Open Procurement Albania

Shtesë kati në objektin zyra të Drejtorisë së Rajonit Jugor Gjirokastër.

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit

Autoritet Prokurues Autoriteti Rrugor Shqiptar
Institucioni Prokurues Autoriteti Rrugor Shqiptar
Objekti i Tenderit Shtesë kati në objektin zyra të Drejtorisë së Rajonit Jugor Gjirokastër.
Nr. Reference REF-33664-08-16-2019
Vlera / Fondi Limit 6 246 506,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Kërkesë për Propozim
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 19-08-2019
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 30-08-2019
Data e mbajtjes se tenderit 30-08-2019
Nr. i Operatoreve Konkurues 5
Operatore Konkurues AVDULI
Elda-VL
INERTI
JODY-KOMPANY SHPK & SHENDELLI
MANE/S SHPK & BE – IS
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Inerti SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 6 225 516,00
  Data e shpalljes se fituesit 18-11-2019
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 7470619
  Data e lidhjes se kontrates 21-11-2019
  Kohezgjatja e kontrates 45 ditë
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Më datë 09.09.2019 është paraqitur ankesë pranë Autoritetit Kontraktor nga BOE “MANE-S” SHPK dhe “BE – IS” SHPK. Më datë 13.09.2019 Autoriteti Kontraktor ka vendosur rrezimin e ankeses se paraqitur nga ky BOE dhe më datë 19.09.2019 BOE “MANE-S” SHPK dhe “BE – IS” SHPK i eshte drejtuar Komisionit të Prokurimit Publik.
  Komisioni i Prokurimit Publik me Vendimin 706/2019 vendosi te refuzoje ankesën e sipercituar.

  Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:

  1. “AVDULI” sh.p.k. :
  • Nuk ka plotesuar Kriteret e Pergjithshme te Kualifikimit sipas Shtojces 11.
  • Operatori ekonomik “AVDULI” shpk ka deklaruar Drejtues Teknik te punimeve Ing. T. L, i cili do jete i pranishem gjate gjithe kohes qe do te kryhen punimet ne objekt, por te deklarata nuk eshte percaktuar eksperienca e punes jo me pak se 5 vjet dhe nga dokumentacioni i paraqitur per Drejtuesin Teknik rezulton se Drejtuesit Teknik i mungon eksperienca 5 vjecare.
  Kjo gje bie ndesh me Kriteret e Veçanta te Kualifikimit, pika 2.3.3 ...
  • Operatori ekonomik nuk ka deklaruar si kontrata te lidhura dhe/ose ne proces kontraten e lidhur me AK Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Fier me objekt: “Sherbime per hidrovore dhe Hidroizolime”, ne vleren 1 853 274 (me TVSH).
  • Operatori ekonomik “AVDULI” Shpk nuk ka arritur te paraqese dokumentacion te plote dhe te sakte per te deshmuar plotesimin e pikes 2.3.3 te kritereve te veçanta per kualifikim lidhur me disponimin e punonjesve te kualifikuar si teknik ndertimi, elektricist, mekanik, pllakashtrues, hidroizolues, e karpentier, bojaxhi, muratore/suvatues, hidraulike, bojaxhi. Dokumenti qe duhet paraqitur per te deshmuar kualifikimin profesional jane: Çertifikatat/dëshmitë/diplomat” te cilat janë dokumente zyrtare të llojeve të ndryshme, të lëshuara nga një organ certifikues, të cilat regjistrojnë arritjet e një individi pas vlerësimit, sipas një procedure e standardi të paracaktuar.

  2. “JODY KOMPANY” SHPK & “SHENDELLI” SH.P.K :
  Nga ana e Komisionit te Vleresimit te Ofertave konstatohet se ky OE nuk ka dorezuar dokumentacioni te sakte lidhur me kualifikimin tekniko-ligjor te kerkuar ne Kriteret e Pergjithshme dhe te Vecanta te Kualifikimit te pershkruara ne DST.
  Operatori ekonomik “SHENDELLI” SHPK skualifikohet, sepse nuk ka plotesuar ne rregull shtojcen 4 "Deklaratë mbi përmbushjen e kritereve te përgjithshme”, pasi nuk ka deklaruar emrin e administratorit S. Ç.
  Formati standard i shtojcës 4 "Deklaratë mbi përmbushjen e kritereve të përgjithshme" është i tillë që kërkon domosdoshmërisht citimin në mënyrë nominale të emrit të cilido anëtari të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut, të operatorit ekonomik të cilët nuk duhet të jenë ose të kenë qënë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për asnjë nga veprat penale, të përcaktuara në nenin 45/1 të LPP.
  BOE “SHENDELLI” SHPK & “JODY-KOMPANY” SHPK skualifikohet, sepse nuk kane paraqitur dokumentacionin si (dëshmi kualifikimi profesional/çertifikatë/diplomë) të lëshuara nga qendra e formimit profesional, shkolla profesionale të njohura, apo të akredituara nga shteti, etj që të vërtetojë kualifikimin profesional të mësipërm konsiderohet mosplotesim i pikes 2.3.3 te kritereve te veçanta per kualifikim.
  Operatori “JODY-KOMPANY” shpk nuk ka arritur te paraqese dokumentacion te plote per te deshmuar plotesimin e pikes 2.3.5 te kritereve te veçanta per kualifikim (nuk ka arritur te paraqese Licencë QKL III.2.B)
  3. Operatori ekonomik “ELDA-VL” shpk:
  Nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar ne DST sipas Kritereve te Pergjithshme dhe te Vecanta te Kualifikimit.

  4. BOE “MANE-S” SHPK dhe “BE – IS” SHPK:
  Nuk ka dorezuar dokumentacion te sakte lidhur me kualifikimin tekniko-ligjor te kerkuar ne Kriteret e Pergjithshme dhe te Vecanta te Kualifikimit te pershkruara ne DST.
  Operatori MANE/S shpk nuk ka arritur te paraqese dokumentacion te plote per te deshmuar plotesimin e pikes 2.3.5 te kritereve te veçanta per kualifikim (nuk ka arritur te paraqese Licencë QKL III.2.B) .
  Operatori MANE/S shpk nuk ka arritur te paraqese dokumentacion te plote dhe te sakte per te deshmuar plotesimin e pikes 2.3.3 te kritereve te veçanta per kualifikim lidhur me disponimin e punonjesve te kualifikuar si teknik ndertimi, elektricist, mekanik, pllakashtrues, hidroizolues, e karpentier, bojaxhi, muratore/suvatues, hidraulike, bojaxhi, ne proporcion me nr qe i duhet te kishte sipas % te marre persiper ne akt marreveshjen e bashkepunimit 93.43 %.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Inerti SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Inerti SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Inerti SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Inerti SHPK viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit Nr.34 - Dt.26-08-2019
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Specifikim Teknik
  Raport Teknik
  Relacion Konstruktiv
  Preventiv
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates Nr.47 - Dt.25-11-2019
  Anulimi i Tenderit
  Apelime dhe Vendime te KPP
  Termat e References
  Projekti

  MBESHTETES

  Ketu mund te keni REKLAMEN tuaj

  Kontakto ne [email protected]

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data