Open Procurement Albania

Mbikqyrje për prokurimin me objekt “Rikonstruksione në rrjetin ekzistues të qytetit të Durrësit, zona 13/2 dhe ndërtimi i depos 2/2, faza I, Bashkia Durrës

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres
Procuring Authority / Buyer Local Unit Durrës
Tender object Mbikqyrje për prokurimin me objekt “Rikonstruksione në rrjetin ekzistues të qytetit të Durrësit, zona 13/2 dhe ndërtimi i depos 2/2, faza I, Bashkia Durrës
Reference No. REF-98302-06-16-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 4 068 750,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 17-06-2021
Last date of Submitted Documents 28-06-2021
Tender Held Date 28-06-2021
No. of Bidders 6
Bidders “GB CIVIL ENGINEERING”
“INSTITUTI DEKLIADA” Shpk
“INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM IKN” shpk
“NOVATECH STUDIO” Shpk
“STUDIO SERVICES K-SA”
“HYDRO-ENG CONSULTING”&”INVICTUS” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “HYDRO-ENG CONSULTING” -”INVICTUS” shpk
 • The winning bid ALL without vat 3 461 325,00
  Bidder Announcement date 16-07-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 20 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “GB CIVIL ENGINEERING”, për këto arsye:
  - nuk përmbush kriteret e veçanta të kualifikimit pika 14/ pasi: çmimi i ofetes së paraqitur nga OE është nën vlerën e minimale të përllogaritur nga Autoriteti Kontraktor sipas VKM 354 dt.11.05.2016
  2. INSTITUTI DEKLIADA” Shpk, për këto arsye:
  - nuk ka paraqitur formular sigurim oferte
  - ekperti me certifikate per ndihmen e pare dhe nderhyrjen ndaj emergjentave Ing.Klidjan Hasanlami, nuk eshte drejtues teknik
  - nuk ka paraqitur dokumentacion per mjet trasport stafi
  3. “INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM IKN” shpk, për këto arsye:
  - nuk përmbush riteret e veçanta të kualifikimit pika 4/ pasi: 3 kontratat e puneve te paraqitura nga operatori ekonomik nuk jane ne perputhje me objektin e kontrates qe prokurohet, pune e ngjashme per punime hidroteknike.
  4. “NOVATECH STUDIO” Shpk, për këto arsye:
  - nuk përmbush kriteret e veçanta të kualifikimit pika 7/ pasi: ekperti me certifikate si pergjegjes per sigurine dhe mbrojtjen e shendeti ing.Konstandin Nova, nuk eshte drejtues teknik
  5. “STUDIO SERVICES K-SA”, për këto arsye:
  - nuk përmbush kriteret e veçanta të kualifikimit pika 14/ pasi: çmimi i ofetes së paraqitur është nën vlerën e përllogaritur nga ana e Autoritetit Kontraktor sipas VKM 354 dt.11.05.2016
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for ”INVICTUS” shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ”INVICTUS” shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for ”INVICTUS” shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ”INVICTUS” shpk viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement

  SUPPORTERS

  Here you can have your ADVERTISEMENT

  Contact at [email protected]

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data