Open Procurement Albania

Ndertimi i kabinave dhe linjave TM 20kV me furnizim nga fideri R3 i N/Stacionit Vore dhe nga fiderat F8 dhe F32 te N/stacionit Kashar, te cilet do te zevendesojne kabinat 6kV te fiderit Gjokaj te N/Stacionit Vore

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit

Institucioni Prokurues Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane
Autoritet Prokurues Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane
Objekti i Tenderit Ndertimi i kabinave dhe linjave TM 20kV me furnizim nga fideri R3 i N/Stacionit Vore dhe nga fiderat F8 dhe F32 te N/stacionit Kashar, te cilet do te zevendesojne kabinat 6kV te fiderit Gjokaj te N/Stacionit Vore
Nr. Reference REF-88198-11-17-2023
Vlera / Fondi Limit 128 647 738,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 20-11-2023
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 11-12-2023
Data e mbajtjes se tenderit 11-12-2023
Nr. i Operatoreve Konkurues 4
Operatore Konkurues 1.BOE- “Shoqeria “ISEC” shpk & Shoqeria “VIA CONSTRUCTION” sh.p.k
2.“EURONDERTIMI 2000” sh.p.k
3.“KRONOS KONSTRUKSION” sh.p.k
4.G & M CONSTRUCTION 07”
Operator Ekonomik Kontraktues
 • KRONOS KONSTRUKSION
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 123 456 516,00
  Data e shpalljes se fituesit 09-01-2024
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 148147819
  Data e lidhjes se kontrates 25-01-2024
  Kohezgjatja e kontrates 6 (gjashte ) muaj nga lidhja e kontrates
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.

  Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1.BOE “ISEC” shpk & “VIA CONSTRUCTION” sh.p.k, per arsye:
  - nuk ploteson Kriteret e Vecanta te Kualifikimit , Kapaciteti Teknik pika 2.3.2. Ne vijim te dokumentacionit te paraqitur, Formularit Permbledhes te Vetedeklarimit te Operatorit Ekonomik dhe preventivit te punimeve OE Via Construction sh.p.k. pjese e BOE ISEC sh.p.k.dhe Via Construction sh.p.k. ka marre persiper te kryeje germime dheu.
  - Kerkesat per kualifikim: ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike, duhet te permbushen nga i gjithe bashkimi, ne perputhje me perqindjen dhe/ose natyren e pjesemarrjes ne pune, sherbim apo furnizim, te percaktuara ne akt- marreveshje, si dhe DST-se te publikuar nga AK / Kriteret e Vecanta te Kualifikimit , Kapaciteti Teknik , pika 2.3.1.
  -Shoqeria Via Construction sh.p.k. duhet te kete licence profesionale, ne fushen e zbatimit te punimeve, leshuar nga organet perkatese, e cila te permbaje kategorite e meposhtme : Punime te pergjithshme/special ndertimi:
  Kategoria NP-1-Punime germimi ne toke-Klasifikimi A

  - BOE Ofertues nuk ploteson Kriteret e Vecanta te Kualifikimit , Kapaciteti Teknik , pika 2.3.7 Makineri , Pajisje Ne referim te formularit permbledhes te vetedeklarimit sipas shtojces perkatese te DST –se nga ana OE ISEC sh.p.k. pjese e BOE ISEC sh.p.k. dhe Via Construction sh.p.k. rezulton se Shoqeria ISEC sh.p.k. nuk ka te Targuara mjetet e deklaruara.
  - BOE Ofertues nuk ploteson Kriteret e Vecanta te kualifikimit , Kapaciteti Teknik pika 2.3.6 pasi nuk ka paraqitur emrat e tre elektricisteve te kualifikuar ne baze te kursit te unifikuar “Instalime Elektrike” me Certifikatat perkatese .
  - AK ka bere kerkese per sqarim ne SPE ne lidhje me pikat e mesiperme dhe nuk ka marre pergjigje.

