273 Pjese nderrimi per kompresoret e ajrit(furnizim-vendosje) 1 Termocentrali Vlore sh.a Termocentrali Vlore sh.a 2 000 000.00 25-10-2023 REF-84992-10-24-2023
9882 Sistem i menaxhuar i printimit(SMP) Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 5 870 000.00 31-07-2023 REF-76323-07-28-2023
10359 Shërbim interneti Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 2 668 788.00 07-11-2023 REF-86478-11-06-2023
10627 Minikontrate 1-Blerje Tonera Identitek Sh.a Identitek Sh.a 0.00 21-07-2023 REF-75648-07-20-2023(Minikontrate 1)
10158 Rikonstruksion i rrjetit ‘TU’ 0.4Kv me kabëll ‘A.B.C’ në Njësinë Kurbin, Drejtoria Rajonale Burrel, Zona Mamurras-Milot Drejtoria Rajonale e OSSH Burrel Drejtoria Rajonale e OSSH Burrel 207 540 517.00 04-10-2023 REF-82121-10-03-2023
10372 Unifikimi i Sistemeve të Monitorimit me Kamera të shesheve Terminaleve Qeverisja Vendore Tiranë Tirana Parking 8 260 773.00 16-10-2023 REF-83720-10-13-2023
10475 Blerje elementë dekori për festa Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan 12 493 780.00 06-11-2023 REF-86228-11-03-2023
10343 Shirita dekorues me drita Qeverisja Vendore Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce 5 900 000.00 30-10-2023 REF-85570-10-27-2023
10402 Riparim Elektromotoresh dhe Transformatoresh Qeverisja Vendore Fier Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Fier SH.A 9 502 666.00 17-10-2023 REF-83845-10-16-2023
10242 Furnizim-vendosja e sistemit të monitorimit online të vazhdueshëm të vibrimeve të hidro-turbinave, gjeneratorit dhe monitorimit online të hapësirës ajrore (Air Gap) midid statorit dhe rotorit të gjeneratorëve për 5 (pesë) Agregatët e HEC Vau Dejës Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 260 000 000.00 20-10-2023 REF-84367-10-19-2023
10155 Trajnimi Refresh i emergjencave ATCO ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 66 666 666.00 03-10-2023 REF-81939-10-02-2023
10317 Minikonkurs 1-Sistemim, Asfaltim dhe kthim në gjëndjen fillestare të segmenteve rrugore pas ndërhyrjes në rrjetin e Ujësjellësit dhe Kanalizimeve në qytetin e Tiranës për vitin 2023 Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 0.00 25-07-2023 REF-75844-07-24-2023(Minikonkurs 1)
10376 Materiale për mirëmbajtjen e moduleve të lodrave Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 2 083 242.00 20-10-2023 REF-84324-10-19-2023
10547 Minikontrate 1-Blerje karbon aktiv per ukt sh.a Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 0.00 30-06-2023 REF-73920-06-29-2023 (Minikontrate 1)
10444 Dekor per fundvit Qeverisja Vendore Pogradec Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec 10 000 000.00 06-11-2023 REF-86193-11-02-2023
10140 Blerje goma auto Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 9 298 850.00 29-09-2023 REF-81667-09-28-2023
10298 Blerje oksigjen,acetilen Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 2 126 870.00 30-10-2023 REF-85550-10-27-2023
9897 Blerje transformator fuqie per TM/TU per kabina Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder 99 870 000.00 03-08-2023 REF-76578-08-02-2023
10450 Blerje Dekori, viti 2023 Qeverisja Vendore Durrës Nderrmarrja Rruga Durres 12 350 000.00 27-10-2023 REF-85468-10-26-2023
10437 Kamion me vinc mbi 3.5 ton Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 7 664 004.00 24-10-2023 REF-84777-10-23-2023
10447 Blerje Sherbim dekorimesh per Vitin e Ri Qeverisja Vendore Tiranë Ndërmarrja e Dekorit dhe Eventeve Tirane 10 000 000.00 09-11-2023 REF-86784-11-08-2023
10421 Shoqerimi i Vlerave Monetare Qeverisja Vendore Fier Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Fier SH.A 2 985 888.00 18-10-2023 REF-84061-10-17-2023
10396 Mirëmbajtja dhe riparimi i Stacioneve të pompimit të Shoqërisë Rajonale U.K. Sarandë Qeverisja Vendore Sarandë Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Sarandë SH.A 7 086 617.00 26-10-2023 REF-85279-10-25-2023
9950 Rikontruksioni i Seksionit 6kV ne HEC Lanabregas (Faza e dyte) HEC LANABREGAS sh.a HEC LANABREGAS sh.a 35 866 371.00 16-08-2023 REF-77437-08-15-2023
10124 Mobilim për nevojat e Shoqerisë Illyrian Guard SH.A ILLYRIAN GUARD ILLYRIAN GUARD SH.A 6 598 467.00 26-09-2023 REF-81239-09-25-2023
10302 Riparim i pjeseve hidraulike per mjetet teknologjike te shoqerise Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 1 499 600.00 30-10-2023 REF-85585-10-27-2023
10174 Furnizimi i Aeroportit të Vlorës” (ndertimi i linjes kabllore 35 kv n/st.mifol-aeroporti vlores) Drejtoria Rajonale e OSSH Vlore Drejtoria Rajonale e OSSH Vlore 59 106 702.00 06-10-2023 REF-82493-10-05-2023
10205 Ndertimi i linjes kabllore 20kV,N/ST Orikum-Tuneli Llogarase Drejtoria Rajonale e OSSH Vlore Drejtoria Rajonale e OSSH Vlore 152 727 239.00 12-10-2023 REF-83245-10-11-2023
10413 Blejre Vegla Pune Qeverisja Vendore Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres 2 999 100.00 18-10-2023 REF-84014-10-17-2023
