Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Successful Bidder /Supplier / Provider No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
9 ARENA MK 10 4,850,610 9 4,329,869 4,369,890

Tenders list

  • < previous
  • 1
  • next >
Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit Loti 3: Mbikqyrje Punimesh me objekt: “Ndërtim objekt shërbimi,sistem vadites dhe rrethim tek Pista e Vrapit në PMLAT” 734,268 Signed the Contract ARENA MK 688,976.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Kavaje Mbikqyrja e punimeve me objekt rrjeti i kanalizimeve te ujerave te zeza Luz, Kavaje, (vazhdim) faza e II dhe rrjeti tercial i kuz ne zonen e Golemit 2,031,044 Signed the Contract ARENA MK 1,790,300.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder Mbikqyrje punimesh ne objektin “Ndertim stacion pompimi dhe rrjeti Ujesjellesit Kullaj 945,000 Signed the Contract ARENA MK 846,238.30 
Sh.A Albpetrol Sherbim kolaodimi per kontraten me objekt Ndertim tubacioni magjistral grupi Ca38-Ca17 ne sektorin Cakran-Mollaj Signed the Contract ARENA MK 55,936
Sh.A Albpetrol Loti 2: Sherbim kolaodimi per kontraten me objekt Rikonstruksion pjesor i RVM/7 Zharrez dhe pastrim i mbeturinave mekanike Signed the Contract ARENA MK 57,100
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Hartimi i projekt zbatimit për Rikonstruksioni i Ndërteses së Magazines dhe Arshivës së KESH sh.a. në SL Durrës, Pjesa e Dyte" Signed the Contract ARENA MK 666,240
SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës Mbi ndjekjen e prokurimit me objekt: "Lidhja e objekteve me rrjetin e ri, Lagjia Nr. 13, Durres" 520,741 Cancelled Procurement ARENA MK 290,000.00
SHA Ujësjellës Kanalizime Berat-Kuçovë Mbikqyrje punimesh Rikonstruksion &Adaptim zyra"Sherbimi i klientit"Berat 15,714 Signed the Contract ARENA MK 6,400.00
SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë Rikostruksion I Ujësjellësit të fshatit Ndroq dhe Lagje e Re (linjës kryesore STP-rezervuari 400 m3 510,243 Signed the Contract ARENA MK 220,000.00
ShA Ujësjellës Kanalizime Fier Drejtim punimesh 93,600 Signed the Contract ARENA MK 38,700.00
  • < previous
  • 1
  • next >

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data