Open Procurement Albania

Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private, te Drejtorisë së Rajonit Qendror Tirane .

Autoritet Prokurues Drejtoria e Rajonit Qendror Tirane
Institucioni Prokurues Drejtoria e Rajonit Qendror Tirane
Objekti i Tenderit Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private, te Drejtorisë së Rajonit Qendror Tirane .
Nr. Reference REF-07521-02-12-2019
Vlera / Fondi Limit 3 379 608,00
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike
Lloji i Procedures Kërkesë për Propozim
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 25-02-2019
Data e mbajtjes se tenderit 25-02-2019
Nr. i Operatoreve Konkurues 30
Operatore Konkurues DAJTI SHPK
KURTI SECURITY SHPK
SAFE SHPK
A 2000 SHPK
ANAKONDA SECURITY SHPK
ARBANA SHPK
AULONA –POL-1 SHPK
BALLAZHI SHPK
Conspiration –Metropol SHPK
ÇULLHAJ SHPK
DEA SECURITY SHPK
EUROGJICI- SECURITY SHPK
FIRDEUS SECURITY SHPK
FIRDEUS SECURITY GROUP SHPK
FLENA RB SHPK
KEVENJO SHPK
LEKSI SECURITY SHPK
MANDI -2K SHPK
MYRTO –SECURITY SHPK
NAZERI 2000 SHPK
OCTAPUS SHPK
OCTAPUS 1 SECURITY SHPK
RES -03 SHPK
SIGURIA SHPK
S.A.S ( Special Albania Security ) SHPK
S.S.X SHPK
SH.P.S.F “ SNAJPER SECURITY SHPK
TONI –SECURITY SHPK
TREZHNJEVA SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • FIRDEUS SECURITY
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 3,160,218.16
  Data e shpalljes se fituesit 24-05-2019
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 12 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  U paraqiten nga Ballazhi shpk , Nazeri 2000 shpk dhe Firdeus Security shpk .
  Kane marrë përgjigje në datë : Komisioni i Prokurimit Publik me vendim , me numer 244/3/2019 , date 10.05.2019 , ka vendosur : “ Te heqe pezullimin për procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozime”, me nr. REF-07521-02-12-2019, me objekt “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private, te Drejtorisë së Rajonit Qendror Tirane”, me fond limit/Vlera e pritshme e kontratës (për 12 muaj) 3.379.608 lekë pa tvsh zhvilluar në datën 25.02.2019, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Rajonit Qendror Tiranë “.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. Operatori : KURTI SECURITY SHPSF:
  Rezulton se nuk ploteson kriteret e vendosura sipas dst .
  Në lidhje me ofertën e operatorit ekonomik ” Kurti Security” sh.p.k., Komisioni i Vleresimi te Ofertave konstaton se në dokumentat e procedurës së prokurimit autoriteti kontraktor ka kërkuar nga ana e operatorëve ekonomikë pjesmarrës të plotësojnë analizën e kostos mujore të kryerjes së shërbimit per nje roje dhe 1 vend-roje me 3 turne (4.98 roje) në muaj, si dhe preventivin në përputhje me ate te kerkuar ne dokumentat e tenderit , ku vërehet se është parashikuar të përllogaritet shpenzimet për pagë bazë, shtesat mbi pagë dhe shpenzimet për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, për një roje në muaj dhe për një vendroje në muaj.
  Nga shqyrtimi i analizës së kostos dhe preventivit të dorëzuar nga operatori ekonomik “Kurti Security” sh.p.k., Komisioni i i Vleresimit te Ofertave , konstaton se, ky i fundit ka paraqitur analizën e kostos për një roje në dite dhe nje vend roje ne dite. Në këtë kuptim Komisioni i Vleresimi te Ofertave , gjykon se, operatori ekonomik “Kurti Securit y” sh.p.k. nuk ka paraqitur të plotësuar analizën e kostos sipas përcaktimeve në dokumentat e procedurës së prokurimit. Në rastin në fjalë, nga oferta e paraqitur nga operatori ekonomik nuk shqyrtohet plotësimi i elementëve bazë të ofertës sipas zërave të kërkuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, për një vendroje në muaj. Komisioni gjykon se një ofertë vlerësohet e vlefshme, vetëm në rastin ku ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit.
  Nuk ploteson kerkesen ne dokumentat e tenderit , shtojca 7 ,Kriteret e Veçanta te kualifikimit , kapaciteti teknik , pika 2.3/1 “Dëshmi për shërbime të mëparshme të ngjashme në një vlerë sa 40 % vlerës se fondit i Marrveshjes Kuader, të kryera gjatë tre viteve të fundit.

  2. Operatori ARBANA SH.A. :
  Rezulton se nuk ploteson kriteret e vendosura sipas dst .
  Nuk ploteson kerkesen ne dokumentat e tenderit , shtojca 7 , Kriteret e Pergjithshme te Kualifikimit te kualifikimit , sipas shtojces 4 . Me vendim nr. 01,date 01.02.2019 , te Agjencise se Prokurimit Publik , i cili ka hyre ne fuqi 04.02.2019 , eshte miratuar, shtojca “ Deklarate mbi permbushjen e Kritereve te Pergjit hshme “ ne setet e dokumentave te tenderit e cila eshte riformuluar sipas formatit bashkelidhur ketij vendimi .
  Kjo shtojce ka qene pjese e dokumentave te tenderit per proceduren ne fjale .
  Ky operator ka paraqitur “ Deklarate mbi permbushjen e Kritereve te Pergjit hshme “ e cila nuk eshte ne permbajt je sipas riformulimit te bere , me vendim nr. 01,date 01.02.2019 , te Agjencise se Prokurimit Publik , i cili ka hyre ne fuqi 04.02.2019.

  3.Operatori AULONA –POL -1
  Oferta e paraqitur, rezulton të jetë nën minimumin e lejuar ligjor, sipas konstatimeve të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik me me numer 244/2019 , date 25.04.2019. Komisioni i Shqyrtimit te Ofertave , zbatoi vendimin e dhënë te Komisionit të Prokurimit Publik.

  4.Operatori Conspiration –Metropol :
  Oferta e paraqitur, rezulton të jetë nën minimumin e lejuar ligjor, sipas konstatimeve të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik me me numer 244/2019 , date 25.04.2019. Komisioni i Shqyrtimit te Ofertave , zbatoi vendimin e dhënë te Komisionit të Prokurimit Publik.

  5.Operatori SH.P.S.F “ SNAJPER SECURITY “ shpk :
  Oferta e paraqitur, rezulton të jetë nën minimumin e lejuar ligjor, sipas konstatimeve të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik me me numer 244/2019 , date 25.04.2019. Komisioni i Shqyrtimit te Ofertave , zbatoi vendimin e dhënë te Komisionit të Prokurimit Publik.

  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit Nr.07 - Dt.18-02-2019
  Shpallja e Fituesit Nr.22 - Dt.03-06-2019
  Lidhja e Kontrates
  Anulimi i Tenderit
  Apelime dhe Vendime te KPP

  MBESHTETES
  logo_amb_suedeze.png

  Databaza është pjesë e projektit “Open Data, Access and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” mbështetur financiarisht nga The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data