Open Procurement Albania

“Blerje pjesë këmbimi për automjetet e DPP”

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
 • Autoriteti Prokurues ka skualifikuar te gjithe operatoret pjesemarres ne gare me oferte me te ulet se oferta fituese

Autoritet Prokurues Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara
Institucion Kontraktues Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara
Objekti i Tenderit “Blerje pjesë këmbimi për automjetet e DPP”
Nr. Reference REF-49932-11-15-2022
Vlera / Fondi Limit 6 161 505,00
Lloji i Kontrates Publike Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e hapur e thjeshtuar
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 16-11-2022
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 30-11-2022
Data e mbajtjes se tenderit 30-11-2022
Nr. i Operatoreve Konkurues 5
Operatore Konkurues 1.“ALSTEZO” SH.A.
2.“AUTO JAPAN” SH.P.K.
3.“AUTO MANOKU” SH.A.
4.“SI & CO COMPANY” SH.P.K
5.“TENDENCE 3 A” SH.A
Operator Ekonomik Kontraktues
 • AUTO JAPAN SH.P.K
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 5 927 480,00
  Data e shpalljes se fituesit 09-01-2023
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 24 (njëzetë e katër) muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1.“AUTO MANOKU” SHA, per arsye:
  • nuk plotëson seksionin 2.2, “Kapaciteti ekonomik dhe financiar” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pika 2, pasi bilancet e viteve 2019, 2020 dhe 2021, nuk i ka shoqëruar edhe me raportet e auditimit ligjor të pasqyrave financiare vjetore përkatëse. Nga dokumentacioni i paraqitur në SPE, rezulton se, operatori ekonomik është në kushtet e përcaktimeve të nenit 41 të ligjit nr. 10091 datë 05.03.2009.
  • nuk permbush seksionin 1 germa a të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit pasi ne Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, Pjesa II germa A), nuk ka deklaruar te gjithe personat në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtorit ose mbikëqyrësit, si aksionar ose si ortak, qe kane ose fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik, ashtu sic rezulton nga Ekstrakti i Regjistrit Tregtar.

  2.“ALSTEZO” SHA, per arsye:
  • nuk ploteson seksionin 1 germa a të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit pasi nuk ka paraqitur Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojces 8 te DST.
  • Oferta ekonomike eshte e pavlefshme, pasi ka tejkaluar fondin limit te perllogaritur per kete procedure.

  3.SI&CO” SHPK, per arsye:
  • nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 5 seksioni 2.3 “Kapaciteti teknik” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi perpara publikimit te njoftimit te fituesit paraprak dhe nisjes se afateve te ankimit, ofertuesi duhet te dorezoje dokumentet provuese per vetedeklarimet ne origjinal ose ne kopje te njesuara me origjinalin. Pas verifikimit të dokumentacionit të dorezuar në formë të shkruar nga ofertuesi “SI&CO” SH.P.K., rezulton se, ky i fundit nuk ka paraqitur certifikatat e cilesise CE/ekuivalente ne lidhje me artikujt me vend te origjines Gjermani, Itali dhe Poloni, sic i ka deklaruar ne diten e hapjes se ofertave ne SPE. Bazuar në Kriteret e Kualifikimit të parashikuara në DST, “Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim”.

  4.“Tendence 3A”SHPK, per arsye:
  • nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 5 seksioni 2.3 “Kapaciteti teknik” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi perpara publikimit te njoftimit te fituesit paraprak dhe nisjes se afateve te ankimit, ofertuesi duhet te dorezoje dokumentet provuese per vetedeklarimet ne origjinal ose ne kopje te njesuara me origjinalin. Pas verifikimit të dokumentacionit të dorezuar në formë të shkruar nga ofertuesi “TENDENCE 3A” SH.A., rezulton se, ky i fundit nuk ka paraqitur certifikatat e konformitetit ose cilesise CE / ekuivalente per artikujt objekt prokurimi, sic i ka deklaruar ne diten e hapjes se ofertave ne SPE. Bazuar në Kriteret e Kualifikimit të parashikuara në DST, “Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim”.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-49932-11-15-2022
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Formulari i njoftimit te operatoreve ekonomike te suksesshem ne Marreveshjen Kuader

  MBESHTETES
  logo_amb_suedeze.png

  Databaza është pjesë e projektit “Open Data, Access and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” mbështetur financiarisht nga The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data