Open Procurement Albania

Punime ndërtimi për eleminimin e Pikave të Zeza në rrugë (Bashkëfinancim IPA 2013, Siguria Rrugore).

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit

Autoritet Prokurues Autoriteti Rrugor Shqiptar
Institucioni Prokurues Autoriteti Rrugor Shqiptar
Objekti i Tenderit Punime ndërtimi për eleminimin e Pikave të Zeza në rrugë (Bashkëfinancim IPA 2013, Siguria Rrugore).
Nr. Reference REF-35460-09-10-2019
Vlera / Fondi Limit 39 045 777,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 11-09-2019
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 14-10-2019
Data e mbajtjes se tenderit 14-10-2019
Nr. i Operatoreve Konkurues 4
Operatore Konkurues BIBA-X Sh.p.k & LALA Sh.p.k
R.S & M Sh.p.k & SI.SI-AL Sh.p.k & NDREGJONI Sh.p.k
EVEREST sh.p.k & V.A.S Konstruksion Sh.p.k
I.D.K Konstruksion Sh.p.k
Operator Ekonomik Kontraktues
 • IDK – Konstruksion
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 38,915,179.17
  Data e shpalljes se fituesit 11-02-2020
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 6 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Më datë 5.11.2019 është paraqitur ankesë pranë Autoritetit Kontraktor nga operatori ekonomik “I.D.K Konstruksion” SHPK. Më datë 11.11.2019 Autoriteti Kontraktor ka vendosur rrezimin e ankeses se paraqitur nga ky operator ekonomik dhe më datë 20.11.2019 “I.D.K-Konstruksion” SH.P.K i eshte drejtuar Komisionit të Prokurimit Publik.
  Komisioni i Prokurimit Publik me Vendimin 802/2019 prot, date 24.12.2019 vendosi te pranoje ankesën e sipercituar, si dhe të anulojë vendimin e KVO-së, duke s`kualifikuar bashkimin e operatorëve ekonomikë “R.S & M” sh.p.k. & “SI-SI AL” sh.p.k. & “Ndregjoni” sh.p.k .KPP me vendimin nr.802/3/2019, date 30.12.2019 ka hequr pezullimi i procedures.
  Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:

  1. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike "BIBA-X" Sh.p.k & "LALA" nuk kualifikohet, pasi rezulton se nuk ka paraqitur dokumentet ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit si me poshte:
  - Operatori ekonomik "LALA" SHPK nuk ka paraqitur dokumentacionin si me poshte vijon:
  • Agim Dida ne profesionin mekanik prane shoqerise "LALA " SHPK nuk eshte i deklaruar ne Listepagesat e Kontributeve te Sigurimeve Shoqerore per periudhen Janar, Mars 2019 dhe nuk ka arritur të paraqesë dëshmi kualifikimi profesional/diplomë të lëshuara nga qendra e formimit profesional, shkolla profesionale të njohura, apo të akredituara nga shteti, etj që të vërtetojë kualifikimin profesional të mësipërm, duke mos plotesuar piken 2.3.3 dhe 2.3.6 te Kritereve të Veçanta të Kualifikimit.
  • Dashamir Gjika saldator prane shoqerise "LALA" SHPK nuk eshte i deklaruar ne Listepagesat e Kontributeve te Sigurimeve Shoqerore per periudhen Janar, Shkurt, Mars 2019 dhe dhe nuk ka arritur të paraqesë dëshmi kualifikimi profesional/diplomë të lëshuara nga qendra e formimit profesional, shkolla profesionale te njohura, apo te akredituara nga shteti, etj qe te vertetoje kualifikimin profesional te mesiperm, duke mos plotesuar piken 2.3.3 dhe 2.3.6 te Kritereve te Veçanta te Kualifikimit.
  • Operatori ekonomik "Lala” Shpk ka deklaruar vleren e kontributeve te mjekut Gani Sakajani per 10 dite pune ne vleren 13.000 leke, gje e cila bie ne kundershtim me legjislacionin ne fuqi.

