Open Procurement Albania

Shitjen e mjeteve të transporit në procedurë ankandi publik, në gjendje pune.

Seller authority Local Unit Shkodër
Auction Object Për shitjen e mjeteve të transportit në procedurë ankandi publik.

Loti IV Autoveturë, viti prodhimit 2000, marka Daimler 163, modeli ML 270 CDI, fuqia motorike 2685 cm 3 , lloji karburantit naftë .
Reference No.
Initial value ALL 163,840
Procurement Method Procedure e hapur
Auction Status Anuluar ankandi
Auction announcement date in bulletin 18-11-2019
Last date of Submitted Documents 10-12-2019
Auction held date 10-12-2019
No. of Bidders
Bidders
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Awarded value ALL
  Bidder Announcement date
  Contract date
  Cancellation reason Ndodhur në kushtet e mungesës së konkurencës, në mbështetje të nenit 13 të Ligjit me Nr. 9874, 351ate 14.2.2008 “Për Ankandin Publik” të ndryshuar, kreut te VI, të VKM nr. 1719 datë 17.12.2008 ”Për Miratimin e Rregullave të Ankandit Publik” Autoriteti Shitës, Bashkia Shkodër vendosi anullimin e procedurës.
  Auction place Bashkia Shkodër
  Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement Nr.46 - Dt.18-11-2019
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement Nr.52 - Dt.30-12-2019

  Shitjen e mjeteve të transporit në procedurë ankandi publik, me lote, për skrap si dhe mjete transporti në gjendje pune. Loti 4 : Autoveturë, viti prodhimit 2000, marka Daimler 163, modeli ML 270 CDI, fuqia motorike 2685 cm 3 , lloji karburantit naftë.

  Seller authority Local Unit Shkodër
  Auction Object Shitjen e mjeteve të transporit në procedurë ankandi publik, me lote, për skrap si dhe mjete transporti në gjendje pune. Loti 4 : Autoveturë, viti prodhimit 2000, marka Daimler 163, modeli ML 270 CDI, fuqia motorike 2685 cm 3 , lloji karburantit naftë.
  Reference No.
  Initial value ALL 204,800
  Procurement Method Procedure e hapur
  Auction Status Ankand i rishpallur
  Auction announcement date in bulletin 07-10-2019
  Last date of Submitted Documents 29-10-2019
  Auction held date 29-10-2019
  No. of Bidders
  Bidders
  Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Awarded value ALL
  Bidder Announcement date
  Contract date
  Cancellation reason Mungesë konkurence.
  Auction place Bashkia Shkodër
  Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement Nr.40 - Dt.07-10-2019
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement Nr.46 - Dt.18-11-2019

  Shitjen e mjeteve të transporit në procedurë ankandi publik, me lote, për skrap si dhe mjete transporti në gjendje pune. Loti 4 : Autoveturë, viti prodhimit 2000, marka Daimler 163, modeli ML 270 CDI, fuqia motorike 2685 cm 3 , lloji karburantit naftë.

  Seller authority Local Unit Shkodër
  Auction Object Shitjen e mjeteve të transporit në procedurë ankandi publik, me lote, për skrap si dhe mjete transporti në gjendje pune. Loti 4 : Autoveturë, viti prodhimit 2000, marka Daimler 163, modeli ML 270 CDI, fuqia motorike 2685 cm 3 , lloji karburantit naftë.
  Reference No.
  Initial value ALL 256,000
  Procurement Method Procedure e hapur
  Auction Status Rishpallje e anuluar
  Auction announcement date in bulletin 19-08-2019
  Last date of Submitted Documents 10-09-2019
  Auction held date 10-09-2019
  No. of Bidders
  Bidders
  Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Awarded value ALL
  Bidder Announcement date
  Contract date
  Cancellation reason Për mungesë konkurrence, meqënëse nuk u paraqit asnjë ofertues.
  Auction place Bashkia Shkodër
  Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement Nr.33 - Dt.19-08-2019
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement Nr.38 - Dt.23-09-2019

  Loti 4 Autoveturë, viti prodhimit 2000, marka Daimler 163, modeli ML 270 CDI, fuqia motorike 2685 cm 3 , lloji karburantit naftë .

