Open Procurement Albania

Blerje materiale të ndryshme për pastrim (e ndarë në 3 Lote, përfshirë artikujt kundër COVID-19) - Loti 1 “Blerje detergjent, dizifektant dhe aromatizues”

Autoritet Prokurues Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara
Institucion Kontraktues
Objekti i Tenderit Blerje materiale të ndryshme për pastrim (e ndarë në 3 Lote, përfshirë artikujt kundër COVID-19) - Loti 1 “Blerje detergjent, dizifektant dhe aromatizues”
Janë identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm:
1) “EURO MEGA 2010” SHPK
2) “W CENTER” SHPK
3) “PASTRIME SILVIO” SHPK
Nr. Reference REF-90596-03-19-2021
Vlera / Fondi Limit 125 924 226,00
Lloji i Kontrates Publike Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 23-03-2021
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 15-04-2021
Data e mbajtjes se tenderit 15-04-2021
Nr. i Operatoreve Konkurues 8
Operatore Konkurues 1. “AN&RA” SHPK & “CAPITAL GROUP” SHPK
2. “ANBIM” SHPK & “BOJRA NEON” SHPK
3. “ATLANTIK 3” SHPK
4. “EURO MEGA 2010” SHPK
5. “GET klin” SHPK & “2 AT” SHPK
6. “MURATI D” SHPK & “ANHEL” SHPK
7. “PASTRIME SILVIO” SHPK
8. “W CENTER” SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit 23-03-2021
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates Sipas kërkesave të autoriteteve kontraktore por në cdo rast jo më pak se 10 (dhjetë) ditë nga lidhja e kontratës/ kontratave deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, në bazë të marrëveshjes kuadër;
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa. Ka marrë përgjigje me Vendim te Komisionit të Shqyrtimit të Ankesave nr. 940/2 prot, datë 27.05.2021, si dhe Vendimin nr.365/2021 datë 14.7.2021 të Komisionit të Prokurimit Publik
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “AN&RA” SHPK & “CAPITAL GROUP” SHPK, për këto arsye:
  - nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 2, Seksioni 2.3. “Kapaciteti teknik” të Kritereve të vecanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, anëtari i BOE “CAPITAL GROUP” SHPK, nuk arriti të provojë se disponon në emër të shoqërisë të paktën një ambient magazinimi në raport me përqindjen e pjesëmarrjes në këtë bashkim. Certifikata për vërtetim pronësie e paraqitur, është në emër të administratorit të shoqërisë B. Ç., dhe jo të “CAPITAL GROUP” SHPK.
  2. “ANBIM” SHPK & “BOJRA NEON” SHPK, për këto arsye:
  - nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 1 të seksionit 2.3 “Kapaciteti teknik” të Kritereve të vecanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, anëtari i BOE “BOJRA NEON” SHPK, nuk arriti të provojë se ka realizuar furnizime të mëparëshme të ngjashme, të realizuara gjatë 3 viteve të fundit, në një vlerë jo më të vogël se 40% e vlerës së shumës së fondeve limit (loti 1, 2 dhe 3) për të cilat ka ofertuar.
  3. “ATLANTIK 3” SHPK, për këto arsye:
  - Nga dokumentacioni i paraqitur në SPE, rezulton se mesatarja e xhiros së realizuar për 3 vitet e fundit nga ofertuesi, është me e vogël se 40% e vlerës së shumës së fondeve limit të loteve 1, 2 dhe 3, për të cilat ka ofertuar.
  4. “GET klin” SHPK & “2 AT” SHPK, për këto arsye:
  - nuk arriti të provojë se ka kapacitete ekonomike financiare në raport me përqindjen e pjesëmarrjes në këtë bashkim. Nga vërtetimi i xhiros së tre viteve të fundit, i paraqitur në SPE nga anëtari i BOE “GET KLIN” SHPK rezulton se, vlera mesatare e xhiros së realizuar në tre vitet e fundit nga ky operator është me vogël sesa vlera e kërkuar në raport me përqindjen e pjesëmarrjes në këtë bashkim.
  5. “MURATI D” SHPK & “ANHEL” SHPK, për këto arsye:
  - nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 1 të seksionit 2.3 “Kapaciteti teknik” të Kritereve të vecanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të provojë se ka kapacitete teknike për të gjitha lotet (lotet 1 dhe 2) ku operatori ekonomik ka ofertuar. Nga dokumentacioni i paraqitur në SPE, rezulton se, ofertuesi nuk ka realizuar furnizime të mëparëshme të ngjashme, të realizuara gjatë 3 viteve të fundit, në një vlerë jo më të vogël se 40% e vlerës së shumës së fondeve limit (loti 1 dhe 2) për të cilat ka ofertuar.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime Organi Qendror Blerës, Agjencia e Blerjeve të Përqendruara në emër dhe për llogari të autoriteteve kontraktore si më poshtë:

  1. Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Tiranë me fond të marëveshjes kuadër 1,271,798.13 Lekë (pa TVSH).
  2. Spitali Rajonal Fier me fond të marëveshjes kuadër 3,386,749 Lekë (pa TVSH).
  3. Komanda Mbështetëse, Tiranë me fond të marëveshjes kuadër 1,801,600.56 Lekë (pa TVSH).
  4. Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Tiranë me fond të marëveshjes kuadër 35,058,222.22 Lekë (pa TVSH).
  5. Qendra Spitalore “Xhaferr Kongoli” Elbasan me fond të marëveshjes kuadër 2,949,914.84 Lekë (pa TVSH).
  6. Komanda e Forcës Tokësore, Tiranë me fond të marëveshjes kuadër 3,237,863.81 Lekë
  7. Drejtoria e Shërbimit Spitalor Korçë, me fond të marëveshjes kuadër 2,997,527.94 Lekë (pa TVSH).
  8. Reparti Ushtarak NR.6630 Tiranë, me fond të marëveshjes kuadër 2,535,797.11 Lekë (pa TVSH).
  9. Spitali Rajonal Vlorë me fond të marëveshjes kuadër 2,799,546 Lekë (pa TVSH.
  10. Qëndra Spitalore Universitare “Nenë Tereza", Tiranë me fond të marëveshjes kuadër 60,137,861Lekë (pa TVSH).
  11. Drejtoria e Spitalit Rajonal Berat, me fond të marëveshjes kuadër 1,300,017 Lekë (pa TVSH).
  12. Spitali Universitar Obsetrik-Gjinekologjik “Mbretëresha Geraldine”, Tiranë me fond të marëveshjes kuadër 2,016,676.75 Lekë (pa TVSH).
  13. Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi” Tiranë me fond të marëveshjes kuadër 2,557,360 Lekë (pa TVSH).
  14. Spitali Universitar Obsetrik-Gjinekologjik “Koço Gliozheni” Tiranë me fond të marëveshjes kuadër 2,184,278.11 Lekë (pa TVSH).
  15. Ministria e Mbrojtes Tiranë, me fond të marëveshjes kuadër 1,689,013 Lekë (pa TVSH).
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara REF-90596-03-19-2021
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Vendim KPP
  ‘’FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR”

  MBESHTETES
  logo_amb_suedeze.png

  Databaza është pjesë e projektit “Open Data, Access and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” mbështetur financiarisht nga The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data