Open Procurement Albania

Rikonstruksion i Ures së Leklit.

Autoritet Prokurues Autoriteti Rrugor Shqiptar
Institucioni Prokurues Autoriteti Rrugor Shqiptar
Objekti i Tenderit Rikonstruksion i Ures së Leklit.
Nr. Reference REF-40604-10-23-2019
Vlera / Fondi Limit 11 463 427,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 24-10-2019
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 25-11-2019
Data e mbajtjes se tenderit 25-11-2019
Nr. i Operatoreve Konkurues 12
Operatore Konkurues 2T SHPK
SIRETA 2F SHPK & EURO-ALB SHPK
ERAL CONSTRUCTION COMPANY SHPK & STERKAJ SHPK
LEON KONSTRUKSION SHPK
FLED SHPK
GRANIT KONSTRUKSION M SHPK
VELLEZRIT HYSA SHPK
INERTI SHPK
NIKA SHPK & RIVIERA SHPK
BESA3-2006 SHPK & Ndregjoni SHPK
B-93 SHPK
BLERIMI SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • ERAL CONSTRUCTION COMPANY SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 7 372 740,00
  Data e shpalljes se fituesit 11-02-2020
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 12 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Kane marre pergjigje me date 27.12.2019.
  Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:

  1 . Bashkimi i Operatoreve ekonomik " BESA3-2006 & Ndregjoni” nuk kualifikohet pasi nuk ploteson kriteret e kerkuar ne DST. Nuk kane paraqitur dokumentacionin si me poshte:
  Anetari i BOE "Ndregjoni " sh.p.k me vertetimin e debise me nr.8408, date 02.10.2019 te leshuar OSHEE , Drejtoria Rajonale Tirane nuk plotëson kërkesën për kualifikim , lidhur me shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike, mbështetur në kërkesat e Nenit.74/3, të VKM-së, Nr.914, date 29.12.2014 , Anetari i BOE "Ndregjoni " sh.p.k , me vertetimin e debise me nr.8408, date 02.10.2019 te leshuar OSHEE , Drejtoria Rajonale Tirane, nuk konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë, nuk eshte shlyer fatura e muajit Shtator 2019. Procedura e prokurimit është zhvilluar më datë 25.11.2019. Mbeshtetur në nenin 9 (“Pagesa dhe afati për kryerjen e saj”), paragrafi 9.1, të kontratës së miratuar me Vendimin e ERE nr.109, datë 21.10.2011 “Për miratimin e kontratës së furnizimit me energji elektrike të klientëve jo-familjarë”, përcaktohet shprehimisht që: “Klienti do të paguajë detyrimin e përcaktuar në faturën mujore të konsumit të energjisë elektrike (titull ekzekutiv), si dhe kur është rasti, kamatëvonesat përkatëse dhe pagesën e rilidhjes së energjisë, jo më vonë se ditën e fundit kalendarike të muajit pasardhës të atij të faturua”., pra nuk përmbush pikën 1/gj, kriteret e vecanta te kualifikimit , shtojca 12 . Anetari i BOE " Besa 3-2006 " sh.p.k nuk ka paraqitur dokument provues në sistemin e prokurimit publik per te provuar se permbush kriterin per pune te ngjashme , në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tij në bashkim, pra nuk përmbush pikën 2.3.1/a , 2.3.1/b ,kriteret e vecanta te kualifikimit , kapaciteti teknik , shtojca 12.

  2. Bashkimi i Operatoreve ekonomik " BLERIMI." Nuk kualifikohet pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumnetet e tenderit, si,
  "Blerimi " sh.p.k nuk ka paraqitur dokument provues në sistemin e prokurimit publik, vertetim te leshuar nga cdo njesi vendore per te deshmuar se ka paguar te gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore , ne vendet ku operatori ka ushtruar apo ushtron aktivitet per vitet 2017-2018 , pra nuk përmbush pikën 2.2.3 , të kapacitetit ekonomik dhe financiar , kriteret e vecanta te kualifikimit , shtojca 12 .

  3.Operatori ekonomik "GRANIT KONSTRUKSION M." nuk kualifikohet pasi nuk ka paraqitur oferte ekonomike.

  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ERAL CONSTRUCTION COMPANY SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ERAL CONSTRUCTION COMPANY SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ERAL CONSTRUCTION COMPANY SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ERAL CONSTRUCTION COMPANY SHPK viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit Nr.43 - Dt.28-10-2019
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Specifikim Teknik
  Raport Teknik
  Preventiv
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates
  Anulimi i Tenderit
  Sqarime per DST.

  Grafiku i punes .
  Projekti

  MBESHTETES

  Ketu mund te keni REKLAMEN tuaj

  Kontakto ne [email protected]

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data