Open Procurement Albania

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Successful Bidder /Supplier / Provider No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
3 FUSHA SHPK 49 5,093,209,189 48 4,939,951,945 4,785,231,010

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Tiranë Shërbime të pastrimit dhe gjelbërimit 8,815,389 Signed the Contract FUSHA SHPK 8,758,037.00
Local Unit Tiranë Shpenzime për zhvendosjen e impiantit të asfalto - betonit 2,498,795 Signed the Contract FUSHA SHPK 2,486,000.00
Local Unit Tiranë Rikualifikimi i mikrohapesirave te gjelbra 4,100,000 Signed the Contract FUSHA SHPK 4,079,632.00 
Local Unit Tiranë Rehabilitimi i Bulevardit Zogu i-rë. 708,328,285 Announced the Winner FUSHA SHPK 626,874,664.72 
Local Unit Vorë Sherbimi i pastrimit ne Bashkine Vore– Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 36 muaj 153,257,244 Signed the Contract FUSHA SHPK 148904437.8
Local Unit Tiranë Memoriali i Holokaustit ne PMLAT (Ndertim Montim) 4,111,640 Signed the Contract FUSHA SHPK 4,050,309.00
Local Unit Tiranë Sherbime te Pastrimit dhe Gjelberimit ne sheshe mbi dhe nen toke dhe terminale 9,364,185 Signed the Contract FUSHA SHPK 9254886.6
Local Unit Tiranë Sherbime per pastrimin e koshave dekorative 24,500,000 Signed the Contract FUSHA SHPK 24,445,500.00
Local Unit Tiranë ” Shtesë Kontrate per objektin “Rikualifikimi Urban i Sheshit Skenderbej, Faza e I-rë”. 105,335,223 Signed the Contract + Additional Contract FUSHA SHPK 105,331,521.00
Local Unit Tiranë Rikualifikim i Lulishteve 7,900,000 Signed the Contract FUSHA SHPK 7821009.6
Local Unit Tiranë Asfaltimi i objekteve të investimeve dhe mirëmbajtjes së rrjetit UKT sha 14,885,745 Signed the Contract FUSHA SHPK 13,147,050.00
Local Unit Tiranë Shtesë Kontrate per objektin “Rikualifikimi Urban i Sheshit Skënderbej, Faza e II-të 195,688,660 Signed the Contract + Additional Contract FUSHA SHPK 195,668,660.00
Local Unit Tiranë Shpenzime për qeramarrje aparate dhe pajisje teknike, makineri etj 826,200 Signed the Contract FUSHA SHPK 825,000.00
Local Unit Tiranë Shtesë Kontrate per objektin“Ndërtim parkim nëntokësor, sheshi Skënderbej”. 44,543,720 Signed the Contract + Additional Contract FUSHA SHPK 44,543,018.00
Local Unit Tiranë Shpenzime për Mirëmbajtjen e aparateve, pajisjeve teknike dhe veglave të punës 16,660,000 Signed the Contract FUSHA SHPK 16487208.6
Local Unit Tiranë Shërbime të pastrimit dhe gjelbërimit në sheshe mbi dhe nën tokë dhe terminale 8,798,873 Signed the Contract FUSHA SHPK 8568981.26
Local Unit Tiranë Përmirësimi i kapaciteteve të prodhimit të ujit nga ujërat nëntokësorë (puse) 9,890,000 Announced the Winner FUSHA SHPK 9,800,847.00
Local Unit Tiranë Sistemim asfaltim dhe kthimi në gjendjen fillestare të segmenteve rrugore pas ndërhyrjes në rrjetin e Ujësjellësit dhe Kanalizimeve ne Qytetin e Tiranes për vitin 2017 15,073,326 Signed the Contract FUSHA SHPK 14,727,930
Local Unit Tiranë Shtesë kontrate: Shërbim Pastrimi për sheshet mbi dhe nën tokë dhe Terminalet 1,153,772 Signed the Contract + Additional Contract FUSHA SHPK 1,153,772.00
Local Unit Tiranë Shërbimi i Pastrimit të Zonës Tirana IV 744,180,353 Signed the Contract FUSHA SHPK 699000767.1
Local Unit Tiranë Furnizim dhe vendosje drurë dekorativ në zonën industriale Kamëz - Kashar 278,192,684 Signed the Contract FUSHA SHPK 277,135,600.00
Local Unit Tiranë Shtesë kontrate : "Pastrimi i pjesës Perëndimore -2 të Qytetit të Tiranës" 26,771,506 Signed the Contract + Additional Contract FUSHA SHPK 26,769,150.00
Local Unit Tiranë Rrethime të ndryshme (kangjella, gardhe të ndryshme) 8,148,807 Signed the Contract FUSHA SHPK 7,996,920.00
Local Unit Tiranë Shtesë kontrate: "Pastrimi i pjesës Perëndimore 2 të Qytetit të Tiranës." 27,681,018 Signed the Contract + Additional Contract FUSHA SHPK 27,521,730.00
Local Unit Tiranë Shtesë kontrate: “Ndërtimi i këmbëve të Urës Menik mbi lumin Erzen” 2,567,525 Signed the Contract + Additional Contract FUSHA SHPK 2,567,525.00
Local Unit Tiranë Rikonstruksioni i Amfiteatrit 39,944,942 Signed the Contract FUSHA SHPK 39,510,821.00
Local Unit Tiranë Shërbim Pastrimi për Sheshet mbi dhe nën tokë dhe Terminalet 5,908,247 Signed the Contract FUSHA SHPK 5,827,193.00
Local Unit Vorë Sistemim - Asfaltim i rrugëve Domje, Rruga Ramadin Zazckocki,Rruga Kodra e Totëve, Rruga Ismail Qemali, Rruga Naim Frashëri, njësia administrative Bërxull, Bashkia Vorë 106,385,735 Signed the Contract FUSHA SHPK 103,307,732.00
Local Unit Roskovec Sistemim , asfaltim i rruges Suk 1 -Arapaj- Samatice - Burimi i Financimit : Fondi i Zhvillimit te Rajoneve. 162,145,816 Signed the Contract FUSHA SHPK 157217227.04
Local Unit Tiranë Sistemim asfaltim dhe kthimi në gjendjen fillestare të segmenteve rrugore pas ndërhyrjes në rrjetin e Ujësjellësit dhe Kanalizimeve ne Qytetin e Tiranes 15,073,326 Signed the Contract FUSHA SHPK 14,771,358.00

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data