Open Procurement Albania

Loti 2 – me objekt: "Shërbim Dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Qarku Lezhë"

Autoritet Prokurues Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara
Institucion Kontraktues Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara
Objekti i Tenderit Loti 2 – me objekt: "Shërbim Dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Qarku Lezhë"
Nr. Reference REF-66555-04-19-2023
Vlera / Fondi Limit 9 903 240,00
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures E hapur, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Anuluar Procedura
Data e Njoftimit te Tenderit 20-04-2023
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 22-05-2023
Data e mbajtjes se tenderit 22-05-2023
Nr. i Operatoreve Konkurues 6
Operatore Konkurues 1. “FLORFARMA” SHPK
2. “RSM COMPANY” SHPK
3. “LOERMA” SHPK
4. “Pastrime Silvio” SHPK
5. “EUROMED” SHPK
6. “NRG” SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • FLORFARMA
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 6 500 454,00
  Data e shpalljes se fituesit 30-06-2023
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor sipas marrëveshjes kuadër.
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankese nga operatori ekonomik NRG shpk me objekt modifikimin e dokumentave te tenderit.

  Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1. LOERMA SHPK, per arsye: - Nuk ploteson kerkesat sipas Pikes 2 Seksioni 2.2, pasi ka paraqitur kopje te bilanceve te viteve 2020,2021,2022 te pa certifikuara, nga autoritete tatimore ku mungojne vula dhe nenshkrimi i tatimeve ne cdo faqe
  -Nuk ploteson piken 3 te seksionit 2.1 Kapaciteti profesional i operatoreve ekonimik te Perzgjedhjes ose Kualifikimit ne DST, sipas shtojces 1 dt.01.06.2023.
  - Nuk ploteson kerkesat sipas Pikes 6 Seksioni 2.1, pasi punonjesja Ana Zhopi e deklaruar si drejtuese teknike ne fakt sipas se punes eshte laborante dhe jo drejtuese teknike.
  - Nuk ploteson kerkesat sipas Pikes 4 Seksioni 2.1, pasi nuk ka paraqitur skedat teknike te perkthyra ne gjuhen shqipe.

  2. RSM COMPANY SHPK, per arsye:
  -Nuk ploteson piken 1, te seksionit 2.1, pasi nuk ka paraqitur Licencen per kategorine II.8.B
  -Nuk ploteson piken 2.3 te seksionit 2.1, pasi nuk ka paraqitur deshmi per furnizimet e meparshme te ngjashme te kryera gjate 3 viteve te fundit nga data e publikimit te njoftimit te kontrates, ne vleren jo me pak se 39 perqind e vleres se fondit limit te lotit 3.
  -Nuk ploteson piken 4, te seksionit 2.1, pasi nuk ka paraqitur asnje produkt biocid ose jobiocid si dhe kataloget ose skedat teknike dhe dokumentacionin e te dhenave te sigurise.
  Arsyeja e Anulimit Në zbatim të gërmës d), të pikës 1, të nenit 98, të Ligjit nr.162 datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, kur Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin sipas parashikimeve në këtë ligj.
  Shenime Njoftuar anullimi i procedures ne Buletinin Nr. 100 datë 11 Dhjetor 2023

  Me date 10.07.2023, prane Komisionit te Prokurimit Publik, eshte paraqitur ankesa nga operatori ekonomik Euromed SHPK. Me objekt Shfuqizimi i vendimit te Komisionit te Vleresimit te Ofertave per kualifikimin e ofertave te paraqitur nga Florfarma SHPK, Pastrime Silvio SHPK dhe NRG SHPK.

  Me date 16.10.2023, Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim e pretendimet e ankimuesve, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi vendosi:
  1. Të mbyllë çështjen për pjesën e pranuar të ankesës së paraqitur operatorit ekonomik “Pastrime Silvio” SHPK
  2. Të pranojë pjesërisht ankesën e operatorit ekonomik “NRG” SHPK, për procedurën e prokurimit.
  3. Të pranojë pjesërisht ankesën e operatorit ekonomik “Pastrime Silvio” SHPK, për procedurën e prokurimit.
  4. Të pranojë pjesërisht ankesën e operatorit ekonomik “Euromed” SHPK, për procedurën e prokurimit.
  5. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për kualifikimin e operatorëve ekonomikë “Pastrime Silvio” SHPK, “Euromed” SHPK, “Florfarma” SHPK dhe “NRG” SHPK, dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara , duke i skualifikuar këtë operatorë ekonomik.
  6. Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e mësipërme të prokurimit.
  7. Autoriteti kontraktor, brenda 5 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për zbatimin e këtij vendimi duke dokumentuar veprimet e kryera.
  8. T’i propozojë Agjencisë së Prokurimit Publik nisjen e hetimit administrativ në lidhje me konstatimet në arsyetimin e vendimit dhe ti dërgohet kopje e akteve të dosjes objekt shqyrtimit.
  9. T’i propozojë Rrjetit të Koordinatorëve Kundër Korrupsionit nisjen e hetimit administrativ në lidhje me konstatimet në arsyetimin e vendimit .
  10. T’i propozojë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nisjen e hetimit administrativ në lidhje me konstatimet në arsyetimin e vendimit .
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per FLORFARMA viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per FLORFARMA viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per FLORFARMA viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per FLORFARMA viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-66555-04-19-2023
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Formular Ankese NRG shpk
  Formular Ankese Nr. 1613/2
  Formular Vendimi KPP

  MBESHTETES

  Ketu mund te keni REKLAMEN tuaj

  Kontakto ne [email protected]

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data