10206 Blerje Autosondë = 20 ton, me kullë me goma Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 34 950 000.00 12-10-2023 REF-83338-10-11-2023
10076 Blerje Kabell me vetmbajtje ABC (TU ) me aksesore Drejtoria Rajonale e OSSH Gjirokaster Drejtoria Rajonale e OSSH Gjirokaster 149 987 700.00 15-09-2023 REF-80003-09-14-2023
10388 Karburant (Gazoil 10 ppm) Qeverisja Vendore Pogradec Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec 22 249 991.00 11-10-2023 REF-82966-10-10-2023
10341 Mirembajtje dhe riparim i automjeteve Qeverisja Vendore Sarandë Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Sarandë SH.A 2 777 950.00 20-10-2023 REF-84289-10-19-2023
10104 Blerje të pjesëve të këmbimit dhe materialeve për mirëmbajtjen e linjave të transmetimit Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 89 936 000.00 15-09-2023 REF-80000-09-14-2023
10136 Upgrade Hardware-Software i sistemit të kontrollit të nënstacionit 220 kV Babicë Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 38 200 000.00 29-09-2023 REF-81629-09-28-2023
10138 Upgrade Hardware-Software i sistemit të kontrollit-monitorimit të Nënstacionit 220 kV Tirana 1 Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 36 900 000.00 29-09-2023 REF-81644-09-28-2023
10281 Blerje pajisje kompjuterike për nevojat e Ukt sh.a” Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 8 999 628.00 08-09-2023 REF-81456-09-27-2023
10091 NSHP, Skrep me kovë të parë 1.2m³dhe kovë të pasme 0.5m³ Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 5 700 000.00 28-08-2023 REF-78327-08-25-2023
10098 Rikonstruksion i pjesshem i fiderit Ujesjelles, N/ stacioni 110/10 kV Bajram Curri Drejtoria Rajonale e OSSH Kukes Drejtoria Rajonale e OSSH Kukes 79 956 221.00 21-09-2023 REF-80630-09-20-2023
10416 NSHP, BOJË FOSFORESHENTE Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 3 000 000.00 16-10-2023 REF-83646-10-13-2023
10131 Rikonstruksion i segmetit të parë të linjës 110 kV Ballsh – Memaliaj Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 118 523 463.00 28-09-2023 REF-81487-09-27-2023
10032 Ndertimit të një ndërtese të re për Qëndrën BACK-UP SCADA DCC-B Drejtoria Rajonale e OSSH Vlore Drejtoria Rajonale e OSSH Vlore 33 970 534.00 06-09-2023 REF-78941-09-04-2023
10335 Blerje dhe Sherbim Vendosje Bileta ne Sistemet e Parkimit Qeverisja Vendore Tiranë Tirana Parking 1 982 549.00 16-10-2023 REF-83659-10-13-2023
10353 Shpenzime për qeramarrje mjetesh transporti (Vinç kullë dhe Autobot për ujrat e zeza) Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 2 496 782.00 11-10-2023 REF-82962-10-10-2023
10322 Blerje materiale asfalti Qeverisja Vendore Berat Agjencia e Shërbimeve Publike Berat 25 417 349.00 14-09-2023 REF-79928-09-13-2023
10084 Rikonstruksion rrjeti TM, N/stacion - Shoshan dhe Shoshan - Valbone, fideri Ujesjellesi, N/stacioni 110/10 kV Bajram Curri Drejtoria Rajonale e OSSH Kukes Drejtoria Rajonale e OSSH Kukes 79 459 884.00 20-09-2023 REF-80570-09-19-2023
10044 Blerje Izolatore, Shkarkues TM, Siguresa TM/TU, Bazament sigurese TU+fishek,morseta Drejtoria Rajonale OSSHE Elbasan Drejtoria Rajonale e OSSH Elbasan 38 922 645.00 08-09-2023 REF-79262-09-07-2023
10137 Blerje traversa metalike LTM, LTU, dhe qafore shtyllash Drejtoria Rajonale OSSHE Elbasan Drejtoria Rajonale e OSSH Elbasan 29 997 596.00 29-09-2023 REF-81631-09-28-2023
10397 Blerje materiale hidraulike dhe elektrike Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 3 300 000.00 20-10-2023 REF-84408-10-19-2023
10368 Mirembajtje dhe riparim i mjeteve Qeverisja Vendore Sarandë Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Sarandë SH.A 3 173 997.00 20-10-2023 REF-84292-10-19-2023
10394 Mirembajtje dhe riparim i gjeneratoreve Qeverisja Vendore Sarandë Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Sarandë SH.A 829 440.00 20-10-2023 REF-84295-10-19-2023
10172 Shërbimi i Transportit, Shoqërimit dhe ruajtjes së vlerave monetare gjatë transportit, me roje të kategorisë 1.3.B”, Marrëveshje Kuader - me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 24 muaj Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 502 240 630.00 06-10-2023 REF-82489-10-05-2023
10392 Blerje vegla pune Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 999 200.00 13-10-2023 REF-83497-10-12-2023
10041 Blerje paisje për nyjet komutuese të Linjave dhe N/Stac Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 149 959 200.00 07-09-2023 REF-79133-09-06-2023
10487 Minikontrate 1-“Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)” Identitek Sh.a Identitek Sh.a 0.00 09-10-2023 REF-82663-10-06-2023(Minikontrate 1)
10177 Mirëmbajtja dhe support për sistemet e platformës elektronike Oracle Fusion, arkivës elektronike, Fiskalizimit dhe Faturës elektronike Online Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 22 146 000.00 09-10-2023 REF-82616-10-06-2023
