Open Procurement Albania

Shërbim mirëmbajtje për impiantet e ngrohjes në objektet arsimore dhe publike

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit

Institucioni Prokurues Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane
Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Tiranë
Objekti i Tenderit Shërbim mirëmbajtje për impiantet e ngrohjes në objektet arsimore dhe publike
Nr. Reference REF-98578-03-18-2024
Vlera / Fondi Limit 24 106 880,00
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 19-03-2024
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 03-04-2024
Data e mbajtjes se tenderit 03-04-2024
Nr. i Operatoreve Konkurues 4
Operatore Konkurues 1. BOE Oni sh.p.k & Cara sh.p.k
2. BOE AED Solution sh.p.k & Kevin Konstruksion sh.p.k
3. Sulollari-Klima sh.p.k
4. Climacasa sh.p.k
Operator Ekonomik Kontraktues
 • SULOLLARI
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 10 408 085,00
  Data e shpalljes se fituesit 04-07-2024
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 12,(dymbëdhjetë) muaj (Nga lidhja e kontratës/ kontratave deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor sipas kërkesës, në bazë të marrëveshjes kuadër)
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Jane skualifikuar operatoret ekonomike e meposhtem:
  1. BOE Oni sh.p.k & Cara sh.p.k, per arsye:
  -Nuk ploteson kerkesat e pikes 4.4, pasi nuk ka paraqitur oferten ekonomike si shumatore e çmimeve per njesi.

  2. BOE AED Solution sh.p.k & Kevin Konstruksion sh.p.k, per arsye:
  -Ka paraqitur pasqyrat finaciare vjetore te paraqitura per vitet 2020, 2021, 2022, por jane te paçertifikuara nga organet tatimore.
  -Nuk ka paraqitur çertifikata ISO 14001:2015
  -Ka paraqitur Çertifikatat ISO 9001 dhe 14001, por jane te paraqitura
  -Kevin Konstruksion sh.p.k ka paraqitur kontratat e sherbimeve te ngjashme te paraqitura, por nuk perputhen me objektin e prokurimit.

  3. Climacasa sh.p.k, per arsye:
  -Ka deklaruar numrin e punonjesve, por nuk ka deklaruar gjeneralitet per secilin nga punonjesit e kerkuar.
  Arsyeja e Anulimit Njoftuar me pare anullimi i procedures ne Buletinin Nr. 20 datë 22 Prill 2024, me arsyetimin: Bazuar në Ligjin Nr.162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 98, pika 1 ç) asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit
  Shenime Më datë 22.04.2024, pranë Komisionit të Prokurimit Publik është depozituar ankesa e operatorit ekonomik “SULOLLARI-2 KLIMA” SHPK dhe objekti i saj lidhet me kundërshtimin e vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, mbi skualifikimin e ofertës së paraqitur nga operatori ekonomik “SULOLLARI-KLIMA” SHPK

  Më datë 24.04.2024, pranë Komisionit të Prokurimit Publik është depozituar ankesa e BOE “ONI” SHPK & “CARA” SHPK dhe objekti i saj lidhet me kundërshtimin e vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, mbi skualifikimin e ofertës së paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “ONI” SHPK & “CARA” SHPK, nga procedura e prokurimit të sipërcituar, si dhe me vendimmarrjen e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi lënien të skualifikuar të ofertave të paraqitura nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës “CLIMACASA” SHPK, SULOLLARI-KLIMA” SHPK, “KEVIN CONSTRUKSION” SHPK, në procedurën e sipërcituar, të cilët nuk përmbushin kriteret e vendosura për kualifikim sipas refuzimit të bërë nga autoriteti kontraktor.

  Më datë 26.06.2024, Komisioni i Prokurimit Publik, pasi shqyrtoi dokumentacionin e çështjes dhe e diskutoi në tërësi vendosi:
  1. Të lejojë autoritetin kontraktor të vijojë me hapat e mëtejshme të procedurës së prokurimit publik
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SULOLLARI viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SULOLLARI viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SULOLLARI viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SULOLLARI viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Qeverisja Vendore Tiranë REF-98578-03-18-2024
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates
  Formulari i Sherbimeve dhe Grafiku i Ekzekutimit
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Formular i Njoftimit te Fituesit Paraprak
  Formular i Njoftimit te Fituesit Pas afatit te Ankimimit
  Formular Ankimimi “SULOLLARI-KLIMA” SHPK
  Formular Ankimimi “ONI” SHPK
  Formular Vendimi KPP

  MBESHTETES

  Ketu mund te keni REKLAMEN tuaj

  Kontakto ne [email protected]

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data