Open Procurement Albania

Loti I. “Blerje uniforma sportive”

Autoritet Prokurues Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara
Institucion Kontraktues Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara
Objekti i Tenderit Loti I. “Blerje uniforma sportive”
Nr. Reference REF-48766-11-07-2022
Vlera / Fondi Limit 14 322 744,00
Lloji i Kontrates Publike Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Kufizuar
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 08-11-2022
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 30-11-2022
Data e mbajtjes se tenderit 30-11-2022
Nr. i Operatoreve Konkurues 3
Operatore Konkurues 1.“UNIVERS PROMOTIONS” SHPK
2.“ARISA KONFEKSION” SHPK
3.“BOE GENTIAN SADIKU” PF dhe AN&RA SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • UNIVERS PROMOTIONS
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 14 000 220,00
  Data e shpalljes se fituesit 22-02-2023
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 24 (njëzetë e katër) muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Jane skualifkuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1.“ARISA KONFEKSION” SHPK , per arsye:
  - Nuk ka oferte ekonomike, pasi ne fazen e pare nuk ka pasur oferte ekonomike, vetem dokumentacionin teknik.
  - nuk plotëson pikën 31 dhe 3.2 , te Seksionit 3 “Seksioni 3: Informacione juridike, ekonomike, financiare dhe teknike” në DST, në lidhje me kushtin kushtin mbi afatin e vlefshmërisë së ofertës prej 150 ditë. Konkretisht referuar formularit të sigurimit të ofertës Nr.serie 38304 dt.26.11.2022 lëshuar , Konkretisht referuar dokumentit të paraqitur nga operatori ekonomik INTERSIG SHA përcaktohet se:“Ky sigurim është i vlefshëm për periudhën 150 ditë duke filluar nga data 30..11.2022”, rezulotn se afati i sigurimit të ofertës fillon nga data 30.11.2022 ndërkohë që në këtë fazë të procedurës nuk janë hapur ende ofertat si dhe faza e parakualifikimit është hapur më datë 05.12.2022 Kushtëzimi që përmban formulari i sigurimi i ofertës të Arisa Konfeksion sh.p.k, ku nga kompania siguruese përcaktohet se afati 150 ditë fillon nga data 30.11.2022 sjell si pasojë që afati i vlefshmërisë të sigurimit të ofertës të paraqitur, nuk është 150 ditë por një afat shumë më i shkurtër pasi afati llogaritet vetëm nga data kur hapen ofertat. Për këtë arsye dokumenti nuk plotëson kërkesat ligjore për kushtet e sigurimit të ofertës dhe ky dokument konsiderohet i parregullt/pasaktë ..
  - Për sa më sipër në bazë të paragrafit të fundit sipas Shtojcës 9 të DST ku përcaktohet se “Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim”, KVO vendos se Arisa Konfeksion sh.p.k duhet të s’kualifikohet.

  2. “BOE GENTIAN SADIKU” PF dhe AN&RA SHPK, per arsye:
  - Nuk ka oferte ekonomike, pasi ne fazen e pare nuk ka pasur oferte ekonomike, vetem dokumentacionin teknik.
  - nuk plotëson kërkesat e pikës 5/2 , te seksionit 2.3 “Kapaciteti teknik” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit në DST, pasi nuk ka paraqitur deklaratën e kërkuar “se stafi i angazhuar në këtë kontratë nuk do të jëtë i angzhuar në kontrata të tjera”.
  -nuk plotëson pikën 8, te seksionit 2.3 “Kapaciteti teknik” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit në DST, në lidhje me detyrimin e për paraqitjen e fletë analizave për artikujt objekt i unifomës sportiv.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-48766-11-07-2022
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"

  MBESHTETES
  logo_amb_suedeze.png

  Databaza është pjesë e projektit “Open Data, Access and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” mbështetur financiarisht nga The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data