10381 Shërbim Networku për Trasmetimin e të Dhënave midis Zyrës Qendrore dhe Zyrave në Rrethe Identitek Sh.a Identitek Sh.a 2 800 000.00 03-11-2023 REF-86304-11-03-2023
10425 Mbikqyrje e punimeve për mirëmbajtjen e thellë në terrenet e jashtme sportive Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 268 840.00 04-10-2023 REF-82103-10-03-2023
10193 Supervizion punimesh per objektin Rrjeti i Kanalizimeve ne zonat periferike te qytetit Burrel dhe largimi i ujerave te zeza te fshatit Muzhak Qeverisja Vendore Dibër Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër SH.A 3 789 039.00 08-09-2023 REF-80189-09-15-2023
10424 Blerje Sinjalistike Rrugore Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 3 997 267.00 25-09-2023 REF-81002-09-22-2023
10277 Trajnim ATSEP domain për inxhinierët e CNS/SMC ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 6 666 666.00 25-10-2023 REF-84994-10-24-2023
9881 Blerje shtylla druri dhe betonarme Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder 28 405 000.00 31-07-2023 REF-76344-07-29-2023
10103 Radio Komunikimi ILLYRIAN GUARD ILLYRIAN GUARD SH.A 8 832 000.00 15-09-2023 REF-80011-09-14-2023
10164 Mjeti Elektronik i emeruar per dy vite BURSA SHQIPTARE E ENERGJISË ELEKTRIKE SH.A - ALPEX BURSA SHQIPTARE E ENERGJISË ELEKTRIKE SH.A - ALPEX 2 000 000.00 05-10-2023 REF-82253-10-04-2023
10062 Loti 3.” Mobilje(përfshire mobiljet e zyrave), pajisje shtëpiake(përjashtuar ndriçimin) dhe produkte të pastrimit Qeverisja Vendore Tiranë Qendra Komunitare për Personat me Aftësi të Kufizuar Tiranë 6 404 760.00 23-08-2023 REF-78049-08-22-2023
10311 Loti i parë: “Blerje Autoveture me terheqje 4x4 Fuoristrade”. Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit 6 307 500.00 12-10-2023 REF-83318-10-11-2023
10355 Loti i dytë: “Blerje Autoveture, Fuoristrade Pick Up 4x4, Dopje kabine 4x4” Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit 3 352 083.00 12-10-2023 REF-83320-10-11-2023
10167 Ndertimin e kendit sportiv ne shkollen Otllak Qeverisja Vendore Berat Qendra Ekonomike e Arsimit Bashkia Berat 3 247 711.00 12-09-2023 REF-79540-09-11-2023
10340 Blerje Dru zjarri të sharuara dhe Pelet Qeverisja Vendore Kuçovë Qendra Ekonomike e Arsimit Kuçovë 18 238 663.00 13-10-2023 REF-83259-10-11-2023
10420 Minikontrate 1-Shtypshkrime Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 0.00 20-04-2023 REF-66518-04-19-2023(Minikontrate 1)
9989 Fuqizimi i N/Stacionit 110/20kV Zogu i Zi (2x40) MVA Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 649 962 549.00 24-08-2023 REF-78197-08-23-2023
10329 Blerje Karburant Gazoil D1 Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan 4 166 666.00 13-10-2023 REF-83481-10-12-2023
10331 NSHP, KAMION 20 TON VETËSHKARKUES Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 7 500 000.00 12-10-2023 REF-83221-10-11-2023
10306 Blerje Beton. viti 2023 Qeverisja Vendore Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres 4 110 680.00 06-10-2023 REF-80583-09-19-2023
10290 Blerje soba për ngrohje Qeverisja Vendore Pogradec Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec 1 499 683.00 05-10-2023 REF-81744-09-29-2023
10263 Blerje Matësa Uji dhe Rakorderi Qeverisja Vendore Lushnje Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lushnje SH.A 8 553 626.00 29-09-2023 REF-81703-09-28-2023
10094 Zëvëndësimi i rrjetit telefonik analog me teknologji VOIP Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 18 400 000.00 21-09-2023 REF-80610-09-20-2023
10323 Sherbim transporti per 12 muaj (marrje me qera mjeti) Qeverisja Vendore Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres 1 900 000.00 06-10-2023 REF-82523-10-05-2023
10250 Blerje Vegla Pune, Materiale Pune Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 2 500 000.00 02-09-2023 REF-81759-09-29-2023
10239 BLERJE PJESË KËMBIMI DHE SHËRBIME PËR MJETET E BASHKISË DHE DREJTORIVE VARTËSE Qeverisja Vendore Berat Agjencia e Shërbimeve Publike Berat 5 342 830.00 03-10-2023 REF-81921-10-02-2023
10293 Blerje Karburanti Qeverisja Vendore Kamëz Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Kamez 2 074 900.00 10-10-2023 REF-82788-10-09-2023
10047 Blerje matesa dhe aksesore te sistemit te matjes Drejtoria Rajonale e OSSH Durres Drejtoria Rajonale e OSSH Durres 195 912 224.00 08-09-2023 REF-79298-09-07-2023
10220 Studim Projektim Ndërtimi Ujësjellësi Rajonal nga Burimet e Përroit të Lopës dhe Gurrave të Ketës Faza II, Bashkia Klos Qeverisja Vendore Klos Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër SH.A 9 448 000.00 21-07-2023 REF-75613-07-20-2023
10251 Mirembajtje e Sistemeve te Parkimit Qeverisja Vendore Tiranë Tirana Parking 2 400 650.00 02-10-2023 REF-81860-09-29-2023
10252 Shërbim për riparimin dhe mirëmbajtjen e ashensorëve Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 1 100 000.00 03-10-2023 REF-81954-10-02-2023
