Open Procurement Albania

Rehabilitim i segmentit rrugor ‘Mbikalimi pallati me shigjeta-Rrethrrotullimi Shqiponja’, loti 1

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit

 • Anullimi i Tenderit dy ose me shume here
 • Anullimi i Tenderit dy ose me shume here

Autoritet Prokurues Autoriteti Rrugor Shqiptar
Institucioni Prokurues Autoriteti Rrugor Shqiptar
Objekti i Tenderit Rehabilitim i segmentit rrugor ‘Mbikalimi pallati me shigjeta-Rrethrrotullimi Shqiponja’, loti 1
Nr. Reference REF-26436-06-13-2019
Vlera / Fondi Limit 2 250 950 653,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Rishpallje me Lidhje Kontrate
Data e Njoftimit te Tenderit 14-06-2019
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 22-07-2019
Data e mbajtjes se tenderit 22-07-2019
Nr. i Operatoreve Konkurues 8
Operatore Konkurues 2 T SHPK & G.P.G COMPANY SHPK
ALB-BUILDING SHPK & EUROTEOREMA SHPK & LIQENI VII SHA & COMMUNICATION PROGRES SHPK
CURRI SHPK & ALBA KONSTRUKSION SHPK
GENER 2
GJOKA KONSTRUKSION sha SHANSI INVEST SHPK
SALILLARI SHPK & BAJRAMI N. SHPK
VEGA SHPK & ALKO IMPEX GENERAL CONSTRUCTION SHPK
VELLEZERIT HYSA SHPK & BE-IS SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • SALILLARI SHPK - BAJRAMI N. SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 1 776 111 282,00
  Data e shpalljes se fituesit 21-10-2019
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 2129438058.33
  Data e lidhjes se kontrates 22-10-2019
  Kohezgjatja e kontrates 24 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Ka patur ankesa dhe operatoreve ekonomike u eshte kthyer pergjigje me date 16.08.2019. dhe me vendim te K.P.P. 621/2019 date 24.09.2019.
  Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:

  1. ALB-BUILDING shpk & Euroteorema Peqin shpk & Liqeni VII sha & Communication Progres shpk, • Nuk ka arritur te paraqese dokumentacion te plote dhe te sakte per te deshmuar plotesimin e te gjithe kritereve te kerkuara ne DT dhe bazes ligjore ne fuqi te aplikueshme sipas rregullave te prokurimit dhe LPP.

  • Nje nga pjesetaret e ketij BO, me informacionin qe disponohet zyrtarisht ne ARRSH, ne momentin e hapjes se ofertave si dhe ne daten e vleresimit te tyre, rezulton se, operatori Euroteorema Peqin shpk ka aktualisht me ARRSH-ne te paperfunduar ne 70 % te volumit te punimeve te parashikuara ne kontraten me objekt: “Perfundimi i punimeve te mbetura dhe plotesimi me rruge dytesore Nyja e Milotit”.
  ARRSH eshte e detyruar qe te zbatoje percaktimet ligjore ne fuqi te parashikuara ne VKM nr 42, date 16.01.2008, Kreu III, pika 1, paragrafi II b. i ndryshuar, ku ne menyre eksplicite perjashtimisht nga çdo AK, por vetem per ARRSH-ne eshte percaktuar detyrimi qe i ndalohet te kualifikoje e shpalle fitues operatore, te cilet kane ne proces me ARRSH duke zbatuar kontrate dhe nuk i kane perfunduar punimet ne 70 % te vleres se kontrates .
  • Tre prej pjesetareve te ketij BO nuk ka arritur te paraqese dokumentacion te plote dhe te sakte per te deshmuar plotesimin e pikes 2.2/3 te kritereve te veçanta per kualifikim (per pagesen e taksat vendore per çdo vend zhvillimi aktiviteti).
  2. GENER 2 shpk, :
  Ne momentin e hapjes se ofertave si dhe ne daten e vleresimit, rezulton se operatori Gener 2 shpk ka aktualisht me ARRSH-ne te paperfunduar ne 70 % te volumit te punimeve te parashikuara ne kontraten me objekt: “Ndertim By Pass Vlore”.
  ARRSH eshte e detyruar qe te zbatoje percaktimet ligjore ne fuqi te parashikuara ne VKM nr 42, date 16.01.2008, Kreu III, pika 1, paragrafi II b. i ndryshuar, ku ne menyre eksplicite perjashtimisht nga çdo AK, por vetem per ARRSH-ne eshte percaktuar detyrimi qe i ndalohet te kualifikoje e shpalle fitues operatore, te cilet kane ne proces me ARRSH duke zbatuar kontrate dhe nuk i kane perfunduar punimet ne 70 % te vleres se kontrates .

