Open Procurement Albania

Blerje kalimatësa nafte (flow-meter)

Procuring Authority / Buyer Sh.A Albpetrol
Procuring Authority / Buyer
Tender object Blerje kalimatësa nafte (flow-meter)
Reference No. REF-16770-12-30-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 37 936 920,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 31-12-2021
Last date of Submitted Documents 17-01-2022
Tender Held Date 17-01-2022
No. of Bidders 5
Bidders 1. “NOVAMAT” shpk
2. “VIBTIS” shpk
3. “LLAZO” shpk
4. “FMAC” shpk
5. “START CO” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • VIBTIS SHPK
 • The winning bid ALL without vat 37 178 181,00
  Bidder Announcement date 23-02-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 120 dite
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa, është marrë Vendimi përfundimtar Nr. 166/2022 prot, datë 15.02.2022 i Komisionit të Prokurimit Publik
  Janë skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “NOVAMAT” shpk, për këto arsye:
  - nuk ka plotësuar kriterin 2.3.1. të kapacitetit teknik të kërkesave për kualifikim lidhur me furnizimet e mëparshme të ngjashme.
  2. “LLAZO” shpk, për këto arsye:
  - nuk ka paraqitur autorizim prodhuesi ose distributori të autorizuar për artikujt objekt prokurimi sipas kriterit të kërkuar nga AK.
  3. “FMAC” shpk, për këto arsye:
  - nuk ka paraqitur autorizim prodhuesi ose distributori të autorizuar për artikujt objekt prokurimi sipas kriterit të kërkuar nga AK.
  4. “START CO” shpk, për këto arsye:
  - nuk ka paraqitur furnizime të ngjashme gjatë tre viteve të fundit ku vlera të jetë jo më e vogël se 40 % e vlerës së Fondit limit sipas kriterit të kërkuar nga AK.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for VIBTIS SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for VIBTIS SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for VIBTIS SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for VIBTIS SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data