  2.EURONDERTIMI 2000” sh.p.k , per arsye:
  - nuk ploteson Kriteret e Vecanta te kualifikimit , Kapaciteti Teknik, pika 2.3.6 pasi nuk ka paraqitur vetedeklarimin e Grupit te sigurimit teknik per keta punonjes ne shtojcen 8 te Formularit Permbledhes te Vetedeklarimit.
  - nuk ploteson Kriteret e Vecanta te kualifikimit , Pershtatshmeria per te kryer veprimtarine profesionale, pika 2.1 pasi nuk ka paraqitur licencen Kodi III.2.B - “Per grumbullim dhe transportim i mbetjeve jo te rrezikshme”, te leshuar nga Qendra Kombetare e Licencimit (QKL), te vlefshme.per zbatimin e punimeve objekt kontrate.
  - nuk ploteson Kriteret e Vecanta te kualifikimit , Kapaciteti Teknik, piken 2.3.11 pasi nuk ka paraqitur autorizim prodhuesi per mallrat e kerkuara.
  - nuk ka paraqitur specifikimet teknike sipas shtojces 5 ne DST per mallrat e kerkuara.

  3.“G & M CONSTRUCTION 07” sh.p.k , per arsye:
  - nuk ploteson Kriteret e Vecanta te kualifikimit, Kapaciteti ekonomik dhe financiar, pika 2.2.1 pasi nuk ka paraqitur vertetim per xhiron vjetore.
  - nuk ploteson Kriteret e Vecanta te kualifikimit, Kapaciteti teknik, pika 2.3.2 pasi nuk ka paraqitur licencat profesionale, ne fushen e zbatimit te punimeve.
  - nuk ploteson Kriteret e Vecanta te kualifikimit, Kapaciteti teknik, pika 2.3.1 pasi nuk ka paraqitur pervojen e meparshme.
  - nuk ploteson Kriteret e Vecanta te kualifikimit, Kapaciteti teknik, pika 2.3.8 pasi nuk ka paraqitur makineri dhe pajisje sipas kerkesave te DST.
  - nuk ploteson Kriteret e Vecanta te kualifikimit, Kapaciteti teknik, pika 2.3.6 pasi nuk ka paraqitur 10 elektriciste te pajisur me kartela personale te sigurimit teknik
  - nuk ploteson Kriteret e Vecanta te kualifikimit, Kapaciteti teknik, pika 2.3.7 pasi nuk ka paraqitur punonjesin e pajisur me cerifikate trajnimi si pergjegjes per sigurine dhe mbrojtjen e shendetit.
  - nuk ploteson Kriteret e Vecanta te kualifikimit, Kapaciteti teknik, pika 2.3.4 pasi nuk ka paraqitur fuqine punetore te nevojshme.
  - nuk ploteson Kriteret e Vecanta te kualifikimit, Kapaciteti teknik, pika 2.3.10 pasi nuk ka paraqitur certifikaten ISO 9001.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime Njoftuar lidhja e kontrates ne Buletinin Nr. 6 datë 5 Shkurt 2024
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KRONOS KONSTRUKSION viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KRONOS KONSTRUKSION viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KRONOS KONSTRUKSION viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KRONOS KONSTRUKSION viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Relacion Konstruktiv
  Preventiv
  Procesverbal" Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim "
  Grafiku i Punimeve
  Projekti
  Specifikime teknike 1
  Specifikime teknike 2
  Specifikime teknike 3
  Specifikime teknike 4
  Specifikime teknike 5
  Specifikime teknike 6
  Specifikime teknike 7
  Specifikime teknike 8
  Specifikime teknike 9
  Formulari i Njoftimit te Fituesit (paraprak)
  Formulari i Njoftimit te Fituesit (perfundimtar)

  MBESHTETES

  Ketu mund te keni REKLAMEN tuaj

  Kontakto ne [email protected]

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data