10307 Realizimi i Projektit “Ngjyros Botën Rozë Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit 1 089 000.00 10-10-2023 REF-82876-10-09-2023
10287 Nafte Qeverisja Vendore Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes, Korce 20 850 500.00 04-10-2023 REF-82017-10-03-2023
9968 Blerje Tonera Identitek Sh.a Identitek Sh.a 3 767 083.00 21-07-2023 REF-75648-07-20-2023
10077 Zëvendësimi i tubacioneve dhe pajisjeve të sigurisë për sistemin e shkarkimit të ujërave të drenazheve në biefin e poshtëm në HEC Vau Dejës Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 15 000 000.00 19-08-2023 REF-80178-09-15-2023
10112 "Blerje artikuj kancelarie për KESH sh.a". Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 2 400 000.00 18-09-2023 REF-80184-09-15-2023
10053 Blerje Lende djegese e lenget per perdorim teknik dhe industrial Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 34 960 000.00 11-09-2023 REF-79334-09-08-2023
10192 Sherbim periodik per 6 autobotet (3 Renault + 3 IVECO Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 5 100 320.00 06-10-2023 REF-82414-10-05-2023
10132 Shpenzime për mirëmbajtjen e aparateve, pajisjeve teknike dhe veglave të punës, pajisje prerëse Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 1 025 000.00 06-09-2023 REF-78982-09-04-2023
10275 Shërbim për rimbushjen dhe kolaudimin e pajisjeve kundër zjarrit Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 7 497 514.00 12-09-2023 REF-79555-09-11-2023
10247 Blerje Materiale elektrike Qeverisja Vendore Tiranë Ndërmarrja e Dekorit dhe Eventeve Tirane 1 916 666.00 06-10-2023 REF-82417-10-05-2023
10123 Mirëmbajtje e thellë në terrenet e jashtme sportive Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 19 722 708.00 31-08-2023 REF-78704-08-30-2023
10059 Ndertim i kolektorit kabllore, N/Stacioni Plazh Velipoje, ndertim i fidrave kabllore 20kv F1 dhe F2, kabina 20 kv dhe rrjeti TU me ABC Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder 191 327 059.00 12-09-2023 REF-79551-09-11-2023
10128 Blerje automjete frigoriferik per transport mallrash Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve Tirane 7 975 000.00 06-09-2023 REF-79020-09-04-2023
10033 Rikonstruksion i N.stacionit Lezhë nga 110/10 kV në 110/20/10 kV Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 209 983 131.00 06-09-2023 REF-78966-09-04-2023
10034 Rikonstruksion dhe fuqizimi i N.Stacionit Çorovodë e Re 110/35/10 kV Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 149 998 679.00 06-09-2023 REF-79005-09-04-2023
10035 Shërbimi i ruajtjes dhe shoqërimit të vlerave monetare për Njësinë e Koordinimit Burrel FSHU Sh.A Drejtoria Rajonale e OSSH Burrel Drejtoria Rajonale e OSSH Burrel 27 554 250.00 06-09-2023 REF-79024-09-04-2023
10133 Blerje pjesë këmbimi për mjete Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 39 369 067.00 28-08-2023 REF-78317-08-25-2023
10097 Shpenzime për Flight Check ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 13 000 000.00 21-09-2023 REF-80683-09-20-2023
10095 Pajisje Zyre per DP Hekurudhave (Permirsimi Infrastruktures digitale te Hsh) Hekurudha Shqiptare sh.a Hekurudha Shqiptare sh.a 2 490 420.00 21-09-2023 REF-80673-09-20-2023
10229 Ruajtja dhe Siguria Fizike në roje private dhe shoqërimi i vlerave monetare për UKT sh.a” Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 9 085 872.00 10-10-2023 REF-83122-10-10-2023
10230 Blerje dhe Sherbim Vendosje Bileta ne Sistemet e Parkimit Qeverisja Vendore Tiranë Tirana Parking 1 043 892.00 06-10-2023 REF-82648-10-06-2023
10232 Blerje baner, leter grafike dhe forex Qeverisja Vendore Tiranë Ndërmarrja e Dekorit dhe Eventeve Tirane 4 666 666.00 06-10-2023 REF-82442-10-05-2023
10336 Minikontrata 1 Blerje materiale pastrimi Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 0.00 26-01-2023 REF-56894-01-25-2023 (Minikontrata 1)
10259 Blerje bot uji Qeverisja Vendore Kamëz Ndermarrja e Pastrim Gjelberimit e Treg Kamez 2 083 333.00 19-09-2023 REF-80347-09-18-2023
10156 Blerje mjete didaktike Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve Tirane 7 871 000.00 13-09-2023 REF-79712-09-12-2023
10083 Rehabilitimi i sistemit kontrollues të matjes së energjisë elektrike në OST sh.a. Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 17 724 000.00 20-09-2023 REF-80575-09-19-2023
10153 Blerje materiale ndërtimi Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Sherbimeve Funerale 4 959 358.00 11-09-2023 REF-79363-09-08-2023
10269 Minikontrate 1-Loti 3 “Blerje ushqime blegtorale për Konviktet e Shkollave te Mesme” Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Konvikteve te Shkollave te Mesme 0.00 12-09-2023 REF-79521-09-11-2023(Minikontarte 1)
9798 Rehabilitimi i tunelit të shkarkimit pranë Digës Zadejë Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 126 859 115.00 14-07-2023 REF-75143-07-13-2023
