Open Procurement Albania

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
62 3787 34,019 248,046,365,816 25,668 207,469,367,001 162,058,877,654

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Lushnje Blerje materiale inerte dhe materiale ndërtimi për nevojat e shoqërisë. 8,513,767 Signed the Contract LLAZO SHPK
Local Unit Kamëz Ndertim rruga "Harku i Triumfit "Valiasi i Ri 71,088,751 Signed the Contract UDHA SHPK&NDREGJONI SHPK 70,669,091
Local Unit Tiranë Sherbime te integruara sigurie per godinat, ne institucionet e arsimit parashkollor e shkollor dhe institucionet e tjera te Bashkise Tirane 414,844,706 Signed the Contract Global Security SHPK & ELEKTROSEK SHPK & PORT CONSTRUCTION SHPK 414,662,400.00
Local Unit Urë Vajgurore «Rikonstruksion rruge me rërë bituminoze ne fshatrat e bashkisë» 40,605,339 Announced Procurement
Local Unit Durrës Rikonstruksion Rruga e Ohrit (Loti II) 42,496,000 Announced Procurement
Local Unit Tiranë “Rindërtimi i 2 (dy) objekteve arsimore në Bashkinë Tiranë”. (Programi i Rindertimit) 363,664,802 Announced Procurement
Local Unit Gramsh “Blerje karburanti për nevojat e administratës së bashkisë, drejtorive dhe sektorëve vartës” 13,987,152 Announced Procurement
Local Unit Roskovec Loti 5”Blerje karburanti vaj dhe graso për Ndërmarrjen e Shërbimeve të Mirmbajtjesë“ 1,999,900 Announced Procurement
Local Unit Roskovec Loti 4“Karburant, vaj dhe graso për "Ndërmarrjen e Pastrim Gjelbërimit Mirëmbajtjes Varrezave ” 3,110,450 Announced Procurement
Local Unit Roskovec Loti 3”Blerje karburanti për mjetet e Sektorit të MZSH-së dhe Arsimit “ 1,781,750 Announced Procurement
Local Unit Roskovec Loti 2 “Karburant, vaj dhe graso për mjetet e Bordit të Kullimit ” 3,749,650 Announced Procurement
Local Unit Roskovec Loti 1 “Karburant për mjetet e Bashkisë” 1,409,520 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Blerje Gaz i lëngët për gatim. 8,659,896 Announced Procurement
Local Unit Lushnje Rikonstruksion i linjës kryesore të furnizimit me ujë nga stacioni i pompimit Gajde në stacionin e pompimit Toshkëz. 189,198,595 Announced Procurement
Local Unit Himarë Rikonstruksioni i rruges Stefanel segmenti 1-2 48,333,333 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Rindërtimi i 3 (tre) godinave të Rezindencave Studentore Universitare (RSU) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit) 926,511,984 Announced Procurement
Local Unit Pustec "Furnizimit me ujë për Bashkinë Pustec". 456,525,537 Announced the Winner G.P.G Company Shpk & Shëndelli Shpk 456,410,511
Local Unit Vlorë Përmirësime të sistemit me ujë në lagjet ish-fabrika e Çimentos-Partizani-Karabash, dhe rindërtimi i ujësjellësit në Babicë të vogël, njësia administrative Qëndër Vlorë 207,270,868 Announced the Winner "AGBES CONSTRUKSION" SHPK & "LALA" SHPK 204,045,754
Local Unit Skrapar Blerje ushqimesh për nevojat e konviktit të shkollës së mesme 2021 1,569,360 Announced the Winner Sinani Trading  SHPK ( ish M B KURTI shpk) 1,568,515
Local Unit Lushnje Ndertimi i murit mbajtes ne rrugen Hajdaraj, Nj. A. Golem 1,325,973 Announced the Winner 2 N 1,125,500
Local Unit Roskovec "Rikonstruksion i rrugës lagja fushe, fshati Kurjan,714 ml" 2,611,901 Announced the Winner HARMONIA SHPK & SHPRESA AL SHPK 2,425,848
Local Unit Roskovec "Rikonstruksion i rrugës "Kamines" (Hoxhenjtë) fshati Suk1,1040 ml.” 2,916,614 Announced the Winner HARMONIA SHPK & SHPRESA AL SHPK 2,708,080
Local Unit Fier Rehabilitim i rrugës “Jakov Mile”, faza 2 11,389,698 Announced the Winner “MODESTE” shpk 7,255,938
Local Unit Korçë Riparim- shërbimi i automjeteve 3,482,800 Announced the Winner Besnik Meçi 2.737.600
Local Unit Bulqizë Blerje nafte për nevoja te SH.A Ujësjelles Kanalizime Bulqize 1,200,000 Announced Procurement
Local Unit Skrapar Blerje Materiale Ndërtimi 7,997,600 Announced Procurement
Local Unit Mirditë Blerje mish te fresket per institucionet shkollore dhe parashkollore te bashkise Mirdite 1,500,000 Announced Procurement
Local Unit Librazhd Blerje kancelari 999,944 Announced Procurement
Local Unit Vorë Blerje Detergjente dhe Artikuj pastrimi per nevojat e Bashkise Vore 1,553,334 Announced Procurement
Local Unit Fier Blerje lule dekorative 2,000,000 Announced Procurement

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data