Open Procurement Albania

Blerje pjesë këmbimi për automjete, për shërbime profilaktike -Loti II “Blerje bateri për automjete

Autoritet Prokurues Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara
Institucion Kontraktues
Objekti i Tenderit Blerje pjesë këmbimi për automjete, për shërbime profilaktike - Loti II “Blerje bateri për automjete
Nr. Reference REF-91154-03-25-2021
Vlera / Fondi Limit 9 155 144,00
Lloji i Kontrates Publike Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 26-03-2021
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 19-04-2021
Data e mbajtjes se tenderit 19-04-2021
Nr. i Operatoreve Konkurues 5
Operatore Konkurues 1) “Alked Kopaçi” PF
2) “ALSTEZO” SHA
3) “AUTO ASJA” SHA
4) “KADIU” SHA
5) “KAPPA- OIL” SHA
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Alked Kopaçi
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 5 990 000,00
  Data e shpalljes se fituesit 02-06-2021
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, sipas marrëveshjes kuadër, për secilin lot.
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Kanë marrë përgjigje nga organi qendror blerës më datë: 19.05.2021.

  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1. “ALSTEZO” SHA
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 6, të seksionit 2.3 “Kapaciteti teknik”, pasi nuk arriti të paraqesë autorizim nga prodhuesi ose nga distributorët e autorizuar nga prodhuesit për një pjesë të produkteve të ofruara. Në SPE si pjesë të ofertës së tij, operatori ekonomik ka paraqitur për një pjesë të produkteve katalogë/ broshura të “VARTA”, për të cilin nuk ka autorizim nga prodhuesi LUBATEX. Autorizimi i prodhuesit LUBATEX, i paraqitur në SPE nga operatori ekonomik është lëshuar vetëm për ENERGIZER dhe FREE BATT.
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 7 të seksionit 2.3 “Kapaciteti teknik”, pasi nuk ka deklaruar standartin e cilësisë në skedën teknike për të gjithë artikujt e kërkuar sipas shtojcës 12.

  2. “KADIU” SHA
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 2 të seksionit 2.3 të kapacitetit teknik, pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin e kërkuar që të provojë se disponon të paktën 1 (një) ambient magazinimi me sipërfaqe minimale 30 m2, me qëllim magazinimin e mallit objekt kontrate.

  3. “KAPPA- OIL” SHA • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 1, gërma “a” të kritereve të veçanta të kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur Formularin e ofertës sipas Shtojcës 1.
  • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 4, gërma “a” të seksionit 2.3 “Kapaciteti teknik”, pasi nuk ka paraqitur vërtetim nga administrata tatimore për numrin mesatar të punonjësve për periudhën 3 mujore (dhjetor 2020 – shkurt 2021). • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 7, seksioni 2.3 “Kapaciteti teknik”, pasi nuk arriti të paraqesë katalogë/ broshurë të baterive të kompanisë nga e cila ka marrë autorizimin e prodhuesit. Në SPE si pjesë të ofertës së tij, operatori ekonomik ka paraqitur katalogët/ broshurat ku rezultojnë të jenë të kompanisë “BETA”, çka nuk lidhet me autorizimin e lëshuar nga prodhuesi “YIGITAKU”.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër: Organi Qëndror Blerës, në emër dhe për llogari të autoriteteve kontraktore të mëposhtme:

  1. Qëndra e Shërbimit Administrimit të Mjeteve të Transportit, me fond të marrëveshjes kuadër: 1,103,510 (një milion e njëqind e tre mijë e pesëqind e dhjetë) Lekë (pa TVSH).
  2. Garda e Republikës, me fond të marrëveshjes kuadër: 1,499,780 ( një milion e katëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e shtatëqind e tetëdhjetë) Lekë pa TVSH.
  3. Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, me fond të marrëveshjes kuadër 2,062,030 (dy milion e gjashtëdhjetë e dy mijë e tridhjetë) Lekë (pa TVSH)
  4. Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve, me fond të marrëveshjes kuadër 5,832,230 ( pesë milion e tetëqind e tridhjetë e dy mijë e dyqind e tridhjetë) Lekë (pa TVSH).
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara REF-91154-03-25-2021
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit

  MBESHTETES
  logo_amb_suedeze.png

  Databaza është pjesë e projektit “Open Data, Access and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” mbështetur financiarisht nga The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data