Open Procurement Albania

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
61 3537 31,821 191,906,362,321 24,116 151,164,318,599 131,025,914,435

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Bulqizë Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private të depove te ujit. 17,300,000 Announced the Winner RES-03 SHPK 17 140 272,36
Local Unit Tiranë Rikonstruksion rrjet ujësjellësi në rrugën: “Aleksander Moisiu”. 42,059,620 Announced Procurement
Local Unit Kolonjë Rikonstruksion i linjave të jashtme dhe të brendshme të rrjetit të ujësjellësave të fshatit Borovë,Taç dhe Mësiçkë,Bashkia Kolonjë 32,800,200 Announced Procurement
Local Unit Sarandë "Ndertimi i Kanalizimeve te Ujrave te Zeza ne Bllokun mbi Rrugen nr.5, lagjia nr.3. Sarande" 32,039,144 Announced Procurement
Local Unit Tiranë ”Shërbime konsulence për hartimin e studimit të fizibilitetit dhe planit të biznesit për Agregatorin Bujqësor”. 12,500,000 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Blerje materiale për pastrimin e rrugëve dhe komponentë për fshesa profesonale për përdorim të jashtëm 857,333 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Paketa promocionale e Tiranës 2020 3,553,836 Announced Procurement
Local Unit Elbasan Blerje kompjutera, printer dhe pajisje të tjera 1,255,851 Announced Procurement
Local Unit Gramsh “Blerje materiale kancelarie,tonera, etj ” 975,150 Announced Procurement
Local Unit Belsh ‘Materiale për riparimin e orendive të Shkollave (dollap, rafte, tavolina etj)’ 635,600 Announced Procurement
Local Unit Shkodër Sistemim asfaltim rruga Drini në Zues 2,586,094 Announced Procurement
Local Unit Shkodër Sistemim asfaltim segmente rrugësh Rilindja-Demokracia- Hotit në Hot të Ri 5,171,902 Announced Procurement
Local Unit Shkodër Sistemim asfaltim rrugë e varrezave Grudë e Re 9,125,543 Announced Procurement
Local Unit Shkodër Sistemim asfaltim rrugë dytësore në fshatin Guci e Re 9,004,651 Announced Procurement
Local Unit Shkodër Rehabilitimi i qendres në fshatin Shtoj i Ri 10,874,619 Announced Procurement
Local Unit Dibër Dru zjarri per nevoja te institucioneve arsimore te Bashkise Diber, per vitin 2020-2021 9,994,535 Announced Procurement
Local Unit Tiranë "Ndërtim Rrugësh dhe Rikonstruksion Dhoma Manovrimi në Territorin e depove të Kinostudios dhe Tiranës”. 33,546,214 Announced Procurement
Local Unit Sarandë Ndërtime stacione vendqëndrimi për autobuzat interurbane 4,166,667 Announced the Winner SHENDELLI SHPK 4,140,000.00
Local Unit Maliq Blerje pajisje për mbrojtjen nga zjarri 1,565,858 Re-Proclaimed and Announced the Winner GEAM SH.P.K 1,452,600.00
Local Unit Has “Blerje Dru Zjarri për shkollat dhe Institucionet e Bashkisë Has” 2,145,000 Announced Procurement
Local Unit Klos Rikonstruksion kanali vaditës Cerujë 3,113,667 Announced Procurement
Local Unit Klos “Ndërtim mure mbajtës”. 2,022,911 Announced Procurement
Local Unit Prrenjas Ndërtim i kanalizimeve të ujërave të zeza në Qukës qendër Nj.Adm.Qukës Bashkia Prrenjas 3,287,787 Announced Procurement
Local Unit Shijak Rikonstruksion dhe riveshje me asfaltim i pjesëve të dëmtuara të rrugës Lapidari Qukës Shkumbin ,Mulliri i Belbës, asfaltim i rrugës në lagjen e Kryeziut, asfaltimi rrugës në lagjen e Shytit dhe rikonceptimi i qendrës së fshatit Qukës ,Nj.A Qukes , Bashki 81,243,482 Announced Procurement
Local Unit Durrës “Rikonstruksion me riveshje te kolektoreve ne ITUND, instalim makinerie ne stacionet ekzistuese dhe pastrim kolektori ne zonen e qytetit, Bashkia Durres” 103,882,966 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Blerje materiale të nevojshme për mbrojtjen personale për përballimin e situatës të shkaktuar nga COVID-19 37,546,021 Announced the Winner W.Center SHPK 34,304,070.00
Local Unit Shijak Rikualifikim i rruges ish-SMT deri te Shala Group dhe ndertimi i rrjetit KUZ ne rrugen "Xhelal Memoci 82,993,339 Announced the Winner A.L-ASFALT & ALB KORCA 2002 73.616.798
Local Unit Kavajë VAZHDIM I PUNIMEVE PËR RIKONSTRUKSIONIN E SHËTITORES NR.2 DHE PAJISJA E DISA RRUGËVE ME POLICA TË SHTRIRA NR.2 19,635,100 Announced the Winner BIBA-X SHPK 19,396,013
Local Unit Roskovec " Permiresimi i banesave ekzistuese per komunitete te varfera dhe te pafavorizuara" 15,000,000 Announced the Winner ZDRAVO 14 552 948
Local Unit Peqin Ndertim i ujesjellesit per fshatrat Gjocaj,Celhakaj dhe Hashmataj,Bashkia Peqin" 81,499,422 Announced the Winner “LLUCA” shpk & ''G.P.G COMPANY'' shpk & ''BOSHNJAKU B" shpk 81,327,370.00

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data