  Seller authority Local Unit Shkodër
  Auction Object Për shitjen e mjeteve të transportit në procedurë ankandi publik.
  Përshkrim i shkurtër i objektit të shitjes: Shitjen e mjeteve të transporit në procedurë ankandi publik, me lote, për skrap si dhe mjete transporti në gjendje pune.

  Loti 4 Autoveturë, viti prodhimit 2000, marka Daimler 163, modeli ML 270 CDI, fuqia motorike 2685 cm 3 , lloji karburantit naftë .
  Reference No.
  Initial value ALL 320,000
  Procurement Method Procedure e hapur
  Auction Status Rishpallje e anuluar
  Auction announcement date in bulletin 08-07-2019
  Last date of Submitted Documents 29-07-2019
  Auction held date 29-07-2019
  No. of Bidders
  Bidders
  Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Awarded value ALL
  Bidder Announcement date
  Contract date
  Cancellation reason Nuk u paraqit asnjë ofertues.
  Auction place Bashkia Shkodër
  Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement Nr.27 - Dt.08-07-2019
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement Nr.33 - Dt.19-08-2019

  Loti 4 Autoveturë, viti prodhimit 2000, marka Daimler 163, modeli ML 270 CDI, fuqia motorike 2685 cm 3 , lloji karburantit naftë .

  Seller authority Local Unit Shkodër
  Auction Object Për shitjen e mjeteve të transportit në procedurë ankandi publik.
  Përshkrim i shkurtër i objektit të shitjes: Shitjen e mjeteve të transporit në procedurë ankandi publik, me lote, për skrap si dhe mjete transporti në gjendje pune.

  Loti 4 Autoveturë, viti prodhimit 2000, marka Daimler 163, modeli ML 270 CDI, fuqia motorike 2685 cm 3 , lloji karburantit naftë .
  Reference No.
  Initial value ALL 400,000
  Procurement Method Procedure e hapur
  Auction Status Rishpallje e anuluar
  Auction announcement date in bulletin 01-04-2019
  Last date of Submitted Documents 24-04-2019
  Auction held date 24-04-2019
  No. of Bidders
  Bidders
  Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Awarded value ALL
  Bidder Announcement date
  Contract date
  Cancellation reason Mungese Konkurence.
  Auction place Bashkia Shkodër
  Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement Nr.13 - DT.01-04-2019
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement Nr.20 - Dt.20-05-2019

  Për shitjen e mjeteve të transportit në procedurë ankandi publik: Loti 4 Autoveturë, viti prodhimit 2000, marka Daimler 163, modeli ML 270 CDI, fuqia motorike 2685 cm , lloji karburantit naftë

  Seller authority Local Unit Shkodër
  Auction Object Për shitjen e mjeteve të transportit në procedurë ankandi publik: Loti 4 Autoveturë, viti prodhimit 2000, marka Daimler 163, modeli ML 270 CDI, fuqia motorike 2685 cm , lloji karburantit naftë
  Reference No.
  Initial value ALL 400,000
  Procurement Method Procedure e hapur
  Auction Status Anuluar ankandi
  Auction announcement date in bulletin 25-02-2019
  Last date of Submitted Documents 20-03-2019
  Auction held date 20-03-2019
  No. of Bidders
  Bidders
  Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Awarded value ALL
  Bidder Announcement date
  Contract date
  Cancellation reason Nuk u paraqit asnjë ofertues.
  Auction place Bashkia Shkodër
  Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement Nr.08 - Dt.25-02-2019
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement Nr.13 - DT.01-04-2019

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data