10080 Sigurimi shëndetësor privat i punonjësve të ERE Enti Rregullator i Energjise Enti Rregullator i Energjise 21 911 000.00 19-09-2023 REF-80282-09-18-2023
9956 Blerje Paisje rrjeti Core (Firewall + Switch+Core Router) ne HQ dhe degët e shoqërisë, licensa për akses në distancë, mbrojtje rrjeti dhe paisjesh Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 25 600 000.00 16-08-2023 REF-77503-08-15-2023
9799 Loti 2 : Blerje lule sezonale Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 2 083 250.00 21-06-2023 REF-73052-06-20-2023
10179 Blerje Pajisje Kompjuterike Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 1 300 000.00 13-09-2023 REF-79605-09-12-2023
10149 Blerje makineri grejder dhe rimorkiator Qeverisja Vendore Lushnje Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje 3 916 667.00 12-09-2023 REF-79492-09-11-2023
9817 Mirëmbajtja e sistemeve të monitorimit të transformatorëve të fuqisë DGA, BMT të HEC Fierzë, Koman dhe Vau Dejës Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 180 700 000.00 18-07-2023 REF-75315-07-17-2023
9887 Blerje artikuj higjeno-sanitare për KESH sh.a Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 5 896 285.00 01-08-2023 REF-76455-07-31-2023
10195 Loti 3 “Blerje ushqime blegtorale për Konviktet e Shkollave te Mesme” Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Konvikteve te Shkollave te Mesme 4 559 369.00 12-09-2023 REF-79521-09-11-2023
9923 Blerje veshje nëntokësore varri Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Sherbimeve Funerale 14 024 340.00 03-07-2023 REF-73945-06-29-2023
10074 Blerje vegla pune per nevojat e shoqerise Ukt sha Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 6 000 000.00 10-08-2023 REF-77128-08-09-2023
10168 Blerje Mjete Pune Qeverisja Vendore Tiranë Ndërmarrja e Dekorit dhe Eventeve Tirane 1 500 000.00 22-09-2023 REF-80840-09-21-2023
10090 Rinovim i suportit te infrastruktures qendrore Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 20 802 762.00 11-08-2023 REF-77213-08-10-2023
9959 Blerje për veshje pune ECO-ELB sh.a ECO-ELB sh.a 4 000 100.00 17-08-2023 REF-77552-08-16-2023
10088 Blerje materiale ene kuzhine Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve Tirane 5 123 138.00 31-08-2023 REF-78702-08-30-2023
10546 Minikontrate 1-lerje benzinë Premium Unl 10ppm Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 0.00 19-07-2023 REF-75421-07-18-2023( Minikontrate 1)
10089 Studim Projektim “Ndertim i sistemit te kanalizimeve te njesise administrative Cerrave , Bashkia Pogradec Qeverisja Vendore Pogradec Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Pogradec Sh.A 9 997 866.00 07-07-2023 REF-74408-07-06-2023
10113 Blerje dru zjarri per ngrohje Qeverisja Vendore Pogradec Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec 7 463 500.00 31-08-2023 REF-77935-08-21-2023
9767 FV impiant i ri 0.4kV i nevojave vetjake te pergjithshme të centralit, me dy hyrje 3200A dhe seksionator me automatike change-over e mbrojtje termomagnetike, dalje me kontroll manual 400A dhe 800/1000A, pajisur me mbrojtje termomagnetike. Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 65 000 000.00 07-07-2023 REF-74437-07-06-2023
9808 Mbrojtja me Prita Malore e Përroit të Lekebibajt (Mërturit) - Loti I Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 143 640 742.00 17-07-2023 REF-75214-07-14-2023
9981 Ndertim i kabines se re "Velmish i Ri", linja TM dhe linja TU me kabell me vetmbajtje te tipit ABC per kete kabine Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Fier 4 740 754.00 22-08-2023 REF-77812-08-18-2023
10093 Traktor dhe Arganellë Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 5 833 000.00 25-08-2023 REF-78274-08-24-2023
10045 Blerje shkumë sintetike Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 1 107 390.00 08-09-2023 REF-79184-09-07-2023
9738 SERVER+STORAGE NAS PËR SISTEMET E VËZHGIMIT ILLYRIAN GUARD ILLYRIAN GUARD SH.A 19 975 062.00 04-07-2023 REF-74132-07-03-2023
9929 Blerje bordura provizore varri Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Sherbimeve Funerale 7 703 675.00 03-07-2023 REF-73947-06-29-2023
10105 Shpenzime siguracionit të mjeteve të transportit Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 1 194 333.00 06-09-2023 REF-78992-09-04-2023
9889 Kuotë Ushqimore Çerdhe dhe Kopësht Qeverisja Vendore Pogradec Qendra Arsimore Pogradec 8 333 333.00 02-08-2023 REF-76454-07-31-2023
10211 Minikontrate 1-Depozitim dhe ngarkim shkarkim i lëndës djegëse për TEC Lundrues, Vlorë Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 0.00 31-07-2023 REF-76458-07-31-2023(Minikontrate 1)
9852 Supervizion punimesh per objektin Ndertim i linjes kryesore te Ujesjellesit dhe rrjetit shperndares per fshatrat e Njesise administrative Bashkia Klos Qeverisja Vendore Dibër Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër SH.A 2 823 364.00 21-06-2023 REF-73119-06-20-2023
