Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Successful Bidder /Supplier / Provider No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
8 2AF ALBANIA GROUP SHPK 21 178,406,111 20 158,406,111 135,247,971

Tenders list

  • < previous
  • 1
  • next >
Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A Minikontrata 1-Blerje materiale inerte Announced the Winner 2AF ALBANIA GROUP SHPK
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A Blerje materiale inerte 9,884,000 Announced the Winner 2AF ALBANIA GROUP SHPK 8,821,000.00
Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a Blerje Materiale për Kanalet e Ujërave të Ndotura dhe materiale ujësjellësi, tuba korregato , tuba dhe rakorderi uji të pijshëm - Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 1 vjeçar (12 muaj) 14,865,000 Announced the Winner 2AF ALBANIA GROUP SHPK 976,730.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres Blerje materiale inerte 5,968,793 Signed the Contract 2AF ALBANIA GROUP SHPK 5,899,450.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres “Riparim i transformatorit në Fushë Milot” 7,224,319 Announced the Winner 2AF ALBANIA GROUP SHPK 6,975,000.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres “Rikonstruksion i godinës në stacionin e pompimit Fushë-Krujë” 13,911,109 Announced the Winner 2AF ALBANIA GROUP SHPK 11,551,330.00
Autoriteti Portual Durres Materiale Elektrike 10,905,600 Announced the Winner 2AF ALBANIA GROUP SHPK 10,720,400.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres Blerje Materiale Inerte 3,983,366 Announced the Winner 2AF ALBANIA GROUP SHPK 3,799,980.00
Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a Blerje materiale të llojeve të ndryshme për Kun dhe Ujesjellës 50,855,489 Signed the Contract 2AF ALBANIA GROUP SHPK 50,714,310
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres Blerje filtrues oksigjeni Signed the Contract 2AF ALBANIA GROUP SHPK 490,000
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres “Blerje materiale inerte” 6,999,433 Announced the Winner 2AF ALBANIA GROUP SHPK 6,892,000.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Kruje Blerje Mates UJi 2,999,724 Announced the Winner 2AF ALBANIA GROUP SHPK 2,878,200.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Kruje Blerje Materiale Hidraulike. 3,999,569 Signed the Contract 2AF ALBANIA GROUP SHPK 3,869,600.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres Riparim fadrome Signed the Contract 2AF ALBANIA GROUP SHPK 777,000
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres Rrethim i ambjentit te jashtem Depo Uji nr. 2, nr. 2/1, lagja nr. 7 dhe Depo uji nr. 4 Arapaj, Durres 10,507,998 Signed the Contract 2AF ALBANIA GROUP SHPK 9,997,071
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres Blerje materiale inerte 4,983,467 Signed the Contract 2AF ALBANIA GROUP SHPK 4,798,000
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres Avolxhim elektromotorresh 20,000,000 Signed the Contract 2AF ALBANIA GROUP SHPK
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres Blerje materiale inerte 4,995,700 Signed the Contract 2AF ALBANIA GROUP SHPK 4,669,200.00
SHA Ujësjellës Kanalizime Bulqizë Ndërhyrje emergjente në Ujësjellësin e Qytetit Bulqizë, Zona D 4,819,211 Signed the Contract 2AF ALBANIA GROUP SHPK
SHA Ujësjellës Kanalizime Vlorë Shtimi i abonenteve te disa ish-komunave ne sistemin e faturimit 720,000 Signed the Contract 2AF ALBANIA GROUP SHPK 719,000.00
SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës Repair of vehicles refrigerators 783,333 Signed the Contract 2AF ALBANIA GROUP SHPK 699,700.00
  • < previous
  • 1
  • next >

SUPPORTERS

Here you can have your ADVERTISEMENT

Contact at [email protected]

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data