Open Procurement Albania

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
62 3686 32,875 210,365,757,527 24,916 181,773,613,112 146,709,785,535

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Pogradec Ujesjellesi i Mokres Faza e I, Bashkia Pogradec 125,000,000 Announced the Winner REJ 3 122,932,895
Local Unit Urë Vajgurore Moduli IT i Performancës 3,333,000 Announced the Winner Smart Processes sh.p.k 3,295,000
Local Unit Tiranë Blerje adezive 1,688,108 Announced the Winner Albdesign PSP 999,600
Local Unit Fier Blerje Materiale Hidraulike 9,409,204 Announced the Winner ALEN - CO 9,396,400
Local Unit Gramsh “Blerje materiale për parandalimin e përhapjes së pandemisë në institucionet arsimore dhe në ofrimin e shërbimeve publike”. 2,774,446 Announced the Winner Malvina Visoka 2,363,510
Local Unit Tiranë “Blerje Materiale Speciale për Aktivitete (Materiale Rekreative, Kupa, Medalje etj)” 1,499,661 Announced the Winner R. S. & M 1,469,550
Local Unit Tiranë Blerje dërrasë dhe binarë 1,980,000 Announced the Winner A.K.M ALBANIAN INVESTMENT GROUP 1,935,000
Local Unit Berat Studim Projektim I KUZ Lagja Uznove, Rajoni Nr.3 dhe Fshati Duhanas, Bashkia Berat”. 15,931,120 Announced Procurement
Local Unit Shkodër Shërbimi i mirëmbajtjes së automjeteve të Bashkisë Shkodër (Drejtoria e Shërbimeve Publike, Ndjekjes së Investimeve të Infrastruktures) 1,418,992 Announced Procurement
Local Unit Dropull Prerje,prodhimi, transporti te materjalit drusor ne magazinen e Bashkise Dropull 3,934,624 Announced Procurement
Local Unit Shkodër Sistem Informacioni i Integruar për Menaxhimin Financiar të Bashkisë Shkodër dhe Institucioneve e Varësive 1,666,667 Announced Procurement
Local Unit Has "Ndertimi i Rrethimit Shkolla 9 - vjecare Letaj, Bashkia Has" 2,461,460 Announced Procurement
Local Unit Korçë Materiale elektrike 8,333,333 Announced Procurement
Local Unit Lushnje ”Blerje materiale elektrike”– Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 24 muaj” 24,999,970 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Loti IV: “Shërbimi i Pastrimit të Zonës Tirana IV” 906,755,115 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Loti III: “Shërbimi i Pastrimit të Zonës Tirana III” 772,477,256 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Loti II: “Shërbimi i Pastrimit të Zonës Tirana II” 548,694,815 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Loti I: “Shërbimi i Pastrimit të Zonës Tirana I” 559,686,066 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Blerje materiale higjeno-sanitare 140,364,176 Announced the Winner Pastrime Silvio 133 887 038
Local Unit Gjirokastër Rikonstruksioni i rrugës "Zeman Haska" Loti I 23,329,779 Announced the Winner "NG STRUCTURES” Shpk & “Shendelli” Shpk 20,401,098
Local Unit Kamëz Ndertim rruga "Fahri Ramadani"Paskuqan 2 17,526,038 Announced the Winner K A C D E D J A SHPK 17,173,140
Local Unit Dibër Blerje pajisje zyre per nevoja te Bashkise Diber 2020 2,083,333 Announced the Winner KASTRIOT VORFI 1.978.000
Local Unit Devoll Rikonstruksion Ura Proger 2,913,670 Announced the Winner NIKA SHPK 2,015,620
Local Unit Kurbin Mbikqyrje punimesh per Objektin "Hapja e pus-shpimeve bashke me linjat trasmetuese per furnizimin me uje te qytetit te Lacit, si dhe ndertimi i stacionit te ri te pompimit. (Shtese e kontrates ne vazhdim)” 1,151,000 Announced the Winner ERALD-G SHPK 1,019,625
Local Unit Shkodër Loti II-te:” Shërbime për mirëmbajtje emergjente të segmentit "Ura Mesit - Prekal - Kir-Mali Shoshit - Breglumi - Nderlysaj - Thethë 1,916,800 Announced the Winner Rroku GUEST SHPK 1,908,000
Local Unit Shkodër Loti-I-rë:”Shërbime për mirëmbajtje emergjente të rrugëve të qytetit dhe njësive administrative, Bashkia Shkodër 2,048,000 Announced the Winner Rroku GUEST SHPK 2,017,600
Local Unit Shkodër Sistemim - Asfaltim i rrugës Muriqan-Goricë (Loti 2) 5,490,850 Announced the Winner SMO VATAKSI SHPK 5,172,303
Local Unit Tiranë Digjitalizimi i procesit të identifikimit dhe raportimit të fëmijëve shfrytëzuar ekonomikisht, dhe në situatë rruge 5,800,003 Announced the Winner SOFT & SOLUTION 5,658,480
Local Unit Divjakë Loti IV. “Blerje mishi dhe nenprodukte te tij” 765,900 Announced Procurement
Local Unit Divjakë Loti III. “Blerje artikuj ushqimore dhe fruta perime” 2,225,711 Announced Procurement

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data