Open Procurement Albania

"Sherbim i pastrimit te ambienteve te brendshme dhe te jashtme te Spitalit Psikiatrik Ali Mihali Vlore

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
 • Autoriteti Prokurues ka skualifikuar te gjithe operatoret pjesemarres ne gare me oferte me te ulet se oferta fituese

Autoritet Prokurues Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara
Institucion Kontraktues Spitali Psikiatrik Ali Mihali Vlore
Objekti i Tenderit "Sherbim i pastrimit te ambienteve te brendshme dhe te jashtme te Spitalit Psikiatrik Ali Mihali Vlore
Nr. Reference REF-55708-04-06-2020
Vlera / Fondi Limit 76 876 341,00
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 07-04-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 30-04-2020
Data e mbajtjes se tenderit 30-04-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues 10
Operatore Konkurues 1) “LEKA- 2007” SHPK
2) “ALBPASTRIM” SHPK
3) “ALPEN PULITO” SHPK
4) “CLEAN FAST” SHPK
5) “CORGEN” SHPK
6) “KPL” SHPK
7) “Pastrime Silvio” SHPK
8) “REJ” SHPK
9) “SANITARY CLEANING” SHPK
10) “SORI-AL” SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • CLEAN FAST
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 59 103 548,00
  Data e shpalljes se fituesit 20-07-2020
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates Nga lidhja e kontratës/ kontratave deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, në bazë të marrëveshjes kuadër me afat 4 vjet.
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Kanë marrë përgjigje me;
  • vendimin e KSHA-së nr.884/2 datë 01.06.2020;
  • vendimin e KSHA-së me 992/2 datë 01.06.2020;
  • Vendim i Komisionit të Prokurimit Publik nr. 241/2020 datë 07.07.2020.Fituesi eshte konfirmuar permes vendimit te KPP-se.

  Njoftimi mbi rivlerësimin e ofertave është bërë në datë 09.07.2020.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:
  1. “LEKA- 2007” SHPK
  • Operatori ekonomik skualifikohet pasi nuk arriti të plotësoj pikën 2, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, nën pikën 1/b. Nuk arriti të paraqesë Deklaratën për paraqitje ofertë të pavarur, sipas shtojcës 1/1.
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 1 të Kapacitetit Teknik të kritereve të veçanta të kualifikimit, pasi nga dokumentacioni i paraqitur nuk arriti të provojë se ka realizuar furnizime të ngjashme në raport me vlerën të paktën 40 % të fondit limit.
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 2 të kapacitetit teknik.
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 3 të kapacitetit teknik.
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 4 të kapacitetit teknik.

  2. “ALBPASTRIM” SHPK:
  • Ofertuesi s’kualifikohet pasi nuk përmbush pikën 4 të nenit 66 të VKM-së Nr. 914, datë 29.12.2014, sipas së cilit: “Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se ± 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar”.
  • Operatori ekonomik s’kualifikohet pasi nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 1, gërma “e” të kritereve të vecanta për kualifikim të dokumentave të tenderit, duke mos arritur të vërtetojë se ka shlyer të gjitha detyrimet e maturuara të energjisë elektrike.
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 1 të Kapacitetit Teknik të kritereve të veçanta të kualifikimit, pasi nga dokumentacioni i paraqitur nuk arriti të provojë se ka realizuar furnizime të ngjashme në raport me vlerën të paktën 40 % të fondit limit
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 4 të kapacitetit teknik.

  3. Ofertuesi “ALPEN PULITO” SHPK skualifikohet për arsye se:
  “Në zbatim të Vendimit nr. 241/2020 me datë 07.07.2020 të Komisionit të Prokurimit Publik
  4. Arsyeja e skualifikimit për “CORGEN” SHPK
  • Operatori ekonomik nuk përmbush pikën 1 të kritereve të përgjithshme të kualifikimit pasi një nga ortakët e shoqërisë rezulton i denuar për një nga veprat e parashikuara në nenin 45 pika 1 të ligjit “Për Prokurimin Publik”.
  • Nuk arriti të plotësoj pikën 3.2, Kapaciteti ekonomik dhe financiar, nën pika 2, Kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve: 2016, 2017, 2018, të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse tatimore, pasi bilanci i vitit 2017 nuk është i çertifikuar nga autoriteti përkatës.

  5. Arsyeja e skualifikimit për “KPL” SHPK
  • Operatori ekonomik nuk arriti të plotësoj pikën 2, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, nën pikën 1/b, ç, d, dh, pasi nuk ka paraqitur asnjë nga deklaratet e kërkuara sipas këtyre pikave.
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 1 (b) të Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, pasi nuk arriti të paraqesë Deklaratën për paraqitje oferte të pavarur, sipas Shtojcës 1/1.
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 1 (ç) të Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, pasi nuk arriti të paraqesë Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5.
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 1 (d) të Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, pasi nuk arriti të paraqesë Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Vendim KPP
  Shpallja e Fituesit

  MBESHTETES
  logo_amb_suedeze.png

  Databaza është pjesë e projektit “Open Data, Access and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” mbështetur financiarisht nga The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data