Open Procurement Albania

Rikonstruksion i Ures së Kaludhit.

Autoritet Prokurues Autoriteti Rrugor Shqiptar
Institucioni Prokurues Autoriteti Rrugor Shqiptar
Objekti i Tenderit Rikonstruksion i Ures së Kaludhit.
Nr. Reference REF-40486-10-22-2019
Vlera / Fondi Limit 18 371 326,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 23-10-2019
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 25-11-2019
Data e mbajtjes se tenderit 25-11-2019
Nr. i Operatoreve Konkurues 15
Operatore Konkurues SHKELQIMI 07
2T
SIRETA 2F & EURO-ALB
SMO UNION & BLERIMI
ERAL CONSTRUCTION COMPANY & STERKAJ
LEON KONSTRUKSION
Company RIVIERA 2008
KEVIN KONSTRUKSION
VELLEZRIT HYSA
KACDEDJA
INERTI
NIKA & RIVIERA
BESA3-2006 & Ndregjoni
B-93
AGI KONS
Operator Ekonomik Kontraktues
 • SHKELQIMI 07 SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 11 500 007,00
  Data e shpalljes se fituesit 24-12-2019
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 12 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:

  1.Bashkimi i Operatoreve ekonomik " BESA3-2006 & Ndregjoni” nuk kualifikohet pasi nuk ploteson kriteret e kerkuar ne DST. Nuk kane paraqitur dokumentacionin si me poshte:
  • BOE “BESA 3-2006” SHPK & “NDREGJONI” SHPK nuk kane paraqitur deklaraten me shkrim nga administratori i subjektit per te deshmuar se kane paguar te gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, gje qe bie ndesh me piken 2.2.3 te Kritereve te Veçanta te Kualifikimit (Kapaciteti ekonomik dhe financiar).
  • Operatori ekonomik “BESA 3-2006” SHPK nuk ka paraqitur asnje dokument per te provuar se ka realizuar pune te ngjashme, gje qe bie ndesh me piken 2.3 te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit (Kapaciteti teknik).
  • Operatori ekonomik “NDREGJONI” SHPK nuk ploteson piken 2.3.5 te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit (Kapaciteti teknik), pasi Ing Fitim Doda i deklaruar nga Administratori i shoqerise si Drejtues Teknik eshte Ing Hidroteknik dhe jo Ing Ndertimi sic eshte kerkuar ne DST.
  • Operatori ekonomik “BESA 3-2006” SHPK nuk ploteson piken 2.3.5 te te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit (Kapaciteti teknik), pasi Ing Iza Muja deklaruar nga Administratori i shoqerise si Drejtuese Teknike nuk eshte e pasqyruar si e tille ne Liçencen e shoqerise.
  • Operatori ekonomik “BESA 3-2006” SHPK nuk ploteson piken 2.3.8 te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit (Kapaciteti teknik), pasi nuk ka paraqitur asnje dokument qe te provoje se ka te punesuar 1 Mjek ne kompanine e tij, gje e cila bie ndesh me VKM-në nr.692 datë 13.12.2001, e ndryshuar, i cili eshte i detyrueshëm për ndërmarrje ku të punësuar janë jo më pak se 15 punonjës. E ka mjekun, kontrolloje mire.
  • Operatori ekonomik “BESA 3-2006” SHPK ka deklaruar vleren e kontributeve te Ing se Ndertimit Iza Muja ne vleren 23.000 leke, gje e cila bie ne kundershtim me legjislacionin ne fuqi.

  2.Operatori ekonomik "AGI KONS sh.p.k." nuk kualifikofet, pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumentat e tenderit, si
  • tek kriteret e vecanta te kualifikimit nuk ploteson piken 2.3.2 mbasi nuk ka paraqitur formularin E-SIG ( liste pagesat) per periudhen tetor 2018-dhjetor2018
  • Tek kriteret e vecanta te kualifikimit nuk ploteson piken 2.3.5 Ne deklaraten e administratorit te kompanise deklarohet si drejtuesi teknik i objektit z. Arben Luzi meprofesion eshte inxhinier mekanik kurse ne kriteret e DST per kete objekt drejtuesi teknik duhet te jete inxhinier ndertimi .
  • Tek kriteret e vecanta te kualifikimit nuk ploteson piken 2.3.10 ne kriteret e DST kerkohet mjeti rul hekur –hekur me kapacitet 5-12 ton ndersa operatori ka paraqitur mjetin rul gome-cilinder .

  3. Operatori ekonomik " B-93." Nuk kualifikohet pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumnetet e tenderit, si:
  • tek kriteret e vecanta te kualifikimit nuk ploteson piken 2.3.2 , pasi nuk ka paraqitur formularet E-SIG (liste pagesat) per periudhen Tetor2018-Dhjetor2018
  tek kriteret e vecanta te kualifikimit nuk ploteson piken 2.3.7, pasi punonjesi Nexhat Kamberaj nuk eshte I siguruar mbasi ne formularin E-SIG nuk ekziston emri i tij ,kjo verteton qe ky punonjes nuk eshte pjese e perhershme e stafit sipas kriterit te kerkuar ne keto DST

  4.Operatori ekonomik "KACDEDJA." Nuk kualifikohet pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumnetet e tenderit, si
  Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik:”KACDEDJA” ne formularin e ofertes eshte 15 612 816.56 lek(patvsh) mbasi u verifikuan veprimet e ketij preventivi vlera e ofertes rezulton te jete 15 987 602 lek(patvsh), Ku gabimi atithmerik ne preventivin e ofertes me objekt :”Rikonstruksion i ures se Kaludhit “eshte 2.34% .
  Bazuar ne V.K.M 914,DT 29.12.2014 :” Rregullat e prokurimit publik “,neni 66,pika 4 ku shprehet :”ofertat e kualifikuara verifikohen nese kane apo jo gabime aritmetike. Nese ofertat rezultojne me gabime aritmetike korrigjohen …Ofertat me gabime aritmetike refuzohen kur shumat absolute te te gjitha korigjimeve jane me te larta ose me te ulta se( ±)2% e vleres se ofertes ekonomike te ofruar .

  5. Bashkimi i Operatoreve ekonomik "NIKA & RIVIERA” nuk kualifikohet pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumnetet e tenderit, si,
  • tek kriteret e vecanta te kualifikimit nuk ploteson piken 2.3.9, pasi te DY operatoret nuk kane paraqitur certifikaten PASS 99-2012(sistemi I intergruar I menaxhimit)

  6. Operatori ekonomik "KEVIN CONSTRUKSION." Nuk kualifikohet pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumentat e tenderit, si
  • tek kriteret e vecanta te kualifikimit nuk ploteson piken 2.3.3 mbasi nuk ka paraqitur licensen e shoqerise
  • tek kriteret e vecanta te kualifikimit nuk ploteson piken 2.3.2 , mbasi nuk ka paraqitur formularin E-SIG ( liste pagesa)per muajin tetor 2019
  • tek kriteret e vecanta te kualifikimit nuk ploteson piken 2.3.6, mbasi nuk ka paraqitur ne perberje te stafit ndihmes nje inxhinier gjeodet.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SHKELQIMI 07 SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SHKELQIMI 07 SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SHKELQIMI 07 SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SHKELQIMI 07 SHPK viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit Nr.43 - Dt.28-10-2019
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Specifikim Teknik
  Raport Teknik
  Preventiv
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates
  Anulimi i Tenderit
  Sqarime per DST.

  Grafiku i punes .
  Projekti

  MBESHTETES

  Ketu mund te keni REKLAMEN tuaj

  Kontakto ne [email protected]

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data