Open Procurement Albania

Përditësimi i versionit të software të sistemit SCALA 250, sistemit operativ dhe hardware për DCS SCADA në HEC Koman

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane
Procuring Authority / Buyer
Tender object Përditësimi i versionit të software të sistemit SCALA 250, sistemit operativ dhe hardware për DCS SCADA në HEC Koman
Reference No. REF-34473-06-27-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 224 000 000,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 28-06-2022
Last date of Submitted Documents 29-07-2022
Tender Held Date 29-07-2022
No. of Bidders 4
Bidders 1. “ATOM” sh.p.k
2. “IT.Net” sh.p.k
3. “INFOSOFT SYSTEMS” sh.p.k
4. “Iliriada” sh.p.k & “Divitech” sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “Iliriada” sh.p.k -“Divitech” sh.p.k
 • The winning bid ALL without vat 223 500 000,00
  Bidder Announcement date 04-08-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT 268200000
  Contract date 20-09-2022
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 15 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “ATOM” sh.p.k, për këto arsye:
  - Nuk plotëson pikën 2.3.1 kapaciteti teknik, në lidhje me vlerën e kërkuar për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës
  2. “IT.Net” sh.p.k, për këto arsye:
  - Nuk ka paraqitur sigurimin e ofertës sipas shtojcë 1.
  3. “INFOSOFT SYSTEMS” sh.p.k, për këto arsye:
  - Nuk plotëson pikën 2.3.4 kapaciteti teknik në DT pasi në Shtojca 8 “Formulari përmbledhës i vetdeklarimit”, nuk ka vetëdeklaruar se ka të punësuar inxhinierin elektrik të kërkuar sipas këtij kriteri.
  Cancellation reason
  Additions Buletini i Lidhjes se Kontrates: Buletini Nr. 131 datë 26 Shtator 2022
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for “Divitech” sh.p.k viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “Divitech” sh.p.k viti 2014
  Monitor treasury transaction for “Divitech” sh.p.k viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “Divitech” sh.p.k viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data