  2. 2T shpk & GPG shpk :
  Operatori Gener 2 shpk ka aktualisht me ARRSHne te paperfunduar ne 70 % te volumit te punimeve te parashikuara ne kontraten me objekt ; “ Ndertim By PassTepelene loti 1 “
  ARRSH eshte e detyruar qe te zbatoje percaktimet ligjore ne fuqi te parashikuara ne VKM nr 42, date 16.01.2008, Kreu III, pika 1, paragrafi II b. i ndryshuar, ku ne menyre eksplicite perjashtimisht nga çdo AK, por vetem per ARRSH-ne eshte percaktuar detyrimi qe i ndalohet te kualifikoje e shpalle fitues operatore, te cilet kane ne proces me ARRSH duke zbatuar kontrate dhe nuk i kane perfunduar punimet ne 70 % te vleres se kontrates .

  4. Skualifikim te BO Gjoka sha & Shansi Invest shpk,
  Nuk ka arritur te paraqese dokumentacion te plote dhe te sakte per te deshmuar plotesimin e te gjithe kritereve te kerkuara ne DT dhe bazes ligjore ne fuqi te aplikueshme sipas rregullave te prokurimit dhe LPP.

  Nje nga pjesetaret e ketij BO, me informacionin qe disponohet zyrtarisht ne ARRSH, ne momentin e hapjes se ofertave si dhe ne daten e vleresimit rezulton se operatori Gjoka sha ka aktualisht me ARRSH-ne te paperfunduar ne 70 % te volumit te punimeve te parashikuara ne kontraten me objekt : “Ndertim Rruga Kardhiq - Delvine Loti 4.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SALILLARI SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SALILLARI SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SALILLARI SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SALILLARI SHPK viti 2019-2020

 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit Nr.24 - Dt.17-06-2019
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Specifikim Teknik
  Relacion Konstruktiv
  Preventiv
  Shpallja e Fituesit Nr.43 - Dt.28-10-2019
  Lidhja e Kontrates Nr.43 - Dt.28-10-2019
  Anulimi i Tenderit
  Apelime dhe Vendime te KPP
  Termat e References
  Projekti

  Rehabilitimi i segmentit rrugor mbikalimi pallati me shigjeta rrethrrotullimi Shqiponja, Loti 1 .

  Autoritet Prokurues Autoriteti Rrugor Shqiptar
  Institucioni Prokurues Autoriteti Rrugor Shqiptar
  Objekti i Tenderit Rehabilitimi i segmentit rrugor mbikalimi pallati me shigjeta rrethrrotullimi Shqiponja, Loti 1 .
  Nr. Reference REF-98248-12-13-2018
  Vlera / Fondi Limit 2 246 450 297,00
  Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
  Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
  Statusi i Tenderit Rishpallje e Anuluar
  Data e Njoftimit te Tenderit 14-12-2018
  Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 14-01-2019
  Data e mbajtjes se tenderit 14-01-2019
  Nr. i Operatoreve Konkurues
  Operatore Konkurues
  Operator Ekonomik Kontraktues
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 24 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa
  Arsyeja e Anulimit Asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentat e tenderit.
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Specifikim Teknik
  Preventiv
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates
  Anulimi i Tenderit Nr.09 Dt.04-03-2019
  Termat e References
  Projektimi Gjeometrik

  Deklaratë për rishpalljen e garën për Lot 1 të Unazës së Madhe
  Projekti

  Rehabilitimi i segment it rrugor mbikalimi pallat i me shigjeta rrethrrotullimi Shqiponja, Loti 1.

  Autoritet Prokurues Autoriteti Rrugor Shqiptar
  Institucioni Prokurues Autoriteti Rrugor Shqiptar
  Objekti i Tenderit Rehabilitimi i segment it rrugor mbikalimi pallat i me shigjeta rrethrrotullimi Shqiponja, Loti 1.
  Nr. Reference REF-84999-09-08-2018
  Vlera / Fondi Limit 2 246 450 297,00
  Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
  Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
  Statusi i Tenderit Anuluar Procedura
  Data e Njoftimit te Tenderit
  Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 12-10-2018
  Data e mbajtjes se tenderit 12-10-2018
  Nr. i Operatoreve Konkurues 2
  Operatore Konkurues Biba X & DH Albania
  Vellezrit Hysa
  Operator Ekonomik Kontraktues
 • BIBA-X - DH Albania
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 2 246 450 000,00
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 2695740000.11
  Data e lidhjes se kontrates 02-11-2018
  Kohezgjatja e kontrates 24 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. Operatori ekonomik “Vellezrit Hysa”:
  Nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar ne dokumentet e tenderit, nuk ka paraqitur Oferte Ekonomike.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit Nr.37 - Dt.17-09-2018
  Shpallja e Fituesit Nr.44 - Dt.05-11-2018
  Lidhja e Kontrates Nr.45 - Dt.12-11-2018
  Anulimi i Tenderit
  Deklaratë për garën e zhvilluar për njërin prej 3 loteve të projektit të Unazës së Madhe të Tiranës segmenti Pallati me Shigjeta-Sheshi Shqiponja

  Deklaratë për rishpalljen e garën për Lot 1 të Unazës së Madhe

  MBESHTETES

  Ketu mund te keni REKLAMEN tuaj

  Kontakto ne [email protected]

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data