  - Operatori ekonomik "BIBA-X” SHPK nuk ka paraqitur dokumentacionin si me poshte vijon:
  Drejtuesi Teknik i ”BIBA-X” Shpk, Ing. Hyqmet MUKA, eshte i tre punesuar. Ai eshte i punesuar prane shoqerise "BIBA-X” Shpk, prane shoqerise "KAZIU. B" Shpk, Nipt K83310801B dhe gjithashtu, eshte i punesuar prane Bashkise Kavaje, veprim, i cili eshte ne kundershtim me legjislacionin ne fuqi .
  Operatori ekonomik "BIBA-X” SHPK nuk ka paraqitur dokumentacion te sakte siç eshte kerkuar ne DST, por ka paraqitur vetem Deshmi Kualifikimi te Sigurimit Teknik per specialistet si me poshte, düke mos plotesuar piken 2.3.6 te Kritereve te Veçanta te Kualifikimit.
  • "BIBA-X” SHPK & "LALA” SHPK nuk kane paraqitur dokumentacionin perkates ne lidhje me makinerite/mjetet e kerkuara ne DST pika 2.3.11.

  2. Bashkimi i Operatoreve Ekonomik "EVEREST” sh.p.k & ”V.A.S Konstruksion” sh.p.k nuk kualifikohet, pasi rezulton se nuk kane paraqitur dokumentet ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit si me poshte:
  • Oferta ekonomike e paraqitur nga bashkimi i operatoreve "EVEREST” sh.p.k & "V.A.S Konstruksion” sh.p.k. rezulton me gabime aritmetike pikerisht.
  • Shoqeria “V.A.S Konstruksion” sh.p.k: nuk permbush kriterin sipas piken 2.3.3 Stafi inxhinierik (drejtues teknik) te perfshire ne licencen e shoqerise....lng. Ismet Elezi i deklaruar si drejtues teknik per kete objekt eshte Ing. Hidroteknik dhe jo Ndertimi apo Mekanik.
  -Nuk permbush kriteret sipas pikes 2.3.11 Deshmi per mjetet dhe pajisjet pasi * Fatura Nr. 24 date 30.08.2016 e paraqitur per mjetin Gjenerator nuk eshte e shoqeruar me foto te mjetit.
  -Deklarata mbi disponueshmerine e mjeteve nuk eshte e rregullt pasi data e kontratave te qerase e deklaruar ne shtojce eshte i ndryshem nga data e kontratave te paraqitur ne SPE.

  - Shoqeria " EVEREST” nuk permbush kriteret sipas pikes 2.3.11 pasi :
  -Per mjetin Autovinc AA806PY nuk ka paraqitur certifikate transport malli -Nuk ka foto per mjetin kompresor, vetem dogane.
  -Per mjetin Kamion me targa TR9708P nuk ka paraqitur certifikate transport malli.
  -Per mjetin me targa AA 595 PF nuk ka paraqitur certifikate transport malli.
  -Nuk ka paraqitur dokumente provuese pronesie nga qeradhenesi per mjetet me qera makineri vijezimi dhe batipal.
  -Mungon 1 batipal dhe 1 makineri vijezimi. Nuk ka te dhena per te provuar kapacitetin e mjeteve dhe Ilojin e tyre.
  -Nuk ka paraqitur foto per makineri vijezimi dhe batipal.
  -Mungon karrotreci.

  3. "R.S & M” & "SI.SI-AL” & "NDREGJON1.
  Ne baze te Vendimit te KPP-se 802/2019 prot, date 24.12.2019 operatori ekonomik "R.S & M” & "SI.SI-AL” & "NDREGJON1”shpk, rezulton se nuk ka paraqitur dokumentet ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit Nr.37 - Dt.16-09-2019
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Specifikim Teknik
  Raport Teknik
  Preventiv
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates
  Anulimi i Tenderit
  Apelime dhe Vendime te KPP
  Termat e References

  MBESHTETES

  Ketu mund te keni REKLAMEN tuaj

  Kontakto ne [email protected]

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data