9951 Blerje matesa uji dhe vula per nevojat e Ukt sh.a Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 9 829 574.00 21-07-2023 REF-75588-07-20-2023
10294 Mirëmbajtja dhe riparimi i Stacioneve të pompimit të Shoqërisë Rajonale U.K. Sarandë Qeverisja Vendore Sarandë Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Sarandë SH.A 7 086 617.00 27-09-2023 REF-81339-09-26-2023
9857 Ndertim i linjes kryesore te Ujesjellesit dhe Rrjetit shperndares per fshatrat e njesise administrative Xiber Bashkia Klos Qeverisja Vendore Dibër Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër SH.A 187 872 714.00 14-06-2023 REF-72375-06-13-2023
10004 Blerje materiale për mirëmbajtjen e rrjetit semaforik Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 14 999 933.00 11-07-2023 REF-74709-07-10-2023
10100 Mbulim siguracion, siguracion per kontraten e sherbimit, ndertesen dhe pergjgjesine civile, siguracion TPL auto e moto Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 3 719 100.00 04-08-2023 REF-78875-09-01-2023
10122 Depozitim dhe ngarkim shkarkim i lëndës djegëse për TEC Lundrues, Vlorë Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 1 103 168 700.00 31-07-2023 REF-76458-07-31-2023
9913 Punime mbrojtje kaptazhi nr. 2 Rreshen Qeverisja Vendore Lezhë Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lezhë SH.A 2 692 377.00 07-08-2023 REF-76818-08-04-2023
9995 Auditimi i sigurisë kibernetike mbi CGM dhe PCN të ENTCO-E. Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 1 450 000.00 28-08-2023 REF-78323-08-25-2023
9833 Suporte TIK Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 15 000 000.00 20-07-2023 REF-75476-07-19-2023
10102 Furnizimi / Vendosje pjese kembimi per automjetet e Shoqerise Rajonale Ujesjelles Kanalizime Lezhe Sh.a Qeverisja Vendore Lezhë Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lezhë SH.A 2 400 000.00 24-08-2023 REF-78164-08-23-2023
10060 Blerje Rroba Pune per vitin 2023 Qeverisja Vendore Vlorë SHA UJESELLES KANALIZIME VLORE 2 637 630.00 26-07-2023 REF-75883-07-25-2023
10075 GJELBERIMI, BLERJE KARBURANT Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 1 666 667.00 17-08-2023 REF-77667-08-16-2023
9547 Mirembajtje e Customer Relationship Management (CRM) dhe sistemit te Faturimit per OSHEE Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 119 770 498.00 28-04-2023 REF-67579-04-27-2023
9713 Blerje gelqere, klor dhe produkte te tjera kimike per konsumin ditor te landfillit” ECO-ELB sh.a ECO-ELB sh.a 25 000 000.00 23-06-2023 REF-73369-06-22-2023
10087 Blerje adeziv xham akulli dhe foam Qeverisja Vendore Tiranë Ndërmarrja e Dekorit dhe Eventeve 1 250 000.00 08-09-2023 REF-79189-09-07-2023
9863 Shpenzime per blerje Hipoklorit Natriumi dhe Kalciumi Qeverisja Vendore Gjirokastër Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër SH.A 1 979 000.00 03-07-2023 REF-74039-06-30-2023
9979 Blerje vacuum truck 10 m3 Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 15 400 000.00 22-08-2023 REF-77997-08-21-2023
9805 Loti 4: Kolaudim Punimesh me objekt: “Ndërtim objekt shërbimi, sistem vaditës dhe rrethim tek Pista e Vrapit në PMLAT” Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 75 959.00 07-06-2023 REF-71735-06-06-2023
9824 Siguracione te mjeteve te transportit dhe sigurim jete per 8(tete)punonjes te kanalizimeve Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 1 185 000.00 29-06-2023 REF-73690-06-27-2023
9718 Blerje lëkundës për QPN Fier dhe QPN Kuçovë Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 29 600 000.00 26-06-2023 REF-73527-06-23-2023
10085 Marrje makina me qera për nevojat e Ujësjellës Kanalizime Vorë sha Qeverisja Vendore Vorë Ujësjellës Kanalizime Vorë sh.a 4 800 024.00 25-08-2023 REF-78261-08-24-2023
9804 Loti 3: Mbikqyrje Punimesh me objekt: “Ndërtim objekt shërbimi,sistem vadites dhe rrethim tek Pista e Vrapit në PMLAT” Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 734 268.00 07-06-2023 REF-71733-06-06-2023
10020 Realizimi i projektit “Luaj me Taksi Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit 1 580 810.00 16-08-2023 REF-77523-08-15-2023
9728 F/V Shpenzime për Infrastrukturën Civile Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 5 110 063.00 27-05-2023 REF-73607-06-26-2023
10160 Minikontrate 1-Marrje me qera automekanizma per nevoja operacionale Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 0.00 31-05-2023 REF-75377-07-18-2023(Minikontrate 1)
9900 Sigurim i jetës së punonjësve, sigurimi i shëndetit nga aksidentet në punë Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 18 072 189.00 01-08-2023 REF-76452-07-31-2023
9855 Blerje trasformator, cela + Chiller ADM3 Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 9 370 740.00 24-07-2023 REF-75743-07-21-2023
