Open Procurement Albania

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
61 3463 31,122 166,922,467,828 23,539 139,337,659,733 122,115,611,976

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Tiranë Studim-Projektim “Ndërtim i Teatrit Kombëtar ” 60,317,899 Announced Procurement
Local Unit Lezhë Blerje nafte per nevoja te Bashkise Lezhe 21,001,667 Announced Procurement
Local Unit Shkodër Sistemim - Asfaltim Rruga e varrezave Bleran 6,855,832 Announced Procurement
Local Unit Shkodër Sistemim - Asfaltim Rruga Myzyraj", Loti-II 11,009,064 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Rikonstruksione Objekte Rekreative, Sanitare, Info Point, Objekte Sherbimi ne Parqe (Ndertim Montim) 2,500,000 Announced Procurement
Local Unit Librazhd Sherbimi i Pastrimit dhe Menaxhimit te Mbetjeve Urbane ne Bashkine Librazhd 119,565,169 Announced Procurement
Local Unit Shkodër Sistemim Asfaltim Rruge te Brendshme Fshati Gomsiqe 7,312,469 Announced Procurement
Local Unit Durrës Projekt per vendosje matesash ne pallatet me kollone te brendshme, Loti II, Qyteti i Durresit 36,523,313 Announced the Winner ARKONSTUDIO & LIGUS 32205832.75
Local Unit Pogradec Mbulimi me rrjet Kanalizimi per fshatin e Gurrasit dhe zona e Drilonit, Pogradec 61,558,333 Announced the Winner 4 A -M SHPK 59782894.4
Local Unit Berat Rikonstruksion i rruges Inerte, ndertim ure b/a, Njesia Administrative Otllak, Bashkia Berat 18,497,975 Announced the Winner 17905257.93
Local Unit Lushnje Blerje lubrifikante (vaj graso filtra) 1,088,333 Announced the Winner TOP-OIL 606,060.00
Local Unit Pogradec Sistemim Blloku Nr. 5, (Segmenti Jani BASHO) 3,720,817 Announced the Winner REJ 3 3,570,256.00
Local Unit Durrës BLERJE PJESE KEMBIMI 2020 1,595,000 Announced the Winner "IL - AD" Company 1,182,250.00
Local Unit Tiranë Sherbim verifikim dhe vulosja e matesave 9,964,500 Announced Procurement
Local Unit Patos - Loti III Blerje materiale elektrike 283,637 Announced Procurement
Local Unit Patos Loti II Materiale hidraulike 511,581 Announced Procurement
Local Unit Patos Loti I Materiale ndertimi 248,400 Announced Procurement
Local Unit Pogradec Kuote Ushqimore Kopesht dhe Çerdhe 3,916,666 Announced Procurement
Local Unit Shkodër BLERJE USHQIME 6,000,000 Announced Procurement
Local Unit Mirditë Blerje uniforma per zjarrfiksen dhe pyjoren, Bashkia Mirdite 1,316,870 Announced Procurement
Local Unit Urë Vajgurore Blerje Materiale Elektrike 7,500,000 Announced Procurement
Local Unit Gramsh Ndertim trotuari nga kisha katolike ne fshatin Pishaj 9,996,545 Announced the Winner 9,515,948.00
Local Unit Berat Blerje Materiale elektrike per ndricimin rrugor 8,333,333 Announced the Winner RAFIN COMPANY SHPK 6,997,500.00
Local Unit Gramsh Rikonstruksion i linjes kryesore te ujesjellesit fshati Mashan,Njesia Administrative Kodovjat & vendosje matesash ne pallatet me kollone te brendshme qyteti Gramsh 30,239,843 Announced the Winner 29,785,889.00
Local Unit Gjirokastër Ujesjellesi Lazarat 223,833,501 Announced the Winner 223385738.8
Local Unit Gjirokastër Mbikeqyrje punimesh me objekt:Ujesjellesi Lazarat 2,939,401 Announced the Winner 2,569,061.00
Local Unit Fushë-Arrëz Shërbime dhe mirëmbajtje në pyje për vitin 2020 në Bashkinë Fushë-Arrëz 925,833 Announced the Winner  LURIMI 922,940.00
Local Unit Krujë Blerje karburanti per vitin 2020 1,094,819 Announced the Winner EUROPETROL DURRES ALBANIA 1,094,819.00
Local Unit Vau i Dejës Sistemim i sistemit vadites, Njesia Administrative Vau Dejes 11,250,000 Announced Procurement
Local Unit Urë Vajgurore Sherbim: Mirembajtja e sistemit te integruar informatik per sherbimet e bashkise 23,334,000 Announced Procurement

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data