Open Procurement Albania

Blerje autoambulanca për plotësimin e nevojave të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
 • Autoriteti Prokurues ka skualifikuar te gjithe operatoret pjesemarres ne gare me oferte me te ulet se oferta fituese

Autoritet Prokurues Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara
Institucion Kontraktues Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale
Objekti i Tenderit Blerje autoambulanca për plotësimin e nevojave të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

• Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratës: 196,371,000 Lekë, pa TVSH.
• Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit.

( Sasia e Autoambulancave e percaktuar sipas dokumentit me poshte .)
Nr. Reference REF-64308-07-06-2020
Vlera / Fondi Limit 196 371 000,00
Lloji i Kontrates Publike Blerje Mallrash
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 07-07-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 30-07-2020
Data e mbajtjes se tenderit 30-07-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues 3
Operatore Konkurues 1. ALBANIA MOTOR COMPANY SHPK
2. CLASSIC SHPK
3. TIMAC SHPK dhe START CO SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • ALBANIA MOTOR COMPANY
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 191 505 600,00
  Data e shpalljes se fituesit 04-09-2020
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates Brenda 60 ditëve nga data e lidhjes së kontratës.
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:
  1. “CLASSIC” SHPK
  • Operatori ekonomik “Classic” SHPK nuk arriti të paraqesë dokumentacionin e kërkuar në DT pasi rezulton të ketë praqitur ofertën ekonomike, pasqyrat finaciare dhe xhiro vjetore.

  2. “TIMAC” SHPK dhe “START CO”SHPK
  • Operatori ekonomik rezulton të ketë paraqitur ofertë në këtë procedurë prokurimi si bashkim operatorësh ekonomik dhe referuar dokumentit të hedhur në SPE dhe të emërtuar “Marrëveshja për bashkim ekonomik” në përmbajtje të të cilit është dokumenti noterial: “Marrëveshje Bashkëpunimi për bashkimin e përkohshëm të dy shoqërive” me nr.REP 4043 dhe nr.KOL 1002, datë 03.08.2020.
  • Anëtari i BOE “START –CO” SHPK nuk rezulton të ketë paraqitur si pjesë të ofertës të paraqitur nga BOE “TIMAK”SHPK dhe “START –CO” SHPK, dokumentacionin e kërkuar në përmbushje të kritereve të përcaktuara në Shtojcën 9 te DT, në raport me pjesmarrjen e tij në BOE prej 40% të volumit të kontratës e konkretisht:
  Operatori ekonomik “START –CO” SHPK, nuk arriti të provojë se ka realizuar furnizime të mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës. Ky anëtar i BOE –së referuar pjesëmarrjes në këtë bashkim operatorësh duhet të paraqistedokumentacion provues për realizimin e furnizimeve të ngjashme në vlerën prej jo më pak se 31,419,360 (tridhjetë e një milion e katërqind e nëntëmbëdhjetë mijë e treqind e gjashtëdhjetë) lekë pa TVSH. Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur si pjesë e ofertës të dorëzuar në SPE për këtë procedurë prokurimi rezulton të ketë paraqitur furnizime të ngjashme në vlerën prej 13,494,650 lekë pa TVSH. Furnizimet e deklaruara me faturat tatimore me nr. 40 datë 02.05.2019; me nr.41 datë 02.05.2019 dhe me nr.95 datë 11.11.2019 nuk vlerësohen si furnizime të ngjashme me objektin e prokurimit.
  • Anëtari i BOE “START –CO” SHPK, nuk arriti të provojë që është i autorizuar nga prodhuesit ose nga distributorët e autorizuar nga prodhuesit, për këtë objekt prokurimi. Në rast se do të paraqitet kjo e fundit, duhet të vërtetohet lidhja midis Distributorit tëAutorizuar dhe Prodhuesit. Autorizimi duhet të përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit si: telefon, e-mail, website kjo e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij.
  • Anëtari i BOE “START –CO” SHPK, nuk arriti të paraqesë një deklaratë që garanton dhe merr përsipër se autoambulanca dhe pajisjet mjekësore që do të ofertojë janë të prodhuara dhe përmbushin kërkesat, certifikimet dhe standardet e cilësisë të përcaktuara në specifikimet teknike në DST, si dhe faktin se të gjitha certifikatat për standartet e cilësisë duhet të shoqërojnë mallin në momentin e marrjes në dorëzim.
  • Anëtari i BOE “START –CO” SHPK nuk arriti të paraqesë një deklaratë ku të ku të përshkruajë dhe të specifikojë: kompaninë prodhuese, modelin A dhe vendin e prodhimit të automabulancës, si dhe modelin dhe vitin e prodhimit të automjetit.
  • Anëtari i BOE “START –CO” SHPK nuk arriti paraqesë katalogë teknikë/ broshura ose çdo lloj dokumentacioni tjetër teknik, të autoambulancës model A, ku të përfshihen specifikimet teknike të automjetit dhe kabinës së pacientit, të përkthyer dhe noterizuar. Në katalogë/ broshura duhet të markoheshin nga OE (për lehtësi identifikimi) specifikimet teknike të kërkuara në Shtojcën 10 të DT.
  • Anëtari i BOE “START –CO” SHPK nuk arriti të paraqesë katalogë teknikë/ broshura ose çdo lloj dokumentacioni tjetër teknik, të pajisjeve dhe aparaturave mjekësore të kabinës së pacientit të autoambulancës model A, që vërteton plotësimin e specifikimeve teknike, të përkthyer dhe noterizuar. Në katalogë/ broshura duhet të markoheshin nga OE (për lehtësi identifikimi) specifikimet teknike të kërkuara në Shtojcën 10 të DT.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit
  Shtojca 10 - Specifikimet Teknike

  Shtojca 12 - Sasia dhe Grafiku i lëvrimit (Sasia e mallit që kërkohet).

  MBESHTETES
  logo_amb_suedeze.png

  Databaza është pjesë e projektit “Open Data, Access and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” mbështetur financiarisht nga The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data