10067 Sistemim, Asfaltim dhe kthim në gjëndjen fillestare të segmenteve rrugore pas ndërhyrjes në rrjetin e Ujësjellësit dhe Kanalizimeve në qytetin e Tiranës për vitin 2023. Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 31 999 528.00 25-07-2023 REF-75844-07-24-2023
9953 Shërbim linje telekomunikacioni me qira F.O. në segmentin (Prrenjas - Elbasan; Librazhd - Elbasan; Cerrik - Elbasan). Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 4 621 942.00 16-08-2023 REF-77449-08-15-2023
9977 Rinovimi i sistemit të Antivirusit Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 4 286 532.00 22-08-2023 REF-77928-08-21-2023
10054 Rehabilitimin e ambienteve tek kompleksi “Dajti”. Qeverisja Vendore Tiranë Qendra Sportive Tirane 37 458 327.00 11-08-2023 REF-77192-08-10-2023
10056 Rehabilitimin e ambienteve tek kompleksi “Fushat sportive Pishinat Qeverisja Vendore Tiranë Qendra Sportive Tirane 28 023 943.00 11-08-2023 REF-77189-08-10-2023
9785 Blerje paisje testuese profesionale, me injektim në sekondar për testimin e funksioneve të mbrojtjeve elektrike dhe trajnim i avancuar për testimin e mbrojtjeve të gjeneratoreve dhe të transformatoreve dhe kalibrimi i paisjeve testuese ekzsituese në KESH Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 22 000 000.00 12-07-2023 REF-74863-07-11-2023
9924 Blerje materiale pastrimi Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve Tirane 16 644 498.00 29-06-2023 REF-73777-06-27-2023
9874 Shërbim enkriptim mbi sistemet informatike të Albcontrol dhe monitorimi ndaj sulmeve kibernetike si dhe monitorimi i ambjenteve të sallave operacionale ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 46 666 666.00 28-07-2023 REF-76208-07-27-2023
9986 Supervizion punimesh për objektin : Rikonstruksion dhe ndërtim i rrjetit të kanalizimeve të zonave informale, Harmës; pjesërisht Krasta e Vogël, pjesërisht L: Dyli Haxhire, pjesërisht L: Katundi i Ri, të Bashkisë Elbasan. Qeverisja Vendore Elbasan Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Elbasan SH.A 5 630 320.00 24-07-2023 REF-75731-07-21-2023
9860 Sherbimi i ofrimit te sistemit GPS per mjetet motorike te OSSH sh.a Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane 2 595 840.00 24-07-2023 REF-75759-07-21-2023
9921 Blerje Materiale specifike per QMN Kucove Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 2 411 275.00 08-08-2023 REF-76882-08-07-2023
9998 Pastrim i kolektoreve te ujerave te ndotura Qeverisja Vendore Durrës Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A 25 000 000.00 26-07-2023 REF-75923-07-25-2023
9861 Supervizion punimesh per objektin Furnizimi me uje te pijshem per fshatrat Brezhdan dhe Ushtelence Njesia Administrative Qender Tomin Faza e dyte Qeverisja Vendore Dibër Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër SH.A 1 110 199.00 23-06-2023 REF-73400-06-22-2023
9893 Impjant per pastrimin e ujit Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 16 632 303.00 20-06-2023 REF-72938-06-19-2023
10013 Blerje benzinë Premium Unl 10ppm Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 9 666 667.00 19-07-2023 REF-75421-07-18-2023
10024 Blerje karbon aktiv per ukt sh.a Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 60 000 000.00 30-06-2023 REF-73920-06-29-2023
9716 LCD Wall për sallën operative ILLYRIAN GUARD ILLYRIAN GUARD SH.A 9 994 575.00 21-06-2023 REF-73392-06-22-2023
9856 "Software profesional për sistemet e vëzhgimit të Illyrian Guard ShA”. ILLYRIAN GUARD ILLYRIAN GUARD SH.A 9 916 667.00 24-07-2023 REF-75754-07-21-2023
9999 Blerje materiale dhe ushqim për nevoja të Strehëzes Veterinare Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit 24 031 000.00 04-08-2023 REF-76746-08-03-2023
9932 Loti 2 “Blerje goma” Qeverisja Vendore Pogradec Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec 1 233 200.00 20-07-2023 REF-75353-07-18-2023
9875 Shërbimi i mirëmbajtjes së Automatizimi i Zyrës së Kembimit në Filialin Qendra Tranzite Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 6 222 200.00 28-07-2023 REF-76216-07-27-2023
9896 Blerje karburanti ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 23 601 333.00 03-08-2023 REF-76651-08-02-2023
9945 Blerje materiale elektrike, hidraulike, ndërtimore dhe marangozie Qeverisja Vendore Tiranë Rezidenca Studentore Universitare Nr. 2 2 731 550.00 28-07-2023 REF-76178-07-27-2023
9973 Shërbim mirëmbajtje për pajisjet e kondicionimit Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 3 416 550.00 25-07-2023 REF-75809-07-24-2023
9892 Supervizion i prokurimit për objektin: “Ndertim puse dublikant , rrethim dhe pastrim te puseve ekzistuese ne zonen e sherbimit te Shoqerise Rajonale UK Durres Qeverisja Vendore Durrës Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A 1 014 777.00 12-07-2023 REF-74793-07-11-2023
9809 Blerje vajra minerale dhe graso per motorre dhe komponente mekanike,antifrize Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 8 585 033.00 22-06-2023 REF-73200-06-21-2023
