Open Procurement Albania

“Ndërtim i lidhjes së rrugës së Oroshit me rrugën e Kombit”

Autoritet Prokurues Autoriteti Rrugor Shqiptar
Institucioni Prokurues Autoriteti Rrugor Shqiptar
Objekti i Tenderit “Ndërtim i lidhjes së rrugës së Oroshit me rrugën e Kombit”
Nr. Reference REF-91077-03-25-2021
Vlera / Fondi Limit 124 634 510,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 26-03-2021
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 26-04-2021
Data e mbajtjes se tenderit 26-04-2021
Nr. i Operatoreve Konkurues 5
Operatore Konkurues 1.“ARKONSTUDIO” Sh.p.k
2.“IDK-Konstruksion”
3.“ BE-IS”
4.“ HASTOCI ” Sh.p.k
5. JV “ 4 A-M & ILIRIADA”
Operator Ekonomik Kontraktues
 • "4 A-M SHPK“ - ILIRIADA SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 115 965 000,00
  Data e shpalljes se fituesit 20-05-2021
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 139158000
  Data e lidhjes se kontrates 26-05-2021
  Kohezgjatja e kontrates 6 muaj e 10 dite
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:

  1. Operatori ekonomik “ARKONSTUDIO”, nuk kualifikohet pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar ne perputhje me kriteret e percaktuara ne dokumentat standarte te tenderit, Arsyet e skualifikimit si me poshte:
  -Nuk ka plotesuar Deklaraten mbi permbushjen e Specifikimeve teknike sipas Shtojces 5
  - Nuk ka plotesuar Deklaraten mbi konfliktin e Interesit sipas Shtojces 7
  - Nuk ka plotesuar Deklaraten mbi garantinim e zbatueshmerise se dispozitave ligjore ne marredheniet e punes sipas Shtojces 8/1
  - Nuk ka plotesuar Deklaraten mbi disponueshmerine e mjeteve sipas Shtojces 10
  - Nuk ka plotesuar Deklaraten mbi kontratat e lidhura ne proces sipas Shtojces 11
  - Operatori ekonomik nuk ka plotesuar kriterin e kerkuar ne piken 2.2.1 ne te cilen kerkohet qe xhiro mesatare e realizuar nga Operatori Ekonomik gjate tre viteve te fundit te mos jete me e vogel se 50 % e fondit limit te procedures se prokurimit…
  - Operatori ekonomik nuk permbush piken 2.2.3, pasi nuk ka paraqitur vertetim per te deshmuar se ka paguar detyrimet e taksave vendore.
  - Nuk ka paraqitur pune te ngjashme kjo ne kundershtim me piken 2.3.1/a/b

  2. Operatori ekonomik “BE-IS”, nuk kualifikohet pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar ne perputhje me kriteret e percaktuara ne dokumentat standarte te tenderit, Arsyet e skualifikimit si me poshte:
  -Nuk ka plotesur Deklaraten mbi permbushjen e Specifikimeve teknike sipas Shtojces 5
  - Nuk ka plotesuar Deklaraten mbi konfliktin e Interesit sipas Shtojces 7
  -Nuk ka plotesuar Deklaraten mbi garantinim e zbatueshmerise se dispozitave ligjore ne marredheniet e punes sipas Shtojces 8/1
  - Nuk ka plotesuar Deklaraten mbi disponueshmerine e mjeteve sipas Shtojces 10
  - Nuk ka plotesuar Deklaraten mbi kontratat e lidhura ne proces sipas Shtojces 11

  3. Operatori ekonomik “I.D.K KONSTRUKSION” nuk kualifikohet pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar ne perputhje me kriteret e percaktuara ne dokumentat standarte te tenderit, Arsyet e skualifikimit si me poshte:
  - Operatori ekonomik nuk ka plotesuar kriterin e kerkuar ne piken 2.3.1 a/b ne te cilen kerkohet qe Operatori ekonomik duhet te kete realizuar pune te ngjashme jo me pak se 50 % e fondit limit…
  - Operatori ekonomik nuk ka plotesuar kriterin e kerkuar ne piken 2.3.2, ne te cilin kerkohet qe operatoret ekonomike duhet te kete nje punesim mesatar me jo me pak se 150 punonjes per periudhen ( Shtator 2020-Shkurt 2020)...
  - Operatori ekonomik nuk ka plotesuar kriterin e kerkuar ne piken 2.3.3 konkretisht, NS-20 /A (Shpime gjeologo-inxhinierike,puse e shpime per uje)
  - Operatori ekonomik nuk ka plotesuar kriterin e kerkuar ne piken 2.3.4 mbi disponimin e licences se projektimit ose te kontraktoje me nje shoqeri projektuese te licensuar sipas rregullores se miratuar me VKM Nr. 943 date 28/12/2016...
  - Operatori ekonomik nuk ka plotesuar kriterin e kerkuar ne piken 2.3.11 ne te cilen operatori ekonomik duhet te disponoje mjetet dhe pajisjet e nevojshme teknike per realizimin e kontrates.
  - Operatori ekonomik nuk ka plotesuar kriterin e kerkuar ne piken 2.3.12, ne te cilen kerkohet qe makinerite e mesiperme nuk duhet te jene te angazhuara ne kontrata te tjera.

  4. Operatori ekonomik “HASTOCI”, nuk kualifikohet pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar ne perputhje me kriteret e percaktuara ne dokumentat standarte te tenderit, Arsyet e skualifikimit si me poshte:
  - Operatori ekonomik nuk ka plotesuar kriterin e kerkuar ne piken 2.3.4 mbi disponimin e licences se projektimit ose te kontraktoje me nje shoqeri projektuese te licensuar sipas rregullores se miratuar me VKM Nr. 943 date 28/12/2016...
  - Operatori ekonomik nuk ka plotesuar kriterin e kerkuar ne piken 2.3.5 pika a dhe b, pasi nuk ka paraqitur dokumentacion per te vertetuar se ka ne stafin teknik ne licensen e shoqerise dhe stafin ndihmes punonjesit e kerkuar sipas kesaj pike, konkretisht nuk ka paraqitur dokumentacion qe deshmon se ka te punesuar si staf teknik nje ing.Gjeoteknik , stafi mbeshtetes ing, Pyjesh nuk eshte i pajisur me VNM dhe nuk ka paraqitur dokumentacion per 2 ( dy) teknike mekatronike.
  - Operatori ekonomik nuk ka plotesuar kriterin e kerkuar ne piken 2.3.14 /2 ne te cilen kerkohet Licence nga QKB me kod III.1.B tipi B
  - Operatori ekonomik nuk ka plotesuar kriterin e kerkuar ne piken 2.3.11 ne te cilen operatori ekonomik duhet te disponoje mjetet dhe pajisjet e nevojshme teknike per realizimin e kontrates.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per "4 A-M SHPK“ viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per "4 A-M SHPK“ viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per "4 A-M SHPK“ viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per "4 A-M SHPK“ viti 2019-2020

 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Preventiv
  Shpallja e Fituesit Buletini Nr. 79 datë 24 Maj 2021
  Lidhja e Kontrates Buletini Nr. 83 datë 31 Maj 2021
  Anulimi i Tenderit
  Termat e References

  MBESHTETES
  logo_amb_suedeze.png

  Databaza është pjesë e projektit “Open Data, Access and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” mbështetur financiarisht nga The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data