9946 Loti 2: Fuoristrada pick-up (P=600kg) Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 2 500 000.00 20-07-2023 REF-75508-07-19-2023
9947 Loti 3: Kamioncinë dopio gabine (P= 1T) Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 3 333 333.00 20-07-2023 REF-75511-07-19-2023
9845 Furnizimi me uje te pijshem per fshatrat Brezhdan dhe Ushtelence Njesia Administrative Qender Tomin faza e dyte Qeverisja Vendore Dibër Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër SH.A 47 549 280.00 05-06-2023 REF-71439-06-02-2023
10038 Minikontrate 1-Blerje materiale hidraulike Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 0.00 01-08-2023 REF-76435-07-31-2023(Minikontrate 1)
9990 Blerje materiale te ndryshme ndertimore derrase dhe aksesore per Uren e Gjerovenit Qeverisja Vendore Berat Agjencia e Shërbimeve Publike Berat 912 650.00 27-07-2023 REF-76069-07-26-2023
9903 Blerje karburant Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 4 625 343.00 03-08-2023 REF-76580-08-02-2023
9944 Blerje makineri grejder dhe rimorkiator Qeverisja Vendore Lushnje Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje 3 916 667.00 21-07-2023 REF-75600-07-20-2023
9930 Materiale per mirembajtjen e godinave te shkollave, kopshteve dhe konviktit ” Qeverisja Vendore Sarandë Zyra Ekonomike e Arsimit Sarande 1 675 000.00 28-07-2023 REF-75932-07-25-2023
9792 Spostimi i dy linjave kabllore 35 kV, të cilat ndodhen brenda territorit të N/Stacionit të ri 220/110/20 kV Hoxharë Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 3 509 560.00 13-07-2023 REF-74958-07-12-2023
9866 Rikonstruksion i shtyllave metalike të linjave të tensionit të lartë 400 kV Elbasan – Zemblak - Kufi Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 71 375 303.00 26-07-2023 REF-75944-07-25-2023
9827 Marrje me qera automekanizma per nevoja operacionale Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 10 000 000.00 31-05-2023 REF-75377-07-18-2023
9974 Blerje automjeti per nevojat e shoqerise Qeverisja Vendore Elbasan Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Elbasan SH.A 3 750 000.00 20-07-2023 REF-75523-07-19-2023
9934 Shërbim Larje Pusesh Qeverisja Vendore Lushnje Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lushnje SH.A 1 150 000.00 17-07-2023 REF-75209-07-14-2023
9938 Blerje Vegla Pune Qeverisja Vendore Lushnje Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lushnje 4 384 611.00 14-07-2023 REF-75118-07-13-2023
9850 Mirëmbajtje 1 vjecare e Sistemit të Burimeve Njerëzore Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 3 360 000.00 21-07-2023 REF-75562-07-20-2023
9972 Implementimi dhe mirëmbajtje të sistemit të faturimit, migrimi i të dhënave ofrimi shërbimit dhe integrimi i sistemit të fiskalizimit Qeverisja Vendore Dibër Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër SH.A 8 006 130.00 18-07-2023 REF-75335-07-17-2023
9894 Blerje materiale hidraulike Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 8 333 100.00 01-08-2023 REF-76435-07-31-2023
9971 Hapje zbllokim pusetash Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 19 999 475.00 24-07-2023 REF-75700-07-21-2023
9878 Blerje materiale elektrike Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan 7 499 926.00 16-06-2023 REF-72694-06-15-2023
9908 Blerje materiale Ndertimi per vitin 2023 Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 2 822 333.00 04-08-2023 REF-76773-08-03-2023
9661 Blerja e shërbimit të kontraktuar "Outscore i Plotë", për transportin e punonjësve nga qendra e banimit (Bajram Curri) për në qëndrën e punës në Njësinë e Prodhimit HEC Fierzë Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 38 206 224.00 07-06-2023 REF-71718-06-06-2023
9744 Sherbim per transportin e punonjesve te shoqerise ( QPN Gorisht + Cakran-Mollaj) Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 13 003 083.00 03-07-2023 REF-74040-06-30-2023
9773 Aksesorë specifikë për zyrën e lejeve Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 2 034 000.00 11-07-2023 REF-74643-07-10-2023
9818 Sherbim Server in Cloud Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 2 043 891.00 23-06-2023 REF-73397-06-22-2023
9847 Blerje Lende e I-re dhe materiale ndihmese per fonderine ne QMN Kucove Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 4 647 500.00 21-07-2023 REF-75612-07-20-2023
9581 Loti 1 Monitorimi i parametrave mjedisore dhe hartimi i raporteve mjedisore (per landfillin) ECO-ELB sh.a ECO-ELB sh.a 3 000 000.00 12-05-2023 REF-69122-05-11-2023
9582 Loti 2 Monitorimi i parametrave mjedisore dhe hartimi i raporteve mjedisore (për impiantin) ECO-ELB sh.a ECO-ELB sh.a 3 000 000.00 12-05-2023 REF-69124-05-11-2023
9952 Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil) Identitek Sh.a Identitek Sh.a 2 097 381.00 16-08-2023 REF-77521-08-15-2023
9917 Hartim plani, Mbarshtim dhe menaxhimi ekonomia